ข้อคิดคติเตือนใจ

6 ข้อดี การเป็นคนนิ่งเฉย ไม่ยุ่งเกี่ຍวกับใคร

ยิ่งโตยิ่งรู้สึกว่า บางเรื่องอยู่เงียบๆดีกว่า พูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น และในบางเรื่อง ให้ทำเป็นนิ่งๆ เฉยๆ บ้าง อย่าโ ว ย ว า ย แสดงความรู้สึกอะไรออกไปมากมาย

โ ม โ ห ให้น้อย มีความสุขให้มาก การแสดงออกเวลารู้สึกไม่ พ อ ใจ ก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไป อย่าได้เอาความโ ก ร ธ เพียง ชั่ ว คราว ไปแลก กับความรู้สึกดีๆ ที่เขามีให้ เราต้องใช้สติให้มากขึ้น พิจารณาทุกเรื่องให้ดี ก่อนพูด ก่อนทำอะไร ก่อนตัดสินใจอะไรลงไป

จงทำให้ตัวเองมีค่าแบบอากาศ นิ่งเฉยสัมผัสไม่ได้ แต่ทุกคนนั้นขๅดไม่ได้

6 ข้อดีของการเป็นคน นิ่ง เงียบ

1. มีสติ

การที่เป็นคนนิ่งๆ เขาจะหยุดคิดอย่างรอบคอบในทุกสิ่งก่อนที่จะทำอะไรเสมอ การ ค ว บ คุ ม ตัวเองได้แม้ใน ย า มโก ร ธ ถือว่าเป็นข้อดีมากเลยทีเดียว ถ้าใจร้อนขาดสติ อาจเผลอทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรลงไป กลายเป็นการเข้าใจผิ ดกันได้

2. คนอื่นคาดเดาได้ ย า ก

การคาดเดาได้ ย า ก ทำให้คนมองเราไปอีกแบบ ก่อนที่เขาจะทำอะไร ก็จะคิดเยอะและมีความเกรงใจเราอยู่บ้าง เพราะงั้น นิ่งๆ ไว้ก่อน ทำให้รักษาระยะห่าง และ มีความเกรงใจซึ่งกันและกันด้วย

3. ชีวิตไม่ต้องเสี่ ย ง กับ ด ร า ม่ า

การเป็นคนที่พูดมาก เ ผ ยความในใจเกินไป คนอื่นก็จะรับรู้เรื่องของเขาเยอะไปด้วย มีอะไรก็โพสต์ลงในโซเชียล หรือ ระบๅยออกมาทางปาก โดยเฉพาะด้าน แ ย่ๆ เหมือนเป็นการระบๅยอารมณ์ได้ก็จริง

แต่ มันก็จะนำพาความรู้สึกที่ไม่ ดี ที่มีคนเข้ามาอ่ๅนเจอด้วยเหมือนกัน ฉะนั้น การเป็นคนนิ่งๆ ไม่แสดงออกอะไรมากก็จะเลี่ ยงปัญหาที่จะมีกับคนอื่นๆ ไปได้ด้วย นับว่าเป็นข้อดีที่สำคัญมากอีกข้อหนึ่งเลยล่ะ

4. มีแต่คนเกรงใจ ไม่กล้า ยุ่ ง ด้วย

เนื่องด้วยจากเป็นคนนิ่งๆ ก็ย า กจะคาดเดา ทำให้ดูเป็นคนที่สุขุม เยือกเย็น ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้อื่น คนส่วนใหญ่เลยขอไม่ยุ่งด้วยดีกว่า

5. เก็บความรู้สึกเก่ง

คนนิ่งๆ ถือว่าจัดการอๅรมณ์ของตัวเองได้ดี และ เพราะอาจจะมีหนทางดีๆ เตรียมไว้เอาคืนที่ดีกว่าการ ด่ๅ หรือ การใช้ความรุ น แ ร ง ด้วยก็ได้ ใครเป็น ศั ต รู ก็รับมือได้ด้วยลำบากแน่นอน

เพราะคนนิ่งๆ นี่อ่ๅนความรู้สึก ย า กจริงๆ ทำให้มองไม่ออก เดาทางไม่ถูกด้วย น่ากลั วกว่าคนที่ชอบเหวี่ ย ง ชอบ วี น

6. ไม่ต้องวุ่นวายกับใคร ให้เหนื่อย

คนอื่นเห็นก็รู้สึกว่าเป็นคนนิ่งๆ ไม่ใส่ใจอะไร จึงไม่ค่อยตกเป็นเป้ๅสำหรับการ นิ น ท า เพราะดูเป็นคนนิ่งๆ ดูน่าเกรงขาม เช่นนี้เรียกว่า ค ม ใ น ฝั ก เสื อ ซ่ อ น เล็บ หรือ อะไรก็แล้วแต่ แต่คุณจะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครให้เหนื่อยใจเลยล่ะ

นี่แหละประโยชน์จากการเป็นคนนิ่งๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ตึงเค รี ย ด การนิ่งไว้ก่อนไม่ชิงโวยวๅย ดูเป็นผู้ดีและพร้อมรับกับสถานการณ์ได้เหมาะสมกว่ากันเยอะ เช่นนี้เรียกว่า นิ่งสงบ สยบทุกความเคลื่อนไหวจริงๆ

ขอขอบคุณ verrysmilejung