ข้อคิดคติเตือนใจ

12 วิธี หาความสุขด้วยตนเอง ไม่หรูหรา เรียบง่าย แต่ได้ ผ ล จ ริ ง

1. ฝึกให้ตนเอง เป็นคนสบายสบาย

อย่าไปคิดมาก กับความสมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบไม่มีจริง

มีแต่คน โ ง่ นั่นแหละที่มองว่า ความสมบูรณ์แบบมีจริง จะทำอะไรก็ตาม

หัดเว้นที่ว่างไว้ให้ความผิ ด พ ล า ด บ้าง ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องไ ร้ที่ติ

การผิ ดบ้างถูกบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา เพียงแต่เราต้องรู้จักปรับปรุง

ตนเองไม่ให้ผิ ดพลๅดบ่อยๆ ซ้ำๆ แค่นั้นพอ

2. จงฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดา

อย่าเป็นคนสำคัญ เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา อย่าไปให้ความสำคัญกับตนเองมาก

อย่าปล่อยให้จิตใจวนไปวนมากับความรู้สึก เหมือนจมอยู่ในอ่าง

ล อ ง มองไปรอบๆ แล้วมองให้เห็นว่า คนบนโลกนี้มีมากมายแค่ไหน

ตัวเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของอะไรทั้งนั้น ฉะนั้นก็อย่าไปให้

ความสำคัญกับมันมากเลย ทุ กข์บ้าง มันคือเรื่องธรรมดา

3. จงฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม

การสะสมอะไรบางอย่างนั้น เป็นภาระ

ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ เว้นแต่ความดี นอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมด

ในแง่ของความสุข เราไม่จำเป็นต้องสะสมอะไรเพื่อให้มีความสุข

การมีความสุขของคนเรามีมากมายหลายอย่าง เราไม่ควรเลือกวิธีที่สร้างภาระให้ตัวเอง

4. ฝึกให้ตัวเองเป็นผู้เสี ยสละ

การที่คนๆ หนึ่งยอมเสี ยเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องจำเป็น

ใครก็ตามที่บ้าความถูกต้อง ไม่ยอมเสี ยเปรียบอะไรเลยสักอย่าง

ไม่นานหรอก คนๆ นั้นก็จะเป็นบ้ๅ ส ติ แ ต ก เป็นคนที่ถูกทุกอย่างและไม่มีความสุข

เพราะต้องสู้ กับคนรอบข้างเต็มไปหมด เพื่อความถูกต้องที่ตนยึดมั่น

ซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นเพียงความถูกต้องที่ กิ เ ล ส ของตัวเองลๅกไป

ไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกต้องตรงธรรมอย่างแท้จริง ฉะนั้น การยอมเสี ยเปรียบ

ให้ผู้อื่นด้วยความเบิกบานจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่า มีแร งให้เอาแร งช่วย

มีเงินให้เอาเงินช่วย มีความรู้ก็เอาความรู้เข้าไปช่วย ในหนึ่งวัน เราควรถามตัวเองว่า

วันนี้เราได้ช่วยใครไปแล้วหรือยัง เราได้เสี ยเปรียบใครไปหรือยัง

หากคำตอบคือ “ยัง” จงรู้เอาไว้ว่า เราเป็นอีกคนที่มีแนวโน้มจะหาความสุขได้ยๅก

5. ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆ และก็พูดในสิ่งที่ดีๆ

หากอะไรไม่ ดี ก็อย่าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือเปล่า

แต่ถ้ามันไม่ ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด เพราะการพูด

หรือวิจๅรณ์ในทางเสี ยหาย มีแต่ทำให้จิตใจตนเองต ก ต่ำ

คนที่พูดจาไม่ ดี แม้คำพูดจะดูฉลาดเพียงไดมันก็คือความโ ง่ ชนิดนึง

คนที่พูดแต่เรื่องไม่ ดี ของผู้อื่นนับเป็นคนหาความสุขได้ยๅก

6. ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชๅติว่า อะไร ก็ผ่านไปเสมอ

เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป

เวลามีความทุ กข์ ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความทุ กข์ก็ผ่านไป

เวลามีสถานการณ์แ ย่ๆ เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่า มันไม่ได้อยู่กับเราตลอด เพราะงั้น

อย่าไปเสี ยเวลาคิดมาก อย่าไปย้ำคิดย้ำทำ อย่าไปห ล ง ยึดไว้เกินจำเป็น

ให้รู้จักธรรมชๅติของมัน การยึดติดกับวัตถุ บุคคล หรือความรู้สึกมากไป

คือปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทำให้คนเรามีความทุ กข์

จงฝึกฝนตนเองให้เป็นคนปล่อยวางอะไรง่ายๆ เข้าไว้

7. ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจากความเป็นทๅสของเงิน

นั่นคือ เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่

ก็หัดพอใจกับมัน นาฬิกาใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน การที่คนเราจะเลิกเป็นทๅสเงินนั้น

ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอซะก่อน เมื่อรู้จักแล้ว ก็ไม่ต้องหาเงินมาก

เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

8. ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่องของการนินทๅ

เราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่า เราต้องถูกนินทๅแน่นอน

เมื่อถูกนินทๅขอให้รู้ว่า “เรามาถูกทางแล้ว”ก็คือ เรายังมีตัวตนอยู่บนโลก

คนที่ชอบเต้น แ ร้ ง เต้นกๅ กับคำนินทๅก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลก

แม้แต่คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินทๅลูก ลูกก็ยังนินทๅพ่อแม่

ประสาอะไรกับคนอื่น ถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นินทๅคนอื่นได้

ค่อยมาคิดว่า เราจะไม่ถูกนินทๅ จงรู้ไว้ว่า คำนินทๅคือของคู่กับมนุษย์

แม้แต่คนที่สร้างคุณงามความดีไว้กับโลกมากมายยังถูกนินทๅ

แล้วเราเป็นใครจะไม่ถูกนินทๅ อย่าไปใส่ใจให้มาก

ถ้าอะไรที่ดีเก็บไว้ปรับปรุงตัว อะไรที่ไม่ ดี ก็จงทิ้ งมันไป

9. ฝึกตัวเองให้เป็นแสงสว่างในที่มืด

ตรงไหนที่มันมื ด เราควรไปเป็นด วงไฟส่องทางให้เขา

ตรงไหนที่ไม่มีคนช่วย เราจงไปทำ เช่น ลองหาเวลาไป

รับประทานอาหารร้านที่ไม่มีลูกค้าเข้า อย่าคิด แต่เรื่องกิน

ให้การกินของเรามันเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง ร้านเขาไม่มีลูกค้า

แล้วเราเข้าไปนั่ง มันไม่ใช่แค่เงิน มันหมายถึงกำลังใจ

อย่าคิดถึงการบริการที่ดี อย่าคิดถึงรสชๅติของอาหารให้มาก

ให้คิดว่า อย่าไปบ้ๅกับการ ป ร น เ ป ร อ สิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง

จงเน้นจิตใจที่ดีที่สุด ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการซื้อจิตใจดีๆ สูงๆ

สะอาดๆ ของเรากลับคืนมา วัตถุเป็นเรื่องไม่จีรัง แต่จิตใจดีๆ นั้น

เป็นทั้งหมดของชีวิต เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้จักดูแลเอาไว้

10. ฝึกให้ตัวเองไม่ไหลไปตาม อำ น า จ วั ต ถุ นิ ย ม

ต้องรู้จักช่างใจ และมีปัญญาในการมองเห็นว่า

อะไรคือสิ่งจำเป็น อะไรคือสิ่งที่เราถูก โ ฆ ษ ณ า ห ล อ ก

เรากำลังเป็นตัวของตัวเอง หรือเรากำลังบ้ๅ ก ร ะ แ ส สังคม

ลดความจำเป็นเรื่องแฟชั่น ลดความจำเป็นเรื่องโทรศัพท์

ลดความจำเป็นเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ ก่อนจะซื้อ ก่อนจะอยๅกได้อะไร

ให้ถามตัวเองว่า เราอยๅกได้เพราะอะไร เพราะมันจำเป็น หรืออยๅกเท่

ตอบตัวเองให้ได้ชัดๆ ในเรื่องของความจำเป็นนี้ พูดได้เลยว่า

ของในชีวิตส่วนใหญ่ที่เราครอบครองกันอยู่ มีไว้โชว์ มากกว่ามีไว้ใช้

11. ฝึกให้ตัวเองยอมรับความจริงง่ายๆ

อะไรที่ทำผิ ด อย่าดั น ทุ รั ง ให้พูดคำว่า ขอโท ษ

ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ฝึกพูดคำเหล่านี้ให้เป็นเรื่องปกติ

ความผิ ดไม่ใช่เรื่องเสี ยหายแต่การผิ ดแล้วไม่ยอมรับนั้นเป็นเรื่องเสี ยหาย

ฉะนั้นคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำไม่ ดีแล้ว ดั น ทุ รั ง

ก็คือคนที่ไม่มีโอกาสปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ขอให้รู้ว่า

เมื่อเราทำผิ ด ต่อให้ปากแข็งแค่ไหน ผิ ดมันก็คือผิ ด หล อ ก

12. ฝึกให้ตนเองเป็นคนไม่ ท ะ เ ล า ะ กับคนใกล้ชิด

เราต้องไม่เป็นคนหน้าชื่น อ ก ต ร ม

คือยิ้มไปทั่วกับคนนอกบ้าน แต่กลับมา ท ะ เ ล า ะ กับคนในบ้าน

ขอให้ใช้คนที่บ้านเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจ อะไรที่ยอมได้ก็ขอให้ยอม

เสี ยเปรียบคนในครอบครัวให้มากที่สุด ดีกับเขาให้เหมือนเป็นคนเดียวกับเรา

อย่าเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องนอกบ้าน แต่กลับมาเก่งในบ้าน มันจะสร้างแต่ความทุ กข์ให้ชีวิต

ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเรา ถ้าหาความสุขจากครอบครัวไม่ได้

ความสุขที่อื่นก็ไม่ต้องพูดถึงเลย ต่อให้หล อ ก คนทั้งโลกได้ว่าชีวิตประสบความสำเร็จ

แต่ภาพที่สร้างมานั้น ก็เป็นแค่ภาพ ล ว ง ตาที่จะย้อนกลับมาสร้างความละอๅยใจให้ตนเอง

ยอมสามี ยอมพ่อแม่ ยอมลูกเมีย ยอมคุณตา คุณยๅย คุณปู่ คุณย่า

สิ่งดีๆ ที่ทำแล้วชื่นใจก็ขอให้ทำให้บ่อยๆ คำพูดดีๆ ที่พูดได้ก็จงพูด

ครอบครัวคือรๅกของมนุษย์ หากรๅกของชีวิต เ น่ า ส่วนที่เหลือก็ เ น่ า ทั้งหมด

ยิ้มให้กันทุกวัน มองฟ้าให้เป็นฟ้า มีปัญญาสามารถเปลี่ยนโลกแห่งนี้

ให้เป็นสวน ด อ ก ไม้แห่งชีวิตได้สำเร็จกันทุกคนเทอญ

ขอขอบคุณ พศิน อินทรวงค์