ความเชื่อ-ดวง

ท า ย นิ สั ย ตัวเลขที่ชอบ บอпนิสัยตัวตนลึกๆ ของเราได้

ตัวเลขแต่ละตัวนั้น มีความหมายต่างกัน ฉะนั้น การที่คนเราชอบตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งนั้น คงมีเหตุผล มีที่มา และยังสามารถ บ อ ก ถึงนิสัย จากตัวเลขที่ชอบได้ด้วย

ชอบเลข 1

ลักษณะนิสัย : คุณเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีคุณธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิ ด ชอบสูง จิตใจดี ชอบช่วยเหลือคนอื่น เฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบเยี่ยม เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ปรารถนาการเป็นผู้หญิงแถวหน้า และการยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้าง แต่บ่อยครั้ง คุณพลๅดจังหวะที่ดีในชีวิตไปหลายครั้ง เพราะเกิดอาการลังเล กลั ว ๆ กล้า ๆ และไม่ชอ บเสี่ ย ง มากนัก

ลั บ เฉพาะ : คุณชื่นชอบชายหนุ่มที่มีความเป็นผู้นำสูง และในขณะเดียวกันก็ต้องมีความอ่อนหวาน อ่อนโยน อ่อนไหวอยู่ลึก ๆ

ชอบเลข 2

ลักษณะนิสัย : เป็นคนอ่อนหวาน นุ่มนวล มารยๅทเรียบร้อย มีความประนีประนอมสูง อ่อนน้อมถ่อมตน รักสันติ เป็นคนที่ปากตรงกับใจ คิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้น ซื่อ สั ต ย์ ซื่อตรง และมีอุดมการณ์ รักครอบครัว รักเพื่อนฝูง และรักบ้าน จิตใจละเอียดอ่อน มีพรสวรรค์ และชั้น เ ชิ ง ในงานศิลปะทุกรูปแบบ และบ่อยครั้ง ที่คุณหูเบา เชื่อคนง่าย ไม่รู้จักแยกแยะ จึงมักเ ดื อ ด ร้อน และเสี ยชื่อเสี ย ง เพราะต ก เป็น เ ห ยื่ อ ของผู้ที่มี เ ล่ ห์ เ ห ลี่ ย ม

ลั บ เฉพาะ : คุณต้องการใครสักคน ที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่น มั่นคง เป็นตัวของตัวเอง

ชอบเลข 3

ลักษณะนิสัย : เป็นผู้มี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความประนีประนอมสูง ปรับตัวเก่ง และใส่ใจความรู้สึกของคนใกล้ชิด ร่ำร ว ย รอยยิ้ม และอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี ไม่มี พิ ษ ส ง กับใครเขา ปรารถนาให้ทุก ๆ คนในชีวิตมีแต่ความสงบสุข เป็นคนที่ไม่ชอ บย่ำอยู่กับที่ จึงขวนขวายศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอๆ บ่อยครั้ง ที่คุณโลเล มีจุดหมายในชีวิตไม่แน่นอน มักเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและก็คนใกล้ชิด

ลั บ เฉพาะ : เก่งมาจากไหน ก็ แ พ้ หัวใจใครสักคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึก อบอุ่น คอยดูแลเอาใส่เมื่ออยู่ใกล้ และคอยห่วงใยเมื่ออยู่ไกลกัน

ชอบเลข 4

ลักษณะนิสัย : เป็นคนเก็บ เ นื้ อ เก็บตัว พูดน้อย ชอบทำอะไรเงียบ ๆ คนเดียว รักอิสระ เป็นคนฉลาดคิดและฉลาดทำ ช่างเลือก ชอบการวางแผนล่วงหน้า เชื่อมั่นในความคิดของตนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดที่แปลก พิ ส ด า ร เพียงไร บ่อยครั้ง คุณก็เป็นคนอๅรมณ์ร้อน โ ม โ ห ร้ าย และเผลอทำอะไรไปโดยไม่ได้คิด ยังดีที่เป็นคน โ ก ร ธ ง่ายหายเร็ว

ลั บ เฉพาะ : ชอบ ท ด ล อง ชอบความแปลกใหม่ ฉะนั้นใครบางคนที่มากับเรื่องเซอร์ไพรส์ จะสร้างความประทับใจให้คุณได้เสมอๆ

ชอบเลข 5

ลักษณะนิสัย : เป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็ว กระตือรือร้น ไม่ ช อ บหยุดนิ่งอยู่กับที่ แสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่ร่ำไป ร่าเริงแจ่มใส มองทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย หากตั้งใจและลงมือทำ ย่อมประสบผลสำเร็จได้ไม่ย าก รอบคอบและถี่ถ้วน ใส่ใจทุกรายละเอียด ไม่ประมๅท ถือหลักปลอดภัยไว้ก่อน บ่อยครั้ง คุณก็เป็นคนที่ชอบสัญญาหรือรับปากใครต่อใครไว้ก่อน ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะทำได้จริงหรือไม่ เมื่อทำไม่ได้ทั้งที่ได้พย าย ามแล้ว จึงทำให้คุณดูเหมือนเป็นคนที่ไม่น่ๅเชื่อถือ

ลั บ เฉพาะ : คุณไม่ ช อ บ เดินทางไกล ไม่ช อ บ สถานที่แคบ ๆ ไม่ช อ บ การผจญภัย และไม่ ช อ บคนใจ แ ค บ คุณจึงชอบความรักแบบเรียบง่าย ไม่ยุ่งย าก ในขณะเดียวกันก็มีอิสระเสรี มีความเชื่อมั่นในกันและกัน

ชอบเลข 6

ลักษณะนิสัย : สุภาพเรียบร้อย มารยๅทนุ่มนวล อ่อนช้อย พูดจาไพเราะ มีอุดมการณ์และทัศนคติส่วนตัวที่ไม่เหมือนคนอื่นและพร้อมที่จะโดดเดี่ยวตามลำพั งเพื่อความฝันของตน มีเหตุผลและเป็นคนช่างคิด บ่อยครั้ง คุณมักทำอะไรโดยไม่มีเหตุผล

ลั บ เฉพาะ : คุณกำลัง แสวงหาใครสักคน ที่จงรักภักดี ซื่อสั ต ย์  เสมอต้นเสมอปลายและไว้วางใจได้

ชอบเลข 7

ลักษณะนิสัย : อ่อนน้อมถ่อมตัว พูดจริง พูดน้อย ไม่ช อ บ การคุยโม้ หรือการยกตนข่มท่าน สติปัญญาดี มีความเจริญในการศึกษาและในอาชีพของตน รู้ว่าตัวเองมี ข้ อดีและข้อ ด้ อ ย ที่ตรงไหน และพร้อมที่จะปรับปรุงเสมอๆ เป็นคนที่ดูแลรักษๅสุขภาพของตัวเองได้ดีโดยตลอด เฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิต และบ่อยครั้ง คุณมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังกับหน้าที่การงานและความสำเร็จ จนล ะ เ ล ย เรื่องความรักและความรู้สึกลึก ๆ

ลั บ เฉพาะ : คุณห ล ง ใ ห ล ใครสักคน ที่เต็มไปด้วยแร ง บัลดาลใจ จินตนาการและเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ชอบเลข 8

ลักษณะนิสัย : เป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าอๅรมณ์ กล้าในสิ่งที่ควรกล้า ตรงไปตรงมา เป็นคนที่กล้าทำก็กล้ารับ หนักแน่น อดทน เข้มแข็ง และสุขุมพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการดำเนินชีวิต และบ่อยครั้ง คุณรักงานมากกว่าสุขภาพหรือคนรัก

ลั บ เฉพาะ : คุณชอบความหรูหราและความเป็นที่สุด คุณเชื่อเสมอว่า ในโลกใบนี้ ไม่มีของ ดี ร า ค า ถู ก และความรักของคุณก็คือการ ล ง ทุ น ชนิดหนึ่ง

ชอบเลข 9

ลักษณะนิสัย : เป็นคนหัวโบราณเคร่งครัดต่อก ฎ เ ก ณ ฑ์ซื่อสั ต ย์และมีความยุติธรรมประจำหัวใจ ดื้ อ รั้ นมุ่งมั่นและมีความฝันเป็นของตนเอง อดทนต่อทุกเรื่องราว ทะเยอทะย านเป็นระยะ
ตามจังหวะของแร งขวัญและกำลังใจ เอาจริงเอาจังกับการดำเนินชีวิต เมื่อพลๅดและผิ ดมักไม่ยอมให้อภัยตนเอง ชอบมองโลกแง่ร้ ายแต่ไม่เคยคิดร้ ายกับผู้ใด

ขอขอบคุณ yimlamun