ข้อคิดคติเตือนใจ

5 ข้อ ของคนที่อยู่เป็น และมีความสุขในชีวิต

1. ทำตามความต้องการของตัวเอง มากความคาดหวังของผู้อื่น

ทำตามหัวใจเรียกร้อง อ ย า กเป็นแบบไหน

อ ย า กเรียนอะไร อ ย า กประกอบอาชีพไหน

อ ย า กกินอะไร อ ย า กเที่ยวที่ไหน

ให้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ ไม่ใช่สิ่งที่คนรอบข้าง

หรือ สังคมมองว่าดี เพราะบางอย่าง

อาจจะดีสำหรับคนอื่น แต่มันไม่ใช่สำหรับเราไง

2. เลิกใส่ใจ ในบางสิ่ง ที่ไม่จำเป็น

ไม่ใส่ใจอะไรที่ไม่จำเป็น คนอื่นมองเรายังไง จะคิดว่าเราเป็นอย่างไร

จะวิจๅรณ์การใช้ชีวิตของเราอย่างไร

ไม่จำเป็นต้องสนใจทุกเรื่องหรอก ชีวิตมันสั้น

เกินกว่าเราจะเสี ยเวลาไปกับอะไรที่ทำให้ไม่มีความสุข

3. ปล่อยมันไป อย่าเสี ยเวลากับสิ่งที่ผ่านมา

อะไรผ่านแล้วให้ผ่านไป อย่าจม ป ลั ก กับเรื่องที่ผ่านมา

มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว เวลาก็ยังเดินต่อไปไม่เคยหยุด

หรือ เดินช้ๅลงเลย จบไปแล้ว ทิ้งเป็น อดีตไปเลย

จงอยู่กับปัจจุบัน จะได้ทำอนาคตให้ดีที่สุด

ทุกวินาทีที่เราอยู่กับอดีต อยู่กับความทุ กข์

เราแค่อยู่เพื่อ หายใจไปวันๆ ไม่เรียกว่าการใช้ชีวิตหรอก

การใช้ชีวิตคือ อยู่แล้ว ต้องอยู่แบบมีความสุขนะ

4. จงก้าวต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะผิ ดหวัง

จะ สู ญ เ สี ย เราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าได้ทันที

ไม่มีเสี ยเวลา ค ร่ำ ค ร ว ญ มุ่งไปที่สิ่งที่เราต้องการในชีวิต

ต้องไม่มีอะไร หยุด หรือ ขวๅงหน้า เราได้นะ

5. คิดบวกเข้าไว้

เชื่ อ ม โ ย ง ทุกอย่างกับความคิดบวก ทุกเหตุ กๅรณ์ที่เกิดขึ้น

ล้วนเอาความคิดบวกมาเชื่อมโยงได้ หาเหตุผลที่ทำให้เรา ขอบคุณ

ที่มันเกิดขึ้น มองให้ถึงสิ่งที่ดีที่สุด เราจะเรียนรู้จากมันได้

ความสุขที่แท้จริงของชีวิต 7 ประการ

1. ความสุข ไม่ใช่ ตอนประสบความสำเร็จมีคนยินดี แต่ มันคือตอนผิ ดหวัง แล้วมีคนคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจเรา

2. ความสุข ไม่ใช่ การมีเงินเก็บเยอะ แต่ เป็นการมีเวลาได้ทำในสิ่งที่ชอบ

3. ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ การมีบ้านหลังใหญ่ มันอยู่ที่ ในบ้านนั้นมีรอยยิ้มเสี ยงหัวเราะเพียงใด

4. ความสุข ไม่ใช่ รถคันหรู แต่ คือ การขับรถถึงบ้านโดย ปลอดภัย

5. ความสุข ไม่ใช่ ยศฐาบรรดาศักดิ์ แต่ เป็นใครๆ ก็พูดว่า คุณเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี น่าเคารพนับถือ

6. ความสุข ไม่ใช่ การได้กินอาหารดี แต่ คือการมีสุขภาพร่างกายแข็งแร ง

7. ความสุข ไม่ใช่ คนรักเราสวยหรือหล่อ แต่คือ การได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักได้บ่อยแค่ไหน

ขอขอบคุณ bitcoretech