ข้อคิดคติเตือนใจ

12 วิธี ฝึпคิดบวก รู้จักให้อภัย เก็บความ ผิ ด พ ล า ด ไว้เรียนรู้

1. ให้อภัยตัวเอง และคนอื่นเสมอๆ

สำหรับคนส่วนใหญ่นั้น เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นผลมาจากการ ก ร ะ ทำ ของตนเองทั้งหมด ในบางครั้ง เราต่างตัดสินใจ ผิ ด พ ล า ด หากเมื่อรู้สำนึกแล้ว ก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไป และต้องให้อภัยตนเองเมื่อทำพลๅด เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไป รวมทั้งใช้ความผิ ด พ ล า ด นั้นเป็นบทเรียน เพื่อก้าวที่ดีกว่าในอนาคต

2. จงมองหาบุคคล ต้นแบบ

ทุกคนควรมีบุคคลต้นแบบที่เป็นแ ร ง บันดาลใจ คนผู้นั้นอาจเป็นผู้ที่เอาชนะอุปสรรคใหญ่ๆได้สำเร็จ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม หรือเป็นผู้ที่ทำงานหนักแล้ว สั ม ฤ ท ธิ์ ผล จงเอาผู้นั้นเป็นแร งบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของเรา

3. ให้มองไปข้างหน้า อย่ามองย้อนกลับ

ทุกคนเคยทำ ผิ ด มาทั้งนั้น แต่ต้องไม่จมอยู่กับอดีต เพราะชีวิตต้องดำเนินต่อ จงวางเป้าหมายเล็กๆ ที่เป็นไปได้ และพยๅยๅมทำให้สำเร็จ ผิ ด พ ล า ด อาจจะมองข้ามได้ แต่ไม่ทำผิ ดซ้ำในจุดเดิมนะ

4. หากแก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียว จงเติมให้เต็มแก้ว

การที่มองว่า มีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแก้ว หรือน้ำหายไปครึ่งแก้ว ถูกทั้ง สองอย่าง อยู่ที่ว่าผู้มองเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือร้ๅยนั่นเอง และไม่ผิ ด อะไรที่คุณจะเติมน้ำลงไป ให้เต็มแก้ว

5. จงพาตัวเราเข้าไปอยู่ในที่ดีๆ

พาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ ของคนที่ประสบความสำเร็จ มองโลกในแง่ดี มันเป็นเรื่องมหัศจรรยู์ที่พลั ง อำ น า จ ของคนอื่น สามารถส่ ง ผ ล ก ร ะ ทบต่อพลั งในตัวเราได้ คนที่คิดในด้านบวกจะช่วยก ร ะ ตุ้ น และเป็นแร งบันดาลใจให้เรา เชื่อมั่นในตัวเองว่า เราสามารถทำสิ่งที่มุ่งมั่นไว้ให้สำเร็จได้ ให้จำไว้ว่า จงอยู่ให้ห่างคนที่คิดแต่คิดลบ ซึ่งจะ ขั ด ข ว า ง การเดินหน้าของคุณ

6. ความ ผิ ด พ ล า ด มีไว้ให้เรียนรู้

ทุกคนนั้นเคยทำผิ ด ทั้งนั้น และแม้ว่าได้พย าย ามอย่างดีที่สุดแล้ว ก็ยังพลๅด ขอให้จำไว้ว่า ยังมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ ความผิ ด พ ล า ด ต่างๆที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงสิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต

7. เห็นคุณค่าสิ่งดีๆ ในชีวิต

หากเราพอใจกับทุกเรื่องดีๆที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มันจะช่วยให้เรา ข จั ด ความคิดในด้านลบไปได้ การโฟกัสแต่สิ่งดีๆจะทำให้อุปสรรคที่เราเผชิญอยู่ กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราจัดการได้ง่ายขึ้นเลยล่ะ

8. อยู่ใน สภาพแวดล้อมดีๆ

ถ้ารอบๆ ตัวเต็มไปด้วยข้าวของวางเต็มไปหมด กระจๅยไปทั่วห้อง หาเวลาจัดเก็บ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็ดี ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมอง ความคิดได้มาก เพราะสภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยสร้างและเป็นแร ง บันดาลใจให้เกิดทัศนคติด้านบวกได้

9. จงจินตนาการว่ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น

คนส่วนมากมักชอบวาดภาพเรื่อง เ ล ว ร้ า ย กำลังเกิดขึ้น โดยจะพูดว่า “ถ้ามันเกิดขึ้น” จงฝึกนึกถึงเรื่องดีๆกำลังเกิดขึ้น มองเห็นภาพงานที่กำลังทำเดินไปด้วยดี (ไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านหรือที่ทำงาน) และได้รับคำชมจากคนรอบข้างว่า“เยี่ยมมาก” นั่นจะเป็นกำลังใจให้คุณ ได้คิดบวกต่อไปเรื่อยๆ

10. รู้จักบริหารเวลาอย่างชาญฉลาด

อย่าเสี ยเวลากับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในชีวิต สิ่งสำคัญคือ มุ่งทำในเรื่องที่ทำให้ชีวิตของคุณเป็นไปดังที่หวังไว้ จะทำให้คุณมีทัศนคติที่ดีมากขึ้น

11. รับ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ดี

อ่ า น บ ท ค ว า ม ที่สร้างแร ง จู ง ใจ หรือฟังธรรมะ จะทำให้เกิดปัญญา ซึ่งจะช่วยให้มองโลกและชีวิตได้อย่างเข้าใจ มีความหวัง และเป็นสุข

12. ให้คำมั่น สัญญากับตนเอง พูดกับตัวเองซ้ำๆ

เพราะ คำ มั่ น สั ญ ญ า ดีๆ มีผล ต่อกระบวนการคิดของเรา เช่น คุณมีอากๅรซึ ม เ ศ ร้ า เป็นประจำ คำมั่น สัญญาของคุณก็คือ “ฉันมีความสุข ฉัน ค ว บ คุ ม ตัวเองได้” บอกตัวเองหลายๆครั้งในแต่ละวัน แล้วคุณจะรู้สึก ถึงพ ลั ง ความคิดด้านบวก จะเกิดขึ้น

ขอขอบคุณ campus-star