ข้อคิดคติเตือนใจ

10 นิสัยแห่งความโชคดี เราสร้างเองได้

คนส่วนใหญ่ถ้าทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จ มักจะอ้างว่าเป็นเพราะโชคชะต ากำหนดมา โ ท ษ ว่าเกิดมาไม่โชคดีอย่างใครเขา ทั้ง ๆที่ในความเป็นจริงนั้นโชคจะดีหรือไม่ เราสามารถสร้างหรือกำหนดขึ้นได้ด้วยตนเอง ล อ ง ทำ ตาม 10 นิสัยแห่ง ความโชคดี ต่อไปนี้ทำแล้วจะโชคดีแน่นอน

1. ล้ ม บ้างก็ได้ แพ้บ้างก็ดี

เรียนรู้จากความ ล้ ม เ ห ล ว ความพ่ า ย แ พ้ แล้วไม่ให้มัน เกิดขึ้นอีก

2. รู้จักตนเอง

รู้ว่าอะไรที่สำคัญกับชีวิต เพื่อจะได้ทุ่มเทใช้ชีวิตไปให้ถูกทางนั่นเอง

3. อย่าขิ้เกียจ

ต้องทำงานหนักการทำงานหนักหมายถึง หมั่น “ต ร ว จ ส อ บ” ตนเองอยู่เสมอว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาหรือไม่ จากนั้นจึงฝึกฝนทักษะใหม่ๆนั้นให้ชำนาญ

4. มีเป้าหมาย

ทั้งในระยะสั้นและระยะยๅว เพื่อให้เกิดแร งจูงใจ มีทิศทางในการใช้ชีวิตแบบชัดเจน

5. สัมพันธภาพเป็นสิ่งสำคัญ

ไม่ใช่เพียงหมั่นสร้างให้เพิ่มขึ้น แต่ต้องหมั่นรักษา สิ่งที่มีอยู่ไม่ให้ขๅดหาย ยิ่งคุณรู้จักผู้คนมากเพียงใด ก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากเท่านั้นนะ

6. เชื่อมั่น “ทำได้” และ “จะทำ”

การมีความรู้และทักษะต่างๆ ถึงจะก่อให้เกิดความมั่นใจ แต่ยังไม่พอต้องสร้างแร งจูงใจว่า อยๅกทำด้วย เพราะความเชื่อมั่นและแร งจูงใจจะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้

7. กระตือรือร้น

ใส่ใจกับทุกสิ่งที่ทำ สดชื่นอยู่เสมอ อย ากรู้อย ากเห็นสนใจเปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ

8. อย่ากลั วอย่ากังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

เพราะความ ก ด ดั น อาจทำให้เกิดความผิ ด พ ล า ด ได้ จงคิดไว้เสมอว่า ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ ด้วยการจัดการอย่างมีสติ

9. เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

ให้คิดว่าทั้งคำชมและคำวิจๅรณ์ ถือเป็น ของขวัญ และโอกาสในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไป

10. มองเห็นโอกาส

ไม่รอให้โอกาสมาหา แต่ขวนขวายสร้างโอกาสให้ตนเอง ขณะเดียวกันต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเสมอ เช่น พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อสร้างโอกาสนั้นให้เป็นจริง อย่าสร้างอุปสรรค ป ล อ ม ๆ มาบั่ น ท อ น ความมั่นใจของตัวเอง เช่น ฉันไม่เก่ง ฉันทำไม่ได้หรอกนะ

คนที่มีอุปนิสัยแห่งความโชคดี จะให้ความสำคัญกับการสร้างความโชคดีเสมอๆ และไม่ปล่อยให้โอกาส ห ลุ ด ล อ ย ไป โดยไม่ได้ทำอะไรเลย

ขอขอบคุณ goodlifeupdate