ข้อคิดคติเตือนใจ

ภรรຍาที่ดี คือภรรຍาที่ชอบ วี น และ ง อ น เก่ง

การมองหาภรรย าต้องหาผู้หญิงที่ชอบ อารมณ์เสี ย วี น ใส่ เพราะผู้หญิงที่ไม่เคยอารมณ์เสี ย หรือ วี น ใส่ เหมือน น้ำเปล่า แก้วนึง สามารถดับกระหๅยได้ ไม่มี ร ส ช า ติ

ฉะนั้นผู้หญิงที่มี อารมณ์ ฉุ น เ ฉี ย ว เปรี ยบดังสุ รา ที่น่าตื่นเต้น และน่าจดจำมาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว การที่เธออารมณ์เสี ยก็เพื่อคุณจริงๆนั่นแหละ คิดดูนะ ถ้าคุณมาสาย เธอจะโ ก ร ธ คุณมาก นั่นเพราะเธอกังวล กลั วว่าจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นกับคุณนั่นแหละ

เมื่อคุณไม่ดูแลตนเอง จะ วี น ใส่ นั่นเพราะเธอห่วงสุขภาพของคุณ เมื่อคุณดื่ม เธอจะอารมณ์เสี ย เป็นเพราะเธอกังวลว่าจะไม่มีใครดูแลคุณ แล้วยังกลั ว ว่าจะเรื่องไม่ ดี จะเกิดขึ้นกับคุณ

ถ้าคุณไม่ ช อ บ อาบน้ำ เธอจะโก ร ธ มาก นั่นเพราะเธอหวังว่าคุณจะมีวิถีชีวิตที่สะอาด และมีสุขภาพดีได้ แม้คุณจะฟังเสี ยงของเธอเป็นเหมือนลมพัด เธอจึงต้องอารมณ์เสี ยใส่คุณเพื่อหวังว่าคุณจะจดจำเรื่องเหล่านั้น ไว้ในใจแล้วก็ตั้งใจทำอย่างจริงจัง

แต่หากคุณทำตัวยุ่ งเสมอ เธอก็จะอารมณ์เสี ยได้ง่าย นั่นเป็นเพราะว่าไม่มีคนคอยอยู่เคียงข้าง พูดคุย ทำให้เธอรู้สึกว่ากำลังถูก ล ะ เ ล ย ไงล่ะ

เมื่อคุณลืมวันเกิดเธอ เธอจะโ ก ร ธ นั้นเป็นเพราะว่า สำหรับเธอแล้วคุณเป็นคนสำคัญที่สุด เธอไม่ต้องการให้คนแป ล ก หน้า มาจดจำวันพิเศษของเธอ เธอเพียงอย ากให้คุณที่เป็นคนพิเศษจดจำไว้ เมื่อบนตัวคุณมีกลิ่นหอม เธอจะโก ร ธ นั้นเพราะเธอใส่ใจคุณเสมอ คุณเป็นทุกอย่างสำหรับเธอ

หากคุณกำลังบอกว่าภรรย าคุณ อารมณ์ ฉุ น เ ฉี ย ว พูดว่าภรรยๅไม่ ดี อย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิด นั้นคือการแสดงความห่วงใยต่างหากล่ะ สามีทั้งหลาย จงดีกับภรรยๅคุณให้มากๆ ที่จริงการโดนต่อว่ๅ นั่นเป็นเหมือนการได้พรและความสุขอีกอย่างหนึ่งเลย ฉะนั้จงดูแลผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็น ภรรยๅ ของคุณไว้ให้ดีกันนะ