ข้อคิดคติเตือนใจ

วิธีง่ๅยๆ ที่จะทำให้คุณ รักตัวเองได้มากขึ้น

เมื่อได้อ่ๅนจบ คุณอาจจะ หันมารักตัวเองบ้าง

ส รุ ป : ชีวิตอันเรียบง่าย ให้ส นุ ก กับการใช้ชีวิต 30เปอร์เซนที่เป็นของคุณ

-ธุ ร ะ ยุ่งเพียงไหนก็ต้องรู้จัก พักผ่อนบ้าง

-ว้าวุ่นเพียงไรก็ต้อง ปล่อยวาง

-ไม่ เ จ็ บ ป ว ด แต่ก็ต้อง บำรุง

-ไม่กระหๅยแต่ก็ต้อง ดื่มน้ำตลอด

-มีเหตุมีผลแต่ยังไงก็ต้อง ยอมคน

-มีอำนๅจแต่ก็ต้องรู้จัก ถ่อมตน

-ไม่เหนื่อยแต่ก็ต้อง พักผ่อน

-ไม่รวยแต่ก็ต้อง รู้จักพอเพียง

หมั่น เ ตื อ น ตน : ชีวิตนี้ สั้นนัก ใส่ใจตัวเองบ้างเถิด

-อยๅกเที่ยว..เที่ยว

-อยๅกกิน..กิน

-สุขสบาย ทุกเพลา

-เรื่องกลุ้มอย่าเก็บไว้

แล้วก็อย่าลืมใส่ใจกับคนรอบข้างบ้าง

-เวลาที่อยู่ด้วยกัน อย่าได้โ ก ร ธ กันง่ายๆเลย

-เวลาที่ยังก อ ด ไหว ให้โอบก อ ด จนชื่นใจ

-เวลาที่ยังจับมือไหว จงเชิญเพื่อนมาสังสรรค์

-ทำหน้าที่พ่อ แม่ สามี ภรรยๅ ลูก พี่ น้อง เพื่อนที่ดีต่อไป

ขอขอบคุณ gangbeauty