ข้อคิดคติเตือนใจ

คำสอนดี ๆ ของพ่อสอนลูกสาว กับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นผู้หญิง

พ่อสอนได้ลูกสาว คุณพ่อถามลูกสาวที่กำลังจะเข้าสู่ วั ย รุ่ น

พ่อ : อยๅกรู้ไหมว่าในมือพ่อ มีอะไรอยู่

ลูกสาว : ก็ได้ พ ยั ก หน้าไป

พ่อ : หากอย ากรู้ต้องเอามือ เ ข ก พื้นสามที

ลูกสาว : ก็ได้ทำตาม

พ่อ : ไม่พอ ต้องห้าที และเปลี่ยนเป็นสิบที

จนถึงสิบห้าที จนลูกสาวของเขา เริ่มร้ อ ง อุ ท ธ ร ณ์

โอ้โฮ แล้วเมื่อไหร่จะทราบล่ะคะว่า ในมือพ่อมีอะไรอยู่

เมื่อคุณพ่อแบมือออกมา ในมือของพ่อก็แค่เหรียญ 5บาทธรรมดาๆ นั่นเอง

คุณพ่อก็หัวเราะ แล้วกำเหรียญ 5บาทเอาไว้อย่างเดิม

พ่อ : “อยๅกดูอีกมั้ย ถ้าอยๅกดูต้อง เ ข ก พื้นสิบที”

ลูกสาว : ห นู รู้ แล้ว ไม่อย ากดูแล้วค่ะพ่อ

พ่อ : เอ้า …เ ข ก พื้นทีเดียวก็ได้นะ

ลูกสาว : ก็เห็นแล้ว ไม่อย ากดูอีกแล้ว เบื่ อ ค่ะ

คุณพ่อ : ถ้าเช่นนั้น ให้ดู ฟ รี ๆ ก็ได้นะลูก

แล้วพ่อแบมือออก ลูกสาวก็ดูไปอย่างนั้นเอง พ่อจึงได้สอนว่า

นี่แหละลูก อะไรที่เป็นค ว า ม ลั บ คนเรามักจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สมปรารถนา

อยๅกรู้ อยๅกดู อยๅกเห็น หากเมื่อสมปรารถนาแล้ว ดูบ่อยๆก็มักจะเบื่ อเป็นธรรมดา

แม้ว่าให้ดู ฟ รี ๆ ยังไม่อย ากจะดูเลย สิ่งที่พึงหวงแหนที่สุดสำหรับลูกผู้หญิงนั้น

มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะลูก หากลูกให้ใครรู้ก่อนเวลาอันควร

มันก็คงไม่มีค่าอะไร คงไม่ต่างกับเหรียญ 5บาทที่พ่อให้ลูกดู ฟ รี ๆ หรอกนะลูก

ขอขอบคุณ gangbeauty