ข้อคิดคติเตือนใจ

เรื่องดีๆ 8 เรื่อง ที่ทำให้เรามีความสุข

สิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีความสุขก็คือมุมมองที่เรามีต่อทุ ก ข์ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นบททดสอบให้เราพบความสุข ที่มีความหมายมากขึ้น ขนาดเหรียญยังมีสองด้าน เห ตุก า รณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตย่อมมีหลายมุมให้เราเลือกมองได้เช่นกัน

8 บทเรียน ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้น

1. เป็นผู้ที่รู้จักชื่นชมยินดี และจงขอบคุณกับสิ่งรอบตัว ไม่เชื่อก็ ล อ ง ทำดู เพียงเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ รอบตัว คุณจะพบว่าความสุขสร้างได้ง่ายๆ เช่น ตื่นเช้าขึ้นมาก็ขอบคุณลมหๅยใจ ขอบคุณที่คุณยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิต เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน เพราะ มีอีกหลายชีวิตที่หลับตาลงนอน แล้วไม่ได้ตื่นขึ้นมาเลยในเช้าวันถัดไปนั้น

2. อย่าคาดหวังว่าความสุข ว่ามี สู ต ร สำเร็จใช้ได้กับทุกคน ความสุขก็เหมือนกับ ร ส นิ ย ม ในการทานอาหาร ที่แต่ละคนมีต่างกัน ฮะนั้นแล้วสิ่งที่ทำให้คนๆนึงมีความสุข ไม่ได้หมายความว่าวิธีการแบบเดียวกันนั้นจะทำให้อีกคนมีความสุขเหมือนกับคนอื่นๆ

3. จงหาอะไรใหม่ๆ มาท้าทายตัวเองอยู่เสมอ เมื่อใดที่คุณทำในสิ่งที่ตัวเองรัก คุณจะทำมันได้ดี และเมื่อคุณทำสิ่งเดิมๆ นี้ไปสักระยะ คุณจะเข้าสู่ภาวะจิตมีสมาธิจดจ่อจนลื่นไหลเป็นหนึ่งเดียวไปกับสิ่งที่ทำ เช่นนี้เอง คือ ที่อยู่ของความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งเราจะพบกับภๅวะนี้ได้ เมื่อเราลงมือทำในสิ่งที่รักพร้อมกับพย าย ามมองหาความท้าทายความคิดสร้างสรรค์เสมอๆ เมื่อทำได้ ความรู้สึกเ บื่ อ ห น่ า ย จะอยู่ตรงข้ามกับเราไปเลย

4. หยุดวิ่งตามหาความสำเร็จ ชื่อเสี ยง เงินทอง หรือหากใครอยๅกจะวิ่งตามก็ไม่ผิ ด หรอก เพียงแต่อย่าวิ่งตามไปแบบมีความหวังเต็มเปี่ยม เพราะเมื่อตามไปคว้า สิ่งที่ปรารถนามาได้ทัน ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้พบกับความสุขกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้

5. เงินซื้อความสุขได้ ถ้าคุณมีเงินเหลือมากพอ จงหัดเป็นคนใจกว้าง เอามันใช้เพื่อซื้อความสุขให้กับผู้อื่นบ้าง เช่น ออกค่ายอาสา ซื้อสิ่งของไปบริจๅคผู้ยๅก ไ ร้ เพราะ เมื่อไหร่ที่คุณทำให้คนอื่นมีความสุข ความสุขที่ได้คืนกลับมายังตัวคุณจะมีมากขึ้นเป็นทวีคูณ

6. บริหารจิตใจให้เป็นผู้มีความเห็น อ ก เห็น ใ จคนอื่น จากการศึกษาคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีการฝึกบริหารจิตให้เป็นคนรู้จักการให้อภัย ก็พบว่า ส ม อ ง ของคนกลุ่มนี้ส่งสัญญาณว่ามีความสุขมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฝึก นี่อาจเป็นอีกหนึ่งวิธีสร้างสุขที่หลายคนมองข้ามไป

7. จงยิ้มเข้าไว้ ฟังดู อาจเป็นวิธีง่ายๆ แต่มันทำให้เรามีความสุขได้จริงนะ เพียงแค่เรายิ้มบ่อยขึ้น ไม่เพียงทำให้มีสุขภาพดีขึ้น ชีวิตแต่งงานและความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ ก็ดีขึ้น รวมทั้งอายุยืนขึ้นด้วยนะ

8. พูดความจริง ข้อนี้เป็นสิ่งที่จริงที่สุด การพูดความจริงอาจจะทำให้ไม่ ถู ก ใจใครบางคน แต่การที่เราได้พูดอะไรออกมาตรงๆ มันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องแบกรับสิ่งนั้นไว้ ทำให้รู้สึกโล่ง มากขึ้น ทั้งยังไม่ต้องมาคอย ร ะ วั ง ว่า เราโ ก ห ก ใครไว้บ้าง