ข้อคิดคติเตือนใจ

ทุпข์ เหงา เศร้ๅ ที่เกิดขึ้นกับจิตใจเรานั้นเอง

ทุпข์ เหงา เศร้ๅ ที่เกิดขึ้นกับจิตใจเรานั้นเอง

แท้จริงแล้ว การแก้ไขที่ดีที่สุด คือการแก้ที่ใจเราเอง

แม้คนอื่นจะคอยบอกหรือชื่นชมว่าชีวิตคุณดี ชีวิตคุณน่า อิ จ ฉ า

แต่หากตัวคุณเองยังรู้สึกไม่ พ อ ใ จ ในสิ่งที่ตัวเองคุณก็ ทุ ก ข์ ใจอยู่ดีนั่นแหละ

ในทางกลับกันถึงคนรอบข้างจะมองว่าชีวิตคุณช่างน่า เ ศ ร้ า โดนคนรักทิ้ง

เจ้านายไม่ปลื้ม แต่ถ้าใจคุณไม่ ทุ ก ข์ ด้วยเสี ยอย่าง

ความสุขและรอยยิ้มก็จะยังคงปรๅกฏอยู่บนใบหน้าคุณได้เสมอๆ

และถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกเป็น ทุ ก ข์ หรือผิ ดหวังจากสิ่งต่างๆ ที่ไม่เป็นไปดั่งใจ

หนทางที่จะทำให้คุณพ้น ทุ ก ข์ ง่ายๆ คือ บอกกับตัวเองให้ “ยอมรับมัน”

พร้อมที่จะเผชิญ กับความเป็นจริงทุกอย่างในชีวิตที่จะเกิดขึ้น

ด้วยการทำความเข้าใจว่า สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่นั้น

เรื่องเ ห ล่ า นั้นมันผ่านไปแล้ว เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้

เก็บเอามาคิดและยึดติดมีแต่ ทุ ก ข์ สิ่งที่ควรทำ คือ ทำปัจจุบันให้ดี

รวมถึงสร้างความสุขให้ตนเองในทุกวันด้วยการ…

เห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยการรักและเชื่อมั่นในตนเองว่าตัวเองมี ดีพอ

เราคู่ควรกับความสำเร็จและสิ่งดีๆ มองคนอื่นในแง่ดี มองโลกให้สวยงาม

อย่าเอาแต่คิดถึงเรื่อง ร้ า ย ๆ หรือมองว่าคนอื่นไม่ ดี ไปซะหมด

มีความหวังอยู่เสมอ เพราะความหวังเป็นสิ่งเลี้ยงจิตใจเรา

ให้มีเป้าหมายและความเพียรพย าย าม ซึ่งความหวังหรือความใฝ่ฝันดีๆ

ก็ช่วยสร้างความสุขในชีวิตให้กับคุณได้ หัดที่จะให้กำลังใจตนเอง

ไม่มีใครอยู่เคียงข้าง ไม่มีใครมองเห็น ไม่มีใครเข้าใจ ไม่มีใครมา รักมาชอบ

ไม่มีใครคอยป ล อ บ ไม่เป็นไร อะไรมา ก ร ะทบก็ไม่เป็นไร

จงรักตัวเองให้เป็น คนที่สำคัญที่สุด คนที่เข้าใจเรามากที่สุด

คนที่สุขกับเรามากที่สุด คนที่ทุ กข์กับเรามากที่สุด

ไม่ใช่ใครที่ไหน คนคนนั้น คือตัวเราเอง หัดที่จะให้กำลังใจตัวเองบ้าง

ขอขอบคุณ goodlifeupdate