ข้อคิดคติเตือนใจ

4 วิธี สำหรับการวางตัวให้มีค่า ดูสวยและดูแພง

การวางตัวเป็นสิ่งสำคัญมาก ยิ่งเราต้องเข้าสังคม เรายิ่งต้องดูดี ดูสวย เข้าไว้ ดู แ พ ง ไม่ได้หมายความว่า จะแ น ะ นำ ให้สาวๆ ไปถอยกระเป๋าราคา แพง หรือใส่เสื้อผ้าแบร น ด์ เ น ม ทุกชุดนะ แต่มันคือการสร้าง มู ล ค่ าให้กับตัวเอง มาดู 4 เ ค ล็ ด ลั บ วางตัวอย่างไรให้ดูสวย ดูแพงกันนะ

1. วางความคิดให้ดูดี

คุณจะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ทันที เมื่อคุณได้แสดงความ คิดเห็น อันชาญฉลาด น่าทึ่ง และมีประโยชน์ ต่อผู้คนรอบตัวคุณ ที่สำคัญต้องฝึกคิดบวกในทุกเรื่องด้วยนะ

2. วางคำพูดให้ดี

การพูดเป็นทั้งศๅสตร์และศิลป์นะ หากพูดแล้วสามารถสะกดคนฟังได้ พูดให้คนเคลิบ เ ค ลิ้ ม คล้อยตาม เราได้ เสน่ห์คุณเกิดขึ้นเลยล่ะ วิธีการพูดจึงสำคัญมาก เพราะวิธีพูด ทำให้ตัวเราดูโดดเด่นขึ้นมาทันที

3. วางตัวให้ดูดี

การวางตัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การเป็นตัวของตัวเองนั้นมันดี แต่ต้องลดความเป็นตัวของตัวเองลงบ้าง เมื่อต้องเข้าสังคม การวางตัวเป็น เมื่ออยู่ในสังคมประเภทไหน หากเรารู้จักวางตัวให้เหมาะสมรู้จักกาลเทศะ คุณจะดูแ พ ง ขึ้นทันที

4. วางบุคลิกให้ดูดี

บุคลิกภาพ ครอบคลุมแทบจะทุกเรื่องเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าการเดิน นั่ง ยืน ต้องสำรวม และพย าย ามฝึกให้เป๊ะ ทุกท่ ว ง ท่า คุณเชื่อไหมว่า คุณดูสวยได้ด้วยท่านั่งของคุณ เสื้อผ้า หน้า ผม แอคเซสเซอรี่ทุกชิ้น บนเรือนร่ๅงคุณ ต้องเลือกให้แมทช์ และเข้ากับบุคลิก

ทุกข้อ ที่กล่าวมา คุณสร้างมันขึ้นมาได้ และหากคุณทำได้ครบ ลุคคุณจะดูสวย ดูแ พ ง ขึ้นมาเลย

ขอขอบคุณ อ.กระแอม สวย สั่ง ได้