ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ข้อคิด อ่ๅนแล้วจะโชคดี ไปทั้งวัน

1. อาจไม่รวยล้นฟ้าเหมือนเศรษฐีมีเงิน แต่ เราสามารถมีความสุขแบบเรียบง่ายได้ ที่เศรษฐีโ ห ย ห า ก็เป็นได้ แค่สุขภาพแข็งแร งมากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโ ร ง พ ย าบาล ก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆ มากแล้ว

2. เรื่องหลายๆ เรื่องที่ผ่านเข้ามา มันก็แค่ก ร ะ ท บ เรา ชั่ วคราว เดี๋ยวเดียวก็ผ่านไป ทุ กข์เข้ามาแปปๆ เดี๋ยวก็ผ่านไป สุขเข้ามาแปปๆ เดี๋ยวก็ผ่านไปเหมือนกัน

3. เมื่อโ ม โ ห ลองนั่งนิ่งๆ ทบทวนดูว่า เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนั้น มีอยู่อีกกี่วัน ทำไมต้องไปเสี ยเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง อย่าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึก ไม่ ดี เลย

4. ไม่มีใครผิ ด ไม่มีใครถูก ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าลองดูดีๆ จะพบว่า มีแต่ ถู กใจ หรือ ไม่ ถู กใจ แค่นั้น ถ้าทำถูกใจยังไงเขาก็มองว่าไม่ผิ ด แต่ ถ้าทำไม่ถูกใจต่อให้ทำถูกแค่ไหน ก็โดนมองว่าผิ ด อยู่ดี ฉะนั้นแล้ว อย่าไปเก็บเอามาคิด เพราะ ไม่มีใครเอาใจใครได้ทุกคนหรอก

5. การที่ได้พบหน้ากันในวันนี้นั้น หมายความว่า หมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้ว เราจะมั วทะเ ล า ะ กันไปใย ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง

6. เมื่อถูกเอา เ ป รี ยบ ลองปล่อยวางบ้าง พูดมากจะเสี ยมิตร คิดเล็กคิดน้อยเสี ยเวลา ซื่อสัตย์ไว้เวลาไปไหนจะได้ไม่มีใครพูดลับหลังในทางที่เสี ย ห า ย เท่านี้ก็เพียงพอให้เราสุขใจได้แล้วล่ะ

7. เมื่อไหร่ที่ ก ลั ด ก ลุ้ ม ใจ ลองสุดลมหายใจลึกๆ แล้วคิดดูว่า ชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลด ทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังพูดกับเราว่า เวลาของเราน้อยลงไปอีกหนึ่งวินาทีแล้วนะ

8. เมื่อไหร่ที่ใครบางคนทำให้เราเสี ยใจ ลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็น ทบทวนดูว่า ชีวิตนี้ ไม่มีใครอยู่ย ง ค ง ก ร ะ พั นไหม คนที่มีชื่อเสี ยง คนที่รวยล้นฟ้า สุดท้ายก็แค่คน ที่เคยมาเยือนโลกใบนี้เท่านั้น

9. เมื่อใดที่เรารู้สึกโดนแ ย่ งอะไรไป ให้ลองไตร่ตรองดูนะ ไม่มีใครค ร อ บ ค ร อง สิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไปหรอก และ ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดแท้จริง แม้แต่ร่างกายเราก็ยังต้องคืนสู่ธรรมชๅติ

10. ความสุขง่ายๆ ที่เรามองข้าม วันนี้ยังกินข้าวได้ ยังนอนหลับสบาย มีบ้านให้หลบฝนหล บ แ ด ด ไปเที่ยวได้ มีคนรักอยู่ข้างกาย ยังอ่ๅนเฟสเล่นไ ลน์ แบบนี้ได้ คุณก็ถือว่าโชคดีกว่าใครๆ อีกมาหมายแล้ว

ขอขอบคุณ  ความสุข ณ ปัจจุบัน