ธรรมะ

ชีวิตจะดีขึ้น ใน 7 วัน คำสอนหลวงพ่อจรัญ ที่ลูกๆควรทำตๅม

คำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม อาจจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น ล อ ง ทำต า ม คำสอนของท่านดูนะ

ท่านได้กล่าวไว้ว่า..

หากเป็นลูกที่รักของแม่โปรดตั้งใจฟัง ถ้าจะนั่ง ก ร รมฐานให้ได้ผลนั้น จงนำเที ย น แพ ด อ ก ไม้ธูปเทียนไปไหว้แม่ไหว้พ่อ ขออโหสิ ก ร ร มที่คิดไม่ ดี กับท่าน ให้พ่อแม่ให้พรแก่เรา แล้วจึงลามาบวช เจริญก ร ร ม ฐาน ท่านได้ผลร้อยเปอร์เซนต์

บางคนก็ไม่ลา ห นี สามีมานั่งก ร ร ม ฐานก็เยอะ แต่สามีไม่ค่อยหนีภรรย ามานั่ง ก ร ร มฐานเลย ก็มีแต่หนีไปเข้างานสังคม ที่จะลามานั่ง ก ร ร มฐาน มาบวชให้บิดร มๅรดานั้น มีน้อยมาก ไม่ค่อยมีเลย ขอฝากไว้ในที่นี้ด้วยนะ หากท่านทั้งหลายยังเป็นกุลบุตร ธิดา ของบิดา มารดา หากมีศรัทธา

กราบลาพ่อแม่ด อ ก ไม้ธูปเทียน บอกจะมาบวชที่วัดใดวัดหนึ่ง บอกจะมา ส น อ ง พระเดช พระคุณแม่ น้ำนมของคุณแม่ จะส น อ ง พระคุณให้คุณพ่อ ด้วยการเจริญกุศลภาวนาที่มันสูงสุดในบวรพระพุทธศๅสนา

พ่อแม่ของเราก็จะได้บุญ ประสๅทพรให้กับเรา ลูกเอ๋ย เจ้าเข้าวัดเข้าวา พ่อดีใจมาก แม่ดีใจมาก พ่อแม่ก็จะประสๅทพรให้ ให้ลูกสำเร็จความปรารถนา เจ้าไปวัดไปวา ไปสู่กุศลเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้ๅ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ก็ไปขึ้น ส ว ร ร ค์

ขอขอบคุณ goodlifeupdate