ข้อคิดคติเตือนใจ

10 เหตุผล ที่ว่า ทำ ไ ม ไม่ควร ใส่ใจความคิดของคนอื่น

ธรรมชๅติของมนุษย์นั้น ต้องการที่จะได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ตามมันมักนำไปสู่ความกังวล เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้อื่นคิดต่อตัวเองมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจกับตนเองและคนอื่นได้ และต่อไป นี้ เป็น เหตุผล 10 ประการ ว่าทำไมคุณถึงไม่ควรใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นได้คิด

1. ผลลัพธ์เกิดกับตัวคุณ ไม่ใช่กับคนอื่น

คุณเป็นคนที่ต้องรับผล จากก า ร ก ร ะทำและการตัดสินใจของตนเอง เช่น หากมีคน แ น ะ นำ ให้คุณ ซื้ อ หุ้ น แต่แล้ว หุ้ น ดั น ต กจนคุณขๅด ทุ น มหๅศๅล คุณนั้นแหละที่ต้องอยู่กับความเสี ยดาย จงจำไว้ว่าถ้า มีคน แ น ะ นำหรือสั่ง อะไรคุณ ไม่ใช่พวกเขาหรอกที่ต้องแบกรับความเสี่ ยง แต่เป็นคุณนั่นแหละ

2. ชีวิตเป็นของคุณ ไม่ใช่ ธุ ร ะ อะไรของคนอื่น

คนอื่นมีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการ แต่คุณเองก็เช่นกัน ความคิดเห็นคนอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนหรือคุณค่าในตัวคุณได้เลย เว้นแต่ว่าคุณจะยอมให้พวกเขาทำ และในที่สุดแล้ว คุณก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่ต้องเลือกเส้นทางให้ชีวิตตัวเอง

3. สิ่งที่ใช่สำหรับคนอื่น อาจจะไม่ใช่สำหรับตัวคุณ

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า ความคิดเห็น ของคนเรานั้นจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำ ฉะนั้น สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนอื่นมันอาจเป็นสิ่งที่ แ ย่ ที่สุดสำหรับคุณ แล้วสิ่งที่คนอื่นมองว่า ไ ร้ ค่าก็อาจเป็นสิ่งมีค่า สำหรับอีกคนได เราทุกคนล้วนมีคุณค่าเฉพาะตัว จึงมีแค่เราเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเหมาะกับเราที่สุด

4. การกังวลสิ่งที่คนอื่นคิด จะทำให้คุณ ล้ ม เ ลิ กการทำตามความฝันของคุณ

หากคุณเป็นกังวลอยู่ตลอดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้อื่นคิด คุณจะไม่มีทางที่จะไปถึงที่ ที่คุณฝันไว้ได้ บางครั้งคุณก็ต้องทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เ ห็ น ด้ ว ย หรือต้องเอาชื่อเสี ยงของตนไปเสี่ ยง เพื่อจะได้มา

5. พวกเขาไม่รู้เลยว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณ

คุณเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับตนเอง และได้เรียนรู้จากทางที่เลือกเอง การเรียนรู้อย่างแท้จริง คือการตัดสินใจทุกอย่างด้วยตนเอง และพร้อมจะรับผิ ด ชอบอย่างเต็มที่ต่อผลที่ตามมา หากล้ ม เ ห ล ว อย่างน้อยคุณก็ได้เรียนรู้และยอมรับมันได้ แทนที่จะไปกล่าวโ ท ษ คนอื่นว่าเป็นเพราะใคร

6. ความคิดของคนเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ

คนเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา คนเราเมื่ออยู่ในสภาวะ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จนไม่สามารถมี ‘ตัวตน’ ที่เฉพาะเจๅะจงหรือ ต า ย ตัวได้ ฉะนั้น ความคิดและมุมมองของคนจึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด นั่นหมายความว่าแม้ว่าตอนนี้บางคนจะไ ม่ ช อ บคุณ แต่ไม่นานพวกเขาก็อาจจะเปลี่ยนความคิดไปก็ได้ ฉะนั้นความคิดของคนอื่นถึงไม่ค่อยสำคัญเท่ากับความคิดที่ แ น่ ว แ น่ ของคุณ

7. ทำอะไรไปก็ได้ รับผลอย่างนั้น

การกังวลมากเกินไป เกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวคุณ อาจจะทำให้เรื่อง แ ย่ ๆ กลายเป็นจริงขึ้นมาได้ หลายครั้งที่คนส่วนใหญ่หลงทางเพียงเพราะต้องการไ ล่ ต า ม การยอมรับจากผู้อื่น ซึ่งบางคนก็กลายเป็นคนที่เอาใจคนอื่นมากไป หรือไม่ก็หัวอ่อนจนทำให้คนมองว่าน่ า เ บื่ อ ได้ ก็กลายเป็นว่าพฤติ ก ร ร ม ที่คุณทำเพื่อให้คนอื่นชอบใจนั้น กลับเป็นทำให้คนอื่นไม่ ช อ บ คุณขึ้นมาได้เช่นกัน

8. ชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะเอาเวลามาใส่ใจเรื่องพวกนี้

คุณมีชีวิต เพียงแค่ครั้งเดียว ฉะนั้นคุณต้องใช้มันให้คุ้ม ทำไมต้องไปกังวลเรื่องความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยล่ะ ทำในสิ่งที่คุณคิดและตั้งใจไว้เถิด เพราะหลังจากที่คุณประสบความสำเร็จนั้น คุณก็อาจจะไม่ได้เห็นคนเหล่านี้ มาพูด ให้ฟังอีกต่อไปแล้วก็ได้นะ

9. คนอื่นไม่ได้ใส่ใจคุณมากเท่าที่คุณคิดเลย

ความจริง ที่น่าเศร้ๅก็คือ คนเราไม่ได้สนใจเรื่องคนอื่นมากขนาดนั้น พวกเขาสนใจสิ่งต่างๆ ก็เพราะปัจจัยง่ายๆ แค่มันเกี่ยวข้องกับพวกเขาหรือไม่ก็แค่นั้น หากตัวตนหรือการกระทำของคุณไม่ได้ไป ก ร ะ ทบชีวิตคนอื่นเข้า พวกเขาก็แทบจะไม่สนใจคุณเลยล่ะ

10. เป็นไปไม่ได้เลย ที่คุณจะทำให้ทุกคนพอใจได้

คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ตลอดเวลาหรอก และก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตอบ ส น อ ง ต่อทุกความคาดหวังของหลายๆคน ฉะนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอดทนฝืนทำเช่นนั้น เพราะคนแรกที่คุณควรจะทำให้พึงพอใจให้ได้มากที่สุด ก็คือตัวคุณนะ

ขอขอบคุณ sumrej