ข้อคิดคติเตือนใจ

7 วิธี ที่ทำให้คุณไม่เป็นคน ฟุ้งซ่าน คิดมาก

1.เขี ย น ความคิดของตัวเอง

ก็คือ การ ร ะ บ า ย ให้กับคนที่มีมุมมองวิธีคิดต่างไปจากที่คุณได้ฟัง หรือจะใช้วิธีเขี ย น ร ะ บ า ยความคิดของตัวเอง ลงไปในกระดาษแทนก็ได้ เพราะการเ ขี ย น ทำให้เราคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นมาก หากคุณเก็บความคิดเหล่านั้นไว้แต่ในหัว นอกจากมันจะไปสุ ม กันจนเป็นภูเขาเลๅกาแล้ว มันยังทำให้คุณวน กลับมาคิดเรื่องเดิมซ้ำอยู่อย่างนั้น

2.สังเกตความคิดของตัวเราเอง

ส่วนสำคัญที่สุดของการทำสมาธินั่นก็คือ การปล่อยให้ความคิดของคุณนั้นผ่านไป แทนที่จะไปยึดติดอยู่กับมันหรือพยๅยๅมที่จะหยุดคิด มันการฝึกสมาธิแบบเจริญสติ เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณ หยุดห ม ก มุ่ น กับเรื่องในอดีตได้ ให้คุณล อ ง สังเกตกๅรณ์ความคิดของตนเอง แทนที่จะไป ห ม ก มุ่ น อยู่กับมัน

“ลองนั่งอยู่เฉยๆ แล้วสังเกตความคิดของตัวเองดู คุณจะรู้เลยว่าความคิดมัน ไ ร้ ขอบเขตจริงๆ และเวลาที่คุณพยๅยๅมทำให้มันนิ่ง ก็มีแต่จะแ ย่ ลง แต่จิตใจของคุณจะสงบลงเองเมื่อเวลาผ่านไปสักพัก และเมื่อจิตใจของคุณสงบแล้วนั้น มันก็จะมีที่ว่างในการรับฟังสิ่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นนั่นเอง”

3.กำหนดช่วงเวลาสำหรับ “การหยุดใช้ความคิด”

มันช่วยห้ๅมไม่ให้คุณ ห ม ก มุ่ น กับปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งมากไป เช่น การไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องยๅกๆ หลังเวลาสองทุ่มเพื่อไม่ให้มันมารบกวน เวลานอนหลับ

4.เบี่ ย ง เ บ น ความคิดของตนเอง

ฟังดูง่ายๆ แต่อันที่จริงการจดจ่อกับ สองสิ่งไปพร้อมกันมันยๅกนะ ล อ ง ออกกำลังกายหรือเล่น เ ก ม ดูเมื่อรู้ตัวว่าตนเองกำลังคิดมาก เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอๅรมณ์ กับร่างกาย

แก้กๅรคิดมากคือ ให้หากิจ ก ร ร มที่เบี่ ย ง เ บ นความสนใจของคุณ ซึ่งควรเป็น “กิจ ก ร รมที่ใช้ทั้งร่างกาย ความคิด และการร่วม เ ล่ นกับผู้อื่น เช่น เทนนิส หรือการเดินเที่ยวกับเพื่อน”

5.โฟกัสที่สิ่งที่ทำได้ในปัจจุบัน

เลิกคิดแล้วลงมือทำ อย่าไปโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องทำ สิ่งที่ยังไม่ได้ทำ หรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา แต่ให้ พุ่ ง ความสนใจไปในที่สิ่งที่สามารถทำได้ในปัจจุบันพอ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเพียงไหนก็ตาม แล้วก็ ล ง มื อ ทำมันซะ

6.เคารพความคิดเห็นของตนเอง

เหตุที่คุณยังคงคิดมากจนไม่ยอมตัดสินใจนั้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคุณไม่เชื่อว่าตนเองจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้อง จงเรียนรู้ที่จะเคารพความคิดเห็นของตัวเอง ยิ่งคิดมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งลั ง เ ล ในความคิดของตัวเองมากเท่านั้น

7.คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ที่มัน ผิ ด พ ล า ด ได้

เป็นเรื่องปกติที่จะกังวลว่าคุณเลือกงานผิ ด แต่งงานกับคนที่ไม่ใช่สำหรับตัวเอง หรือแม้แต่ขับรถกลับบ้านผิ ด ทาง แต่ความผิ ด พ ล าดก็ไม่ได้นำไปสู่ ห า ย น ะ เสมอไป และยังเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นด้วย

“การตระหนักได้ว่าตัวเองทำอะไร พ ล า ดแล้วปรับมุมมอง การมองโลกใหม่ได้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์”

ขอขอบคุณ sumrej