ข้อคิดคติเตือนใจ

ถึงจะมีเงินมากเพียงใด ก็ต้องเลี้ยงลูกให้ติดดิน

เชื่อว่าหลายๆคน น่าจะเคยได้ยินกับคำนี้ที่เขาว่ากันว่า การเป็นพ่อแม่คนไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด และเมื่อถึงเวลาที่เราได้เป็นพ่อแม่คนแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ลูกได้ นั่นคือการเลี้ยงลูกให้สบาย ให้ลูกมีชีวิตที่ดี

แต่นั่นเป็นวิธีความคิดที่ผิ ด การที่เราเลี้ยงลูก ให้มีชีวิตที่สุขสบาย โดยสร้างเกรๅะป้องกันให้เขาอยู่ตลอด นั่นมันหมายถึงเมื่อลูกของคุณมีชีวิตที่เติบโตขึ้น เขาจะไม่รู้จักความลำบากเมื่อเขาพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่เคยได้พบเจอเขาจะผ่านมันไปได้เช่นไร

เมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบไ ข่ในหินแบบนี้ลูกของคุณเอง ที่จะทุ กข์ใจมากสุด จนตอนนี้มี โ ร ค ใหม่บัญญัตขึ้นนั่นคือ โ ร ค ไม่รู้จักความลำบาก โ ร ค ใหม่ที่เกิดขึ้นกับเด็ กในยุคปัจจุบันม โดยเกิดจากพ่อแม่ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญโลกแห่งความจริง ที่ว่าในชีวิตคนเราจะรวยหรือจน ทุกคนก็ต้องพบกับความลำบากกัน ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปตลอดชีวิต

พ่อแม่บางคนไม่กล้าที่จะใช้ลูก ไม่กล้าที่จะติลูก ลูกมีหน้าที่เดียวคือการเรียนหนังสือแค่นั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วการเรียนหนังสือ การเรียนจบมหาลัยสูงๆ มันไม่ใช่สิ่งเดียวที่เด็ กทุกคนควรจะต้องมีสิ่งสำคัญนั่นก็คือการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขที่สุด เมื่อเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ นาๆ ลูกของคุณจะผ่าน มันไปได้ไหม

คุณพ่อท่านนี้ส่งลูกไปเรียนมหาวิทย าลัยชื่อดั งในเมืองหลว งอยู่ในคอนโดหรู ค่ากิน ค่าอยู่ ค่าเช่า พ่อออกให้ทั้งหมด แม้ทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยจะดีนัก แต่คุณพ่อท่านนี้ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกของตนลำบาก เมื่อลูกโทร มา หาครั้งไหน คำแรกที่ได้ยินคือขอเงิน เงินไม่พ อ ใช้ ต้องทำกิจกร ร ม ต่างๆ

ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ก็ส่งเงินให้อยู่ร่ำไป ลูกอย ากได้ก็ซื้อให้หมด แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็นมากนัก และในที่สุดความจริงก็เปิดเผ ย ว่าที่ลูกมาขอเงินเพิ่มในทุกเดือนนั้นไม่ได้เอาไปจ่ายค่าหน่ว ยกิจหรือค่ากิจกรร มอะไรเลย  แต่เอาไป สำ ม ะ เ ล เ ท เ ม า

คนเป็นพ่อเสี ยใจมากได้แต่โท ษตนเองที่ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักหาเงินเอง ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบากมีอะไรก็ประเคนให้ตั้งแต่เล็กจนโต จนเป็นนิสัยแ ย่ๆ

ทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอกเสี ยงเตื อนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายว่าถึงคุณจะรวยล้นฟ้าเพียงใดก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบสมถะ เรียบง่ายแล้วสอนให้เขาผิ ดหวังให้รู้จักความลำบากบ้างลูกของคุณจะได้เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นกำลังที่ดีของประเท ศชๅติต่อไปนะ

ขอขอบคุณ bitcoretech