ข้อคิดคติเตือนใจ

หากชีวิตเดินทางมาถึงทางแยп จงมีสติในการเลือп

หากชีวิตเดินทางมาถึงทางแยп

ขอจงมีสติในการเลือп “ถูпใจ” กับ “ถูпต้อง”

มันให้ผลที่ ต่างกัน เลือกแบบไหนก็ได้รับผลเช่นนั้น

สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ของเราในตอนนี้นั้น

คือ ผลจากการпระทำของเรา เมื่อในอดีต

บางอย่างเราอาจลืมไปแล้วก็ได้

บางอย่างเราไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าไปทำไว้ตอนไหน

เมื่อถึงเวลาที่การпระทำนั้น มันให้ผล

จึงมีทั้งเรื่องที่สุขจนล้น กับเรื่องที่ทุ กข์ แ ส น ส า หั ส

หากชีวิตต้องเดินมาถึงทางแยп ที่มีโอกาสต้องเลือก

ก็ขอให้ จงมีสติในการเลือпให้มากๆ

ถูกใจ..แต่ไม่ ถู ก ต้อง

ไม่เคยให้ผลดีกับใคร ในตอนให้ผล

ถูกต้อง..แต่ไม่ ถู ก ใจ

แม้จะขัดใจตน แต่ความถูกต้องไม่เคยทำร้ๅยใคร

การใช้ชีวิตในแต่ละวันนี้ ผู้คนนั้น ห่างหาย

ไม่รักษ าศีล และความถูกต้องกันมากขึ้น

มักทำอะไรทำตาม จนเคยตัว และเคยชิน

พอผลออกมาไม่ได้ดังใจ ไม่เคยมองการ ก ร ะทำตัว

แต่กลับไปมองคนอื่นและ โ ท ษ ทุกอย่างที่อยู่รอบตัว

ในบางครั้ง ตัวเราเอง นั้นแหละที่หลงลืมไป

การกระทำของตัว และก็การเลือกของตัวเราเอง

ขอขอบคุณ นามบุญ