ธรรมะ

ฝึпสมาธิ 9 นาทีทุกวัน ชีวิตดีขึ้น เป็นสิริมงคล

นั่งสมาธิ ติดต่อกันทุกวัน ชีวิตจักดี เป็นสิริมงคล

ทำทั้งปี ชีวิตจะดีขึ้นแน่นอน หๅมุมสงบ หลบแสง

และสิ่งวุ่นวายบ้าง จิตไม่สนใจเสี ยงอื่นใดที่เข้าหู

มีเพียงสติกรองได้ว่า เสี ยงนี้ยังไม่สำคัญ ไม่เร่งด่วน

หรือสำคัญทันที (เช่น เสี ย ง ต ะ โ ก น ต่างๆ)

จงหลับตาเบาๆ ไม่ บี บ ก ด ห นั ง ตา นั่งท่าใดก็ได้

ที่มันสบายช่วยนั่งทน จิตนึกถึงปลๅยจมูก จิตอยู่ ปลๅยจมูก

อย่าเพิ่ง ห นี ไปที่อื่น (ยังมีวิธีการวาง ด ว ง จิตอีกหลายวิธี)

ใจนึกถึงคำบริ ก ร ร ม “พุทโธ” (หรือจะใช้คำอื่นก็ได้)

บริก ร ร ม คือ การนึกซ้ำๆ อยู่ในใจ ไม่สนใจเสี ยงอื่นใด

ไม่สนใจความ คั น ความเมื่อย “มีสติ” (คือ นึกขึ้นได้ทุกเมื่อ)

ว่าต้องอยู่แต่คำบริ ก ร ร ม “พุทโธ พุทโธ พุทโธ….”

ใจแว้บคิดถึงเรื่องดีหรือ ไ ม่ ดี แผนงานอะไรก็ตาม

หรือเห็นยั ก ต์ เห็นตนเอง เห็นภาพอะไร ต่อมิอะไร

คิดอะไรต่อ มิอะไรเป็นตุเป็นตะ ไม่ต้องสนใจทั้งนั้น

เราต้องฝึกให้มี “สติ” คือนึกขึ้นได้ว่า ไม่เอาอะไรเลย

จะเอาแต่การบริ ก ร ร ม “พุทโธ พุทโธ พุทโธ…..”

จิตเป็นลูก ลิ ง ซ น คิดโน่นคิดนี่ วิ่งไปโน่นนั่นนี่

ดีล่ะ…ฉันจะ จั บ เจ้าให้อยู่ด้วย “สติ” ไ ล่ ล่ า จิตที่คิดซน

ยกมาสงบ อยู่ที่การบริก ร ร ม “พุทโธ พุทโธ พุทโธ.”

เพียงทำสมาธิทุกๆวัน วันละหนึ่ง ครั้งเป็นอย่างน้อย

อย่างน้อยนานครั้งละ ๙ นาที ชีวิตจักดี เป็นสิริมงคล

ทำทั้งปี ชีวิตจะดีขึ้นอย่างเหลือ เ ชื่ อ

เพราะเราทำจริง แล้วต่อไปก็จะชำนาญ

นั่งได้เกิน 30 นาที และไม่อาศัยคำบริก ร ร มใดๆ