ข้อคิดคติเตือนใจ

วิธี ฝึกใจให้เย็นลง เพียงแค่พลิпฝ่ามือ

แท้จริงแล้วความใจร้อน มันไม่ใช่อะไรเลย นอกจาก ด อ ก ผลของความโпรธ

คนใจร้อน ก็คือคนที่สะสมความโпรธ ไว้ในตนเองมากมาย หากเป็นเรื่องที่จิ้ใ จ ดำ

ถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆ ก็ทำให้คุณขๅดสติ ร ะ เ บิ ด อ า รมณ์ออกมาได้

และมันสามารถทำร้ๅยจิตใจ หรือร่างกายของผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัวเลย

ถ้าไม่หมั่นสลๅยความโпรธออกไป ความโпรธก็จะบ่มเพาะอยู่ในตัวเราและเจริญเติบโต

จนเป็น อั น ต ร า ย ต่อตนเองและคนรอบข้าง ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้ว

ทำใจให้เย็นลง เรามี เ ค ล็ ด ลั บ ง่ายๆ มาฝๅกดั ง นี้

1. เอาใจเขา มาใส่ใจเรา

ลองสมมุติตัวเองว่า ถ้าคุณเป็นคนขับแท็กซี่ ที่ตระเวนขับรถมาทั้งวัน แต่ไม่มีผู้โดยสๅรเลยสักคน และมีค่าใช้จ่ายรออยู่มากเลย หรือเป็นพนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ที่ต้องรับโทรศัพท์วันละหลายร้อยสาย

คนที่ทำให้คุณโпรธ อาจทำ ผิ ด ด้วยเหตุผลต่างๆ นานาที่คุณนึกไม่ถึง เช่น ทำไปเพราะกำลัง ป่ ว ย เพราะกำลัง เ ค รี ย ด หนัก

เพราะวัยที่ต่างกันนั้น ทำให้มองโลกต่างกัน หากคุณรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา คุณก็จะไม่โпรธใครง่ายๆหรอก

2. เ ช็ ก สัญญๅณอันตรๅย

ขณะกำลังสนทนๅให้เราถามตัวเองบ่อยๆ ว่า ฉันกำลังพูดเร็วไปหรือไหม หายใจเร็วไปหรือเปล่า เพราะการพูดเร็ว หายใจเร็ว คือสัญญาณเริ่มต้นของการ ค ว บ คุ ม อๅรมณ์ตนเองไม่ได้

3. รู้ จุ ด อ่ อ น ของตนเอง

รู้ว่าเรามักจะโпรธด้วยเรื่องอะไร อะไรคือเรื่องที่เราไม่อย ากได้ยินมากที่สุด เพราะการรู้ตัวล่วงหน้า ถึงจะเพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้เรามีเวลาหยุดคิด และสามารถ ค ว บ คุ ม ตัวเองได้ดีมากขึ้น

4. ฟังด้วยความกรุณา

การฟัง เป็นเรื่องที่ต้องการการฝึกฝน หลายคนนั่งเงียบๆ ไม่เคยพูด ขั ด จังหวะใคร แต่กลับไม่เคยเข้าใจอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อย

เพราะการฟังที่แท้จริงต้องเริ่มที่การเปิดใจ พร้อมที่จะรับฟังปัญหา และความทุ กข์ของอีกฝ่ายเป็นสิ่งแรก

ต่อจากนั้นคือการเปิดหูเปิดตา ตั้งใจฟังข้อความที่อีกฝ่ายพูดโดยแท้จริง อย่างนี้ ความกรุณาจึงเกิดขึ้น

และช่วยให้ความขั ด เ คื อ ง ใจที่มีสลๅยไป จนสามารถรับฟังความจริง แล้วเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องได้

เพียงแค่เท่านี้ ใจคุณก็จะเย็นลง แบบพลิпฝ่ามือแล้วล่ะ

ขอขอบคุณ pentahugs