ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ความเข้าใจผิດ ที่ทำให้คนเราทุпข์ไปตลอดกาล

1. เข้าใจว่า ความสุขเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหา

ไม่เข้าใจว่า ตราบใดที่ยังแสวงหาความสุข จะไม่มีวันเกิด

2. เข้าใจว่า ปัญหาคือสิ่งที่ต้องปฏิเสธ

ไม่เข้าใจว่า ปัญหาคือเรื่องธรรมดาที่ต้องเรียนรู้และยอมรับมัน

3. เข้าใจว่า ทำดีแล้วจะต้องได้ดี

ไม่เข้าใจว่า ทำดีไม่ได้อะไรนอกจากได้ละ กิ เ ล ส

4. เข้าใจว่า ความคิด ค ว บ คุ ม ได้

ไม่เข้าใจว่า ไม่มีใคร ค ว บ คุ ม ความคิดได้

เพราะความคิดคือธๅตุปรุงแต่งตามธรรมชๅติ

5. เข้าใจว่า อีกนานกว่าจะ ต า ย

ไม่เข้าใจว่า ความ ต า ย มาถึงได้ทุกเมื่อเลย

6. เข้าใจว่า ต้องรักษาทุกสิ่งให้ดีที่สุด

ไม่เข้าใจว่า ดีที่สุดคือไม่มีอะไรให้ต้องรักษๅ

7. เข้าใจว่า ชีวิตต้องแสวงหาความมั่นคงให้กับตัวเรา

ไม่เข้าใจว่า ความมั่นคงนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

8. เข้าใจว่า ดีกับเขาแล้ว เขาต้องดีกับเราคืน

ไม่เข้าใจว่า เรามีหน้าที่ ดีกับเขา ส่วนเขาจะดีหรือไม่ ดี กับเรามันก็เรื่องของเขา

9. เข้าใจว่า ความสำเร็จคือสิ่งสูงสุด

ไม่เข้าใจว่า การยึดในความสำเร็จนั่น แหละทุ กข์ขั้นสูงสุด

10. เข้าใจว่า ตนเองสำคัญที่สุด

ไม่เข้าใจว่า เรื่องสำคัญที่สุด นั่นคือการไม่มีตนเอง

ขอขอบคุณ พศิน อินทรวงค์