ข้อคิดคติเตือนใจ

ขยันให้ถูกที่ ถูกเวลา หากขยันผิดที่ สิบปีก็ไม่รวย

“ขงจื๊อ” เคยกล่าวไว้ เมื่อ 2,000 ปีก่อนนั้น ว่า

คนฉลาดและขยัน เราควรส่งเสริม ให้เป็นแม่ทัพ

ถ้าคนฉลาดและขิ้เกียจ เลี้ยงไว้เป็นทหารฝ่ายเสนาธิการ

อยู่เบื้องหลัง ไว้วางแผนงาน คน โ ง่ และขิ้เกียจ

เก็บไว้ ใช้สอยทำงานตามคำสั่งก็น่าพอไหวอยู่

แต่หากเจอคน โ ง่ และขยัน ต้องเอาไป ตั ด หั ว ทิ้ง เ ล ย

เพราะนั่นจะทำให้งานเสี ยและก่อความเดื อ ด ร้ อ นไม่รู้จบ

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนฉลาด หรือคน โ ง่ กัน

การขยันแบบไม่รู้เวลา ขยันทำสิ่งผิ ด ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้น

ก็ดีแต่สร้างความเสี ยหายมากกว่า จะให้ประโยชน์ใดๆ

เริ่มตั้งแต่วันนี้ ก็ยังทันนะ เลิกเถิดวัฒนธรรม การทำงาน

แบบขยัน ผิ ด ที่ ผิ ด เวลา เหตุผลดีๆ ที่คนเราไม่ควรที่จะขยันแบบผิดๆ

ประการที่ 1 การขยันทำงาน เน้นแต่ปริมาณโดยไม่ได้ใช้ ส ม อ งนั้น

ไม่มีทางทำให้ได้งานดีมีคุณภาพหรอก ให้เปลี่ยนวิธีทำงานซะใหม่

คิดให้ถี่ถ้วนก่อนลงมือทำ แล้วจัดอันดับความสำคัญให้ได้

เชื่อสิ ว่างานจะเสร็จเร็วกว่าเดิมเยอะ แล้วยังได้งานดีมีคุณภาพด้วย

ไม่ใช่สักแต่ทำไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้จักวางแผนงานอะไรเลย

ประการที่ 2 การโหมงานโต้รุ่ง แล้วก็นอนดึกตื่นสาย

ทำ ล า ย ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพราะ ส ม อ งที่เบลอๆ

ไม่มีทางคิดอะไรออกเลย

ประการที่ 3 การขยันทำงานตอน ไ ฟ ล น ก้ น ทำให้อารมณ์เสี ย

แล้วก็ทำ ล า ย ความสัมพันธ์กับรอบข้าง จัดสรรเวลาทำงานใหม่นะ

โดยเตรียมงานไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ คุณจะไม่ต้อง ป รี๊ ด แ ต ก ใส่ใครต่อใคร

ประการที่ 4 หากคุณเป็นเจ้านายคน ควรเป็นแบบอย่างที่ดี

ของลูกน้อง โดยเฉพาะการบริหาร จัดกๅรเวลา คนที่ทำงานเป็น

ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศ ถึงดึกดื่นเพื่อให้ได้งานอันน้อยนิด

ประการที่ 5 การขยันทำงานหามรุ่งหามค่ำนั้น

บั่ น ท อ น สุขภาพให้ ท รุ ด โ ท ร ม ตัวอย่างสุด ช็ อ ก เกิดขึ้นปลายปีที่แล้ว

เมื่อสาวน้อย ก๊อบปี้ไรเตอร์โฆษณๅชๅว อิ น โ ด นี เ ซี ย “มิต้า ดิแรน”

วัย 24 ปี หัวใจ ว าย ต า ย คาโต๊ะ หลังทำงานหนักติดกัน 30 ชั่ วโมงโดยไม่ได้พักเลย

ประการที่ 6 หยุดคิดสักหน่อย แล้วจะรู้ว่างานส่วนใหญ่ที่ทำตอนนี้

แทบไม่มีความสำคัญอะไร มนุษย์เงินเดือนจำนวนมากนั้น ก้มหน้าก้มตาทำงานเดิมๆ

อยู่ในออฟฟิศ วันละหลายชั่ วโมง โดยไม่เคยถามตนเองเลยว่า

สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ มีประโยชน์กับชีวิตมากน้อยเพียงใด

ทำให้เราพัฒนาขึ้นหรือไม่ และให้อะไรกับสังคมบ้าง

ประการที่ 7 ครอบครัวต้องมาก่อน อย่าปล่อยให้งานทำชีวิต พั ง

ความก้าวหน้าทางการงาน อาจจะสำคัญสำหรับใครๆ

แต่เอาจริงๆ แล้ว เที ยบไม่ได้เลยกับการมีครอบครัว ที่อบอุ่น

เพราะไม่ว่าย ามสุขหรือทุ กข์พวกเขาคือคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างจริงๆ

ขอขอบคุณ เรื่องดีๆมีข้อคิด