ธรรมะ

หากเรา ส ว ด ม น ต์ ก่อนนอน ก็เหมือนได้เข้าเฝ้า พระพุทธเจ้าทุกวัน

ส ว ด ม น ต์ ในทุกๆวัน เหมือนเฝ้า พระพุทธองค์ ในทุกวัน

จงหมั่น ส ว ด ม น ต์ ทุกวัน ง่ายๆแต่ได้บุญมาก

อานิสงส์บุญมากจนประมาณมิได้ เหมือนเฝ้าพระพุทธองค์ทุกๆวัน

จงทำให้เป็นนิสัยบุญ เหมือนกินข้าว ทำงานต่างๆ ถ้าเราอยู่บ้าน

หຮือมีโอกาสได้ไปวัด ส ว ด ม น ต์ เป็น การสร้างบุญที่ใหญ่มาก และทำได้ง่ายๆ

หຮือจะส ว ด ในใจ ระหว่างเวลาว่างเมื่อไหร่จิตพร้อมก็ ส ว ด ไปเรื่อยๆ

ก็ยังดีกว่า คิดเรื่องไม่เป็น ทำเรื่องมาทางบุญ เพิ่มบุญให้ตนเองดีกว่า

หาก ส ว ด เต็มรูปแบบ มีเวลา ให้ส ว ด บทพุทธคุณ บทต่างๆ ไปจนถึงบท

เมตตาใหญ่ และทำสมาธิ เจริญภาวนา

อธิษฐานจิต อุทิศบุญทั้งปวงให้บุพการี ครูบาอาจารย์ บรรพบุรุษ

เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ทั้งปวง คนใกล้ตัว สั ต ว์ ใกล้ตัว เทวดาใกล้ตัว

สรรพ สั ต ว์ ทั้งปวง ทุกภพชๅติและชๅติปัจจุบัน

ให้ทำสม่ำเสมอ และมากพอ นานพอจนบุญใหญ่ประมาณมิได้ ง่ายๆแต่ได้บุญมาก