ข้อคิดคติเตือนใจ

หากคุณต้องแบกปัญหาเพียงลำพัง จำ 9 ข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจ

ลูกของพ่อ จงไว้นะ “ช่วงที่ลำบากที่สุด” คือช่วงที่ใกล้ความสำเร็จที่สุด แม่เล่าให้พ่อฟัง ลูกเบื่ องานที่กำลังทำอยู่ แต่พ่ออย ากให้ลูกลองอดทนทำดูสักช่วงดีไหมลูก

พ่อว่าลูกจะได้อะไรมากมายจากการทำงานที่นี่เลยนะ อย่างน้อยก็คือประสบการณ์ที่ไม่ต้องซื้อหามาด้วยเงิน แค่ลูกใช้ส ม อ ง พละกำลัง และแนวทางที่ลูกได้เรียนมา พ่อเชื่อว่า มันจะมีประโยชน์ต่อลูกในอนาคต

แต่ถ้าลูกคิดว่าไม่ไหวจริงๆ ลูกอย ากจะออกมาทำธุรกิจเล็กๆ ยังไงพ่อก็สนับสนุน ประสบการณ์ของที่นี่จะทำให้เมื่อวันหนึ่งลูกเป็นเจ้าของกิจการ ลูกจะได้เข้าใจทั้งจุดยืนของนายจ้างและลูกจ้างได้ พ่ออย ากจะแ น ะ นำ ลูกอย่างเช่นนี้นะ

1. หากลูกรู้สึกเหนื่อย ลูกต้องพย าย ามเดินต่อ ทางเดินที่เหนื่อยนั้น มันเป็นทางเดินขึ้นสู่ที่สูง

2. คู่ต่อสู้ที่น่ากลั วที่สุดของคนเราไม่ใช่ใครเลย นั่นคือ ความขิ้เกียจของตัวเรา

3. ลูกจำไว้นะ ช่วงที่ลำบากที่สุด คือ ช่วงที่ใกล้ความสำเร็จที่สุดแล้ว

4. การทำอะไรสักอย่างหนึ่ง มันไม่ใช่เรื่องย ากอะไร ย ากตรงที่ต้องยืนหยัด ยืนหยัดเพียงชั่ วครู่ชั่ วย ามนั้นไม่ย าก ย ากตรงยืนหยัดให้ถึงที่สุด

5. การที่ลูกเลือกที่จะ ห นี ปัญหา ไม่แน่เสมอไปว่าลูกจะ ห นี พ้นไหม การที่ลูกเผชิญหน้ากับปัญหา ก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็นเรื่อง เ ล ว ร้ า ย ทุ่มเทนะลูก วันพรุ่งนี้ จะเป็นวันที่สวยงามของลูก

6. อย่าเอาแต่หลบฝนอยู่ในบ้าน ออกมาตวงน้ำฝนใส่โอ่งไว้ใช้บ้างก็ดี ต่อให้เปียกฝนอย่างไร นั่นก็คือความสุขชนิดหนึ่ง จำไว้นะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีบังเอิญ เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ให้อยู่กับมันอย่างเข้าใจ

7. อย่าไปหวังพึ่งแต่ ด ว ง โชคลๅภถ้าเราไม่ได้สร้างมา ใช้ เ ล่ ห์ ก ล เรียกยังไงมันก็ไม่มีทางอยู่กับเราได้ พึ่งพาความสามารถของตนดีกว่านะลูก

8. หากลูกตั้งใจและได้ทุ่มเทแล้ว จึงมีคุณสมบัติพูดว่า ด ว ง ไ ม่ ดี ถ้ายังไม่ทุ่มเท อย่าเอาแต่โท ษ ด ว ง

9. ต่อให้ลูกอย ากได้เงินทองมากเพียงใด ให้ลูกจำไว้ว่า ตระกูลเราไม่เคย โ ก ง ใครกิน เกียรติภูมินี้ พ่ออย ากให้ลูกรักษาไว้ และ บ อ ก ต่ อ ให้ลูกหลานในอนาคต

จำไว้นะลูก ไม่มีใครโชคดีโดยไม่ทำอะไรเลย ความโชคดีเกิดจากความตั้งใจ เพราะตั้งใจนั้นความโชคดีจึงมาเยือน พ่อเชื่อว่าลูกทำได้ เพราะในตัว ของลูกนั้นมี เ ลื อ ด ของพ่ออยู่ครึ่งหนึ่ง

ขอขอบคุณ  verrysmilejung