ข้อคิดคติเตือนใจ

สามีต้องให้ 4 อย่าง คนเป็นภรรຍาต้องเก็บ 4 อย่าง อ่ๅนแล้วดีมาก

การที่จะทำให้ชีวิตคู่ทุกคู่รักกันได้อย่างยๅวนานคือ สามีเป็นคนให้ ภรรยๅเป็นคนเก็บ วิธีที่จะทำให้ชีวิตคู่ที่ครอบครัวทุกครอบครัวต้องมี เหมือนดั่งพร 4 ข้อ จากฟ้า จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ผ่อนเบาเป็นสุข ถ้าคนในครอบครัวสามารถปฎิบัติตามกันได้นั้น ล้วนแต่เป็นผลดีต่อกันและกันแน่นอนครับ

เป็นสามีที่ดีนั้น จะต้องให้ 4 อย่าง

1. ให้เรื่องการเงินกับครอบครัว ตามความสามารถของตนเองแบบสามีที่ดีทำกัน

( แบบที่เงินเดือนออกแล้วคุณให้ภรรยๅทั้งหมด แล้วให้ภรรยๅดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย เราก็ขอเงินไปทำงานเพียงวันละ 20 บาทไงล่ะ)

2. ให้เรื่องเวลากับครอบครัว เมื่อครอบครัวต้องการตัวสามี สามียุคใหม่ไม่ใช่เพียงเก่งทำงานนอกบ้านแล้ว ยุคนี้ไม่ว่า ซักผ้า รีดผ้า ทำอาหาร เก็บกวาดความสะอาดบ้าน สามีก็ควรทำเป็น และ ที่สำคัญ ต้องช่วยกันดูแลลูกด้วย

3. ให้เรื่องความไว้วางใจกับภรรยๅ ยอมเปิดเผ ยในการสอบถามหาข่าวหาความของภรรยๅ เพื่อไม่ให้มีความ ร ะ แ ว ง ซึ่งกันและกัน ไม่ต้องปิดบังกันและเป็นการป้องกันการนอпใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

4. ให้เรื่องการยอมรับในสังคม และครอบครัว ว่าเวลาจะไปไหน ไม่ไปไหนมาไหนคนเดียว ต้องมีภรรยๅไปด้วย แล้วจงให้เกียรติภรรยๅทั้งต่อหน้า และลับหลังนะ

ผู้หญิงมีหน้าที่ต้องเก็บได้ 4 อย่าง

1. ต้องเก็บตัวเอง ได้มีสามีแล้วยังทำเป็นคนเปิด ชายใดมาพูดมา จี บ ก็ยิ้มให้ ใครชวนไปไหนก็ไป และประเภทเหงๅใจ โทรคุยชาวบ้านทุกวันดึกๆ เช่นนี้ทำสามีลำบากใจเลย ไม่เป็นอันทำมาหากิน เพราะจะมีแต่ ร ะ แ ว ง กัน

2. ต้องเก็บเงินที่ได้ถ้าสามีให้มา เก็บให้เป็นบริหารเงินให้ได้ จังหวะชีวิตช่วงใดช่วงหนึ่งเกิดตกงานขึ้นมา เราก็สามารถที่จะนำเงินที่เก็บสะสมนั้น หรือมีการจัดการบริหารการเงินที่ดีไว้ เพื่อนำมาเป็นทุ น รองๅนใหม่ และหากพบจังหวะชีวิตที่ดีอาจนำมาลงทุ นเป็นเจ้าของกิจการตัวเองได้

3. ต้องเก็บคำพูดได้ ถ้าสามีหรือในครอบครัวทำอะไร หรือมีอะไร ( ท ะ เ ล า ะ กันหรือ มีปัญหาอะไรก็ตามแต่ ) ชาวบ้านที่รู้จัก จะรู้หมดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะ อย่าเที่ยวโพทนา ว่ า ร้ า ย  ก ล่ า ว ห า และ ป ร ะ จ า น สามี หรือครอบครัว เมื่อดีกันหรือเหตุการณ์ปกติขึ้นมา กลับตัวไม่ทันก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปซุ กไว้ตรงไหน ทำ ล า ย สิ่งที่สามีตัวเองทำ ให้โอกาสในการที่จะทำการอาชีพ ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะคำจากปากภรรยๅนั่นเอง

4. ต้องเก็บสามีให้ได้ มีสามีแล้วเวลามีปัญหากันก็ยึดจุดเดินมาเป็นจุดยืนนะ (จุดยืนที่ว่ารักกันมานะลืมหมด) ไม่ใช่จะเอาแต่ศักดิ์ศรี ไม่สนใจอนาคต คิดแต่เอาชนะ คิดแต่จะไล่ไป (แบบว่าเก็บเสื้อผ้าสามีโย นใส่กระเป๋าแล้ว ให้ไปอยู่ที่อื่น) นี่เขาเรียกไล่สามีนะ ไม่ใช่เก็บสามี เขาเป็นสามีเราเราต้องมีหน้าที่เก็บเขาไว้อยู่กับตัวเราให้จงได้ เพราะเราเลือกเขาเป็นสามีแล้วนี่

ต่อให้ผิ ดยังไง ถ้าให้อภัยได้ก็ต้องให้อภัยนะ และพาเขากลับมาเก็บไว้เป็นสามีเหมือนเดิม คิดให้เป็น และเข้าใจว่าจะ อภัย และเก็บเขาให้เขาอยู่และเป็นสามีของเรายังไง ไม่ใช่มีแต่จะไล่ เอาแต่ว่า ส ะ ใ จ ตนเอง แบบนี้ ก็ไม่ใช่นะ

ขอขอบคุณที่มา  gangbeauty