ข้อคิดคติเตือนใจ

การ เ น ร คุ ณ คน มันไม่เคยทำให้ใครสูงส่ง

อย่าได้หลงเชื่อคๅรมใครง่ายเกินไป กับบางคน

ที่เข้ามาหาคุณ ก็มีหลายแบบ ต้องแยกให้ออก

บ้างก็เรื่องจริง บ้างก็เพียงละคร ต บ ตาให้ดูน่าส ง ส า ร

บางครั้งคุณยื่นมือเข้าไปช่วย แทนที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆ กลายเป็นความ ซ ว ย

แต่คุณเชื่อเถอะ ถ้าเขาไม่รู้จักบุญคุณ คนแบบนี้ ทำอะไรก็ ไม่ขึ้น ไม่เจริญหรอก

ชีวิตเหมือนจะดีแต่ก็ ไ ม่ ดี เหมือนจะราบรื่น กลับไปได้ไม่ไกล

ล้ ม ลุ ก ค ลุ ก ค ล า น อยู่ที่เดิม สุดท้ายก็พั ง ไม่เป็นท่าเลย

โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไร และไม่ต้องทวงบุญคุณเขา

ดีที่สุดคือ เลิกคบ โยนออกไป ให้ไกลจากชีวิตของเรา

คนเราจะอยู่คนเดียวตามลำพั ง ไม่ได้ บางทีต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น

ทั้งในด้านกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังความคิด และอื่นๆ มากมาย

หากได้รับอุปการะจากผู้ใด ก็เรียกผู้นั้นว่า ผู้มีพระคุณ

ผู้ใดช่วยเหลือให้อุปการะแก่เรา ก็ไม่พึงลืมบุญคุณของผู้นั้น

ผู้ไม่ลืมอุปการะที่ผู้อื่นมีแก่ตน ย่อมเป็นผู้เจริญด้วย ลๅภยศ สรรเสริญ

แต่ผู้ใดไม่รู้บุญคุณของผู้อื่น หรือลบ ห ลู่ บุญคุณของผู้มีอุปการะนั้น

ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ ต่ำ ต้ อ ย ทำความดีไม่ขึ้น เป็นคน อ า ภั พ

แม้จะพย าย ามขวนขวายอย่างไร มักจะ ล้ ม เ ห ล ว ไม่เป็นท่า

การ ล บ ห ลู่ บุญคุณของผู้มีพระคุณนี้ เขาเรียกว่า เ น ร คุ ณ

การ เ น ร คุ ณ เป็นตัว ก า ล กิ ณี คอยดึงให้คน เ น ร คุณ ต ก ต่ำ

ไม่มีแม้โอกาส ที่จะมีความสุขได้ในชีวิตเลย

ความวุ่นวายยุ่งย ากต่างๆ ที่เกิดอยู่ในขณะนี้

เพราะขๅดกตัญญู ขๅดความเป็นผู้รู้คุณคน แต่ไม่มีสิ่งใดที่สายเกินแก้

หากคิดได้แล้ว เปลี่ยนนิสัยตัวเองได้ ได้ชดใช้ตามสมควรแล้ว

ชีวิตก็จะค่อยๆ ดีขึ้น ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ควรจะเป็น

กตัญญูรู้คุณคนแล้วตอบแทน นั่นคือสัญลักษณ์ ของคนดี