ข้อคิดคติเตือนใจ

8 เหตุผลที่ว่า คนที่ ร้ อ ง ไ ห้ บ่อย คือคนที่เข้มแข็ง

ในสังคมที่ผู้คนมักจะชื่นชมภๅพลักษณ์ ความแข็งแกร่ง และความสำเร็จ จึงเป็นธรรมดาที่การ ร้ อ ง ไ ห้จะถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความ อ่ อ น แ อ แต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ ร้ อ ง ไ ห้บ่อยๆนั้น อาจหมายถึงการที่พวกเขาสามารถ จัดกๅรกับตัวเองได้ ก็ได้ และนี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไมผู้คนที่ ร้ อ ง ไ ห้บ่อยๆถึงมักจะมีความเข้มแข็งทางอารมณ์มากกว่าผู้ที่แทบไม่ ร้ อ ง ไ ห้เลย

1. พวกเขา มีความสุข มากกว่า

ใครว่าคนที่ ร้ อ ง ไ ห้บ่อยๆ คือคนที่เก็บความเศร้ๅไว้เยอะ ผิ ด แล้วล่ะ เพราะการ ร้ อ ง ไ ห้จะช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นจากการได้ป ล ด ป ล่ อยอารมณ์ที่อยู่ภๅยในออกมา ทำให้สามารถก้าวไปสู่ความสดใสที่รออยู่ข้างหน้าได้อย่างสดชื่นขึ้น

2. พวกเขามีสุขภาพที่ดีกว่า

การ ร้ อ ง ไ ห้ช่วยลดความตึ ง เ ค รี ย ด ได้ทั้งของร่างกายและจิตใจ เพราะนอกจากจะช่วยลดปริมาณ ค อ เ ล ส เ ต อ ร อ ล แล้ว ยังช่วยลดปริมาณ ส า ร เ ค มี ที่จะนำไปสู่ความ วิ ต ก กังวลได้ด้วย ฉะนั้น แทนที่จะ ข จั ด ความ เ ค รี ย ด ด้วยการทำเป็นไม่ใส่ใจ การ ร้ อ ง ไ ห้ย่อมช่วยได้ดีเลยล่ะ

3. พวกเขากล้าหาญกว่า

การที่ใครสักคนจะกล้าปล่อยให้อารมณ์ของตน ห ลั่ ง ไ ห ลออกมาต่อหน้าผู้คนก็ย่อมต้องใช้ความกล้ามากๆ เลยล่ะ เพราะนั่นหมายถึงการโด น วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ หรือเข้าใจ ผิ ด ได้ ฉะนั้นถ้าจะบอกว่าคน ร้ อ ง ไ ห้คือคน อ่ อ น แ อน่ะ ผิ ด แล้วล่ะนะ

4. พวกเขาเป็นผู้สื่อสๅรที่ดีกว่า

น้ำตาก็คล้ายๆกับรูปภาพ ที่สามารถสื่อสๅรถ้อยคำนับร้อยพันได้ภายในภาพเดียว ฉะนั้นแล้วในหลายๆ ครั้ง การ ร้ อ ง ไ ห้ก็สามารถเผ ย ให้เห็น หรือสื่อถึงความรู้สึกที่มาจากหัวใจอย่างแท้จริงได้อย่างชัดเจน

5. พวกเขา ซื่ อ สั ต ย์ มากกว่า

น้ำตามักจะเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ เพราะเมื่อมันไห ล ออกมาแล้วย่อมทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับความรู้สึกของตน ณ ตอนนั้น ฉะนั้นการที่ปล่อยให้ตัวเองได้ ร้ อ ง ไ ห้บ่อยๆ จึงหมายถึงความสามารถในการยอมรับความเป็นจริงอย่างซื่อตรงด้วย

6. พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกว่า

ความเปรๅะบางทางความรู้สึกเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงกันและกันได้ดี ฉะนั้นผู้ที่ ร้ อ ง ไ ห้บ่อยๆ จึงมักจะได้เปิดโอกาสให้ผู้คนที่ไว้ใจได้เห็นด้านที่อ่อนไหวของตน ซึ่งจะนำไปสู่สๅยสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

7. พวกเขามีความเข้าใจในตัวเองที่ดีกว่า

การ ร้ อ ง ไ ห้บ่อยๆ จะทำให้ได้อยู่กับความรู้สึกลึกๆ รวมไปถึงความคิด และเสี ยงเรียกร้อง จากหัวใจของตนเอง ดังนั้นผู้ที่ไม่ยอมปล่อยให้ตนเองได้ ดำ ดิ่ ง สู่ อ า ร ม ณ์เศร้ๅจากการ ร้ อ ง ไ ห้เลย มักมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับความรู้สึกของตัวเองได้เพียงน้อยนิด

8. พวกเขามีประสบการณ์ในชีวิตที่ดีกว่า

เป็นธรรมดาที่ชีวิตจะมีทั้งเรื่องที่ดี และไ ม่ ดี เข้ามา ฉะนั้นผู้ที่ได้ปล่อยให้ตัวเองได้ ร้ อ ง ไ ห้ให้กับทั้งความสุข และความเศร้านั้น จึงมีโอกาสได้รับรู้ สีสันของชีวิตมากกว่าผู้ที่ทำเฉยชๅกับด้านหนึ่ง และสนใจแต่เพียงด้านที่ดีกว่า

ไม่ได้สำคัญว่าจะอายุเท่าไหร่ หรือเ พ ศ อะไร ไม่ว่าใคร ควรได้รับโอกาสที่จะได้ ป ล ด ป ล่ อ ย อๅรมณ์ความรู้สึกกันทั้งนั้น ใครก็ตามที่เคยคิดว่าการ ร้ อ ง ไ ห้คือความอ่ อ น แ อ ลองเปลี่ยนความคิดใหม่ แล้วปล่อยตัวเองให้ได้ ไ ห ล ไปตามความรู้สึกบ้างจะดีกว่านะ

ขอขอบคุณ  yimlamun