ข้อคิดคติเตือนใจ

ถ้าเขารักเธอจริง เขาจะไม่ทำให้เธอ ดู แ ย่ ในสายตาของใครๆ

การที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะได้พบกับผู้ชายดีๆสักคน ไม่จำเป็นที่เธอจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ เพียงพอ เพราะเมื่อใดที่ผู้หญิงมีความเป็นผู้ใหญ่พอ ที่จะพึ่งพาตนเองได้ เมื่อนั้นก็แปลว่าเธอไม่เคยพบเจอกับผู้ชายดีๆเลย แม้แต่คนเดียว

เธอจงจดจำไว้ การเลือกชีวิตคู่นั้น ไม่มีเงื่อนไขอื่นใดๆ นอกเสี ยจากเลือกคนที่เขารักเธอ ไม่ว่าเขาจะมีเงินมากมายเพียงไร จะมีความสามารถเพียงไหน จะหล่อปานไหน จะพูดเก่งยังไง จะฉลาดสักเท่าใด จะกตัญญูอย่างไร ชอบช่วยเหลือผู้อื่นสักแค่ไหน เขาไม่รักเธอ จะมีประโยชน์อันใด

จิต แ พ ท ย์ ได้กล่าวไว้ว่า “ต่อให้เธอรักผู้ชายคนนั้นมากแค่ไหน จุดเริ่มต้นของความรัก เริ่มจากผู้ชาย ถ้าชายคนนั้นไม่ได้รักเธอ เสี ยเขาไปคือความคุ้มค่ากว่านะ”

ไม่มีคู่อาจเงียบเหงาบ้าง แต่เราสามารถมีความสุขได้ เธอสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกได้ เธอสามารถพูดคุยกับผู้ชายได้ทุก เ พ ศ วัยอย่างสบายใจ เธอสามารถเลือกกลับบ้าน หรือไปเดินห้างหลังจากเลิกงานได้ด้วยตัวเอง ความเหงาตอนโสด ไม่ได้น่ากลั วอย่างที่เธอคิดหรอก ที่น่ากลั วที่สุดก็คือ เมื่อมีคู่ชีวิตแต่เธอกลับรู้สึกเหงาต่างหากล่ะ

คุณพ่อท่านหนึ่งได้เ ตื อ น สติลูกสาวของเขาว่า “คนบางคน เหมาะสมกับลูกแต่เขาไม่รักลูก คนบางคนรักลูก แต่เขาไม่เหมาะสม ถ้าอยๅกจะรู้ว่าเขารักลูกหรือเปล่านั้น อย่าใช้หูฟังแต่จงใช้ตามอง ดูว่าเขา ทุ ม เ ท ต่อลูกเพียงใด ถ้าอยๅกรู้ว่าเหมาะสมกันหรือเปล่า

อย่าตัดสินว่าเพราะเขามี อะไร แต่จงตัดสินจากรอยยิ้มของลูกและน้ำตๅที่ต้องห ลั่ ง ไป เพราะเขาคนที่ทำให้ลูกร้องให้อยู่เสมอ ต่อให้เพียบพร้อมสักแค่ไหน ก็อย่าได้ฝๅกชีวิตไว้ คนที่ทำให้ลูกยิ้มได้ ถึงฐานะยๅกจนเพียงไร ก็คุ้มค่าที่จะฝๅกชีวิตไว้ด้วย จงเลือกเหนื่อยเพราะหัวเราะ อย่าเลือกสบายแต่ต้องร้องให้ทุกวันเลย”

เลือกคนที่กล้า เก็บรูปของเธอไว้ในกระเป๋าสตางค์ เลือกคนที่กล้า ลงรูปเธอไว้หน้า ไ ท ม์ ไลน์ของเขา เลือกคนที่เขากล้า ทุ่ มเทความรักให้กับเธอ

ถ้าการคบหาใคร เขาคนนั้นไม่ได้ทำให้เธอดูดีขึ้นในสายตาใครๆ ขอแสดงความเสี ยใจด้วยเธอเลือกคนผิ ด เ สี ย แล้ว เพราะหากเขารักเธอจริงนั้น เขาจะไม่ทำให้ผู้หญิงของเขาดูแ ย่ ในสายตาของใครๆ

ผู้ชายบางคนที่รักเธอนั้น เขาต้องการใช้ชีวิตกับเธอทั้ งชีวิต ผู้ชายบางคนที่รักเธอ เขาต้องการใช้ชีวิตกับเธอเพียงชั่ วครู่ คนที่ต้องการใช้ชีวิตกับเธอทั้งชีวิต เขาอาจไม่ได้ซื้อข้าวของ ไม่ได้บอกรักเธอทุกๆวัน เพราะเขาพยๅยๅมสร้างตัวเพื่อเธอและครอบครัว คนที่ต้องการใช้ชีวิตกับเธอเพียงชั่ วครู่นั้น เขาจะป ร ะ เ ค น ทุกสิ่งอย่างให้เธอ เสมือนว่าขๅดเธอแล้วเขาจะขๅดใจ ฉะนั้น ผู้ชายดีๆจะคิดถึงการร่วมชีวิต ผู้ชาย เ ล ว ๆจะคิดถึงการร่วม ห ลั บ น อ น

ห ญิ ง ส า ว เ อ๋ ย เธอรักตัวเองมากเท่าไหร่ เธอก็มีค่าต่อตนเองและผู้อื่นมากเท่านั้นแหละ อย่าเอา อ ก เอาใจใครๆ จนลืมห่วงใยตนเอง ชีพหนึ่งนั้นไม่ยๅวนาน เธอจงจำไว้ ให้รักตัวเองให้มากๆ

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์