ข้อคิดคติเตือนใจ

แค่มี 3 อย่างให้ครบและคงไว้ รักจะยืนຍาว

“เราจะรักใครสักคนได้นานแค่ไหน” อาจเป็นคำถามที่ฟังดูง่าย แต่ตอบให้ถูก มันย ากเหลือเกิน คำตอบของมันนั้น

เป็นคำตอบของอนาคต ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง ระหว่างทางชีวิต ของทั้งสอง ชีวิตที่จะต้องพบเจอเรื่องราวมากมาย ผู้คนที่หลากหลาย ล้วนทำให้คำตอบที่เราให้ไว้ในใจ เปลี่ยนแปลงได้ตลอด

สำหรับผม ค าถ าที่ทำให้ผมยังเชื่อว่า ความรักจะอยู่ได้นานนั้น เป็นคำสั้นๆ ที่หลายคนอาจเคยได้ฟังมาบ้าง “ฉันจะอยู่เพื่อคนๆนึง ได้นานแค่ไหน”

ความไว้ใจกัน

หมายถึงการนำใจของเรา ไปไว้กับใครสักคน การให้ใจไปนั้นอย่าง น้อยเราก็ต้องรู้และศรัทธากับคนนั้นมากพอ ที่จะฝากใจด ว ง น้อยของเรา ไปให้กับเขาคนนั้น เพราะถ้าเราให้ใจเราไปแล้ว เขาคนนั้นไม่ดูแล และยังปล่อยใจของเราทิ้งๆขว้ๅงๆ มันก็ทำให้ใจของเราเจ็ บ ได้มากพอกับทำ ร้ า ย ร่างกาย กลับกันถ้าเรารับใจของใครมาดูแลแล้ว ก็ควรจะดูแลให้ดี สมกับที่เขายอมฝๅกหัวใจของเขาไว้กับเรา

วางใจ

ตรงนี้เป็นสิทธิการตัดสินใจ ของคนที่รับฝากใจมาแล้ว ในการที่จะพิจารณาถึงสถานที่ๆ เหมาะสมที่สุด ที่จะนำหัวใจอันแสนจะบ อ บ บ าง ไปวางไว้ยังสถานที่อันปลอดภัย อบอุ่น และทำให้เชื่อว่าคนๆนั้น สามารถดูแลได้ ซึ่งจะนำมาถึงความ

ความเชื่อใจกัน

มีความหมายคล้ายกับความศรัทธา ความศรัทธทำให้เกิดความมุ่งมั่น ความมุ่งมั่นทำให้เกิดความพยๅยๅม และความพยๅยๅมนำไปสู่ความสำเร็จ ชีวิตคู่ที่สร้างความศรัทธาให้กันและกันได้ จึงมีความสำเร็จเป็นบั้นปลายเสมอ ทั้งในชีวิตโลก และชีวิตรัก

เพียงสามคำนี้เหมือนจะง่าย มีครบและคงไว้ได้นั้น ชีวิตคู่ที่คบหาดูใจกันมาก็จะราบรื่น