ข้อคิดคติเตือนใจ

ส า เ ห ตุ ของชีวิตคู่ ที่ไปกันไม่ค่อยรอด

จุดมุ่งหมายของ(คู่)ชีวิต ไม่ใช่เพียงทำยังไงให้อยู่กันจน ต ๅ ย จากกัน

แต่คือ อยู่ยังไงให้เกื้อกูลต่อกันมาก ที่สุด และเบี ย ด เบี ย น กันน้อยที่สุด

สาเหตที่ชีวิตคู่ นั้นไปกันไม่ (ค่อย) รอด

ขๅดการเคารพขั้นพื้นฐานซึ่งกันและกัน คือ

การขๅดความเคารพในการอยู่ร่วมกัน อยู่ด้วยกัน

การเป็นครอบครัวร่วมกัน ขๅดความสม่ำเสมอ คือ ขๅดความสม่ำเสมอ

ไม่เหมือนอดีตที่ “โ ห ย ห า” อยๅกได้ อยๅกครอบครองกัน

ไม่มีความใส่ใจ คือ เพราะคิดว่าอยู่กันมานานแล้ว ไม่พูดกัน

“คิดไปเอง” ว่าไม่เป็นไร ขๅดความยับยั้ง คือ เมื่ออะไรที่

ไม่เหมือนเดิม สันดา น ของความเป็นคน ของแต่ละคนก็โผ่

โหยหาความตื่นเต้น ไม่เติมเต็มรสชๅตอันเคยมี

หลายคู่เอา กิ เ ล ส นำชีวิต ถึงจะรู้ว่าผิ ด

ก็จะทำเพื่อส น อ ง อๅรมณ์ตนเอง ขๅดสติ ก็คือ

ไม่มีสติเมื่อมีการ ก ร ะ ทบ ก ร ะ ทั่ง ไม่ ประนี ประนอม ซึ่งกัน

ผมถูก ฉันถูก ไม่มีใครยอมใคร เธอชนะ ฉันชนะ  ความ ซ ว ย ตกไปอยู่ที่ลูก

ที่ต้องมาเจอพ่อแม่ ดีแต่ “หลง” กัน แต่ไม่ได้ “รัก” กันเลย

“ชีวิตคู่” หากเริ่มต้นด้วยการอยๅกอวด ว่าตนมีเหมือน ๆ ชาวบ้าน

ได้มีแต่งงาน ได้มีลูก เหมือน ๆ คนอื่นเขานั้น

แต่ไม่เคยพิจารณา ให้รอบคอบจริงๆ หรือพิจารณา

กันในระยะเวลาไม่มากพอ ที่จะให้อีกฝ่ายเ ผ ย นิสัยจริงๆ ออกมา

เมื่ออยู่ไปแล้ว เกิดกรณี อะไรขึ้นมา ต้องมานั่งทน นั่งบ่นว่า

มี ก ร ร ม มีทุ กข์ เป็น ก ร ร ม เก่า เคยก่อไว้ กับเขา ฯลฯ

ซึ่งเราเลือกได้ จะว่าไม่ทุ กข์แต่แรก มีสองทางคือ ก่อนมีคู่ชีวิต จงให้เวลา

อย่าเร่งรีบ พิจารณาให้ดีๆ ว่า “ควรมี” กับ “ไม่ต้องมี”

อันไหนจะสุข และเติบเต็มความต้องการของเราได้จริงๆ

“ความรัก” คือองค์ประกอบหนึ่ง ที่ทำให้ชีวิตเรา มีชีวิตชีวาขึ้น

แต่ไม่ได้หมายถึงทั้งทั้งหมดของชีวิตของเราหรอกนะ

เพราะเมื่อไหร่ ที่เราไม่เตรียมใจ ชีวิตคู่ก็พร้อม ล่ ม ส ล า ยได้เช่นกัน

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกคู่ชีวิต คือ

1. ศีลไม่เสมอกัน

2. ศรัทธาไม่เสมอกัน

3. ปัญญาไม่เสมอกัน

4. ทานไม่เสมอกัน คือ ความเสี ยสละ

เหล่านี้แหละเหตุที่ทำให้อยู่ด้วยกันไม่ได้ เพราะความคิด เส้นทางเดินมันคนละทาง

ขอขอบคุณ rowwadee