ข้อคิดคติเตือนใจ

คุณโต้งเจ้าของสวนนงนุช ได้ส่งข้อคิดมาในไลน์ อ่ๅนแล้วรู้สึกดีมาก

คุณกัมพล ตันสัจจา หรือ คุณโต้ง เจ้าของสวนนงนุชพัทย า ได้ให้ข้อคิด อ่ า นแล้ว ดีมาก

1 ทางเดียวบนโลกใบนี้ ที่จะทำให้ความสุขนั้นมีมากขึ้น นั่นก็คือให้ แ บ่ ง ปั น ความสุขนั้น แ บ่ ง ให้ผู้อื่น ยิ่งให้มาก ก็ยิ่งสุขมาก

2 ทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่ วคราว หากมันดี ให้มีความสุขกับมัน เพราะมันจะอยู่กับเราไม่นาน หากมันไม่ ดีอย่ากังวล เพราะมันจะอยู่กับเราไม่นานเช่นกัน

3 ไม่ยุ่งกับชีวิตผู้อื่น ไม่ขัดความสุขผู้อื่นไม่คิดแทนคนอื่น ไม่อิ จ ฉ าคนอื่น ไม่ ดู ถู ก คน คำสอน 5 ข้อ ที่ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

4 จงอย่าอิ จ ฉ าคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิ จ ฉ าจะดีกว่า

5 “ทุกวินาทีที่หๅยใจอยู่คือโอกาสของชีวิต” อย่ากลั วการเริ่มต้นใหม่ และอย่าแคร์สายตาใครตราบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของเรา

6 ไม่ว่าจะมีสิ่งไหนหายไป จากชีวิตเรา แต่ “เวลา” ก็ยังคง “เดินต่อ” แล้วเวลาก็สอนให้เราได้รู้ว่า
ระหว่างที่เรามีเวลาอยู่ เราควรจะดูแลและรั กษ าอย่างไรเพื่อว่าวันหนึ่ง “เราจะไม่เสี ยใจ” กับสิ่งที่ได้ทำดีที่สุดนั้น

7 ความสุขแม้จะอยู่กับเราไม่นาน แต่ความทรงจำที่ดี มันจะอยู่กับเราตลอดไป

8 จุดที่ ต ก ต่ำ ที่สุด เป็นได้ทั้ง จุ ด จ บ และจุดเริ่มต้นใหม่ อยู่ที่เราจะให้มันเป็นอย่างไร

9 บางครั้งก็ไม่ต้องคิดว่า สิ่งที่เราทำ เราจะได้อะไร ถ้าเมื่อทำแล้ว มันสุขใจ นั่นก็คือ “กำไร” ของชีวิต

10 คนที่ “น่าอิ จ ฉ าที่สุด” คือ คนที่ไม่อิ จ ฉ าใครเลย ดูเหมือนมันเป็น “ความสุข” ง่าย แต่ คนส่วนใหญ่นั้น เขาไม่ค่อยทำกัน

ขอขอบคุณ เรื่องดีๆ มีข้อคิด ,กัมพล ตันสัจจา