ข้อคิดคติเตือนใจ

การนิ่งเฉยไม่วิ่งตาม มันไม่ได้แปลว่า โ ง่ อย่างที่เข้าใจ

ถ้าอีกฝ่ายวิ่งหนี แล้วอีกฝ่ายเอาแต่วิ่งตามนั่นสิ โ ง่

เพราะวิ่งเท่าไหร่ ก็วิ่งไม่ทัน เพราะเหมือนวิ่งตามเงาตนเอง

เปล่าประโยชน์ เ สี ยเวลา ได้กลับมาเพียงความทุ ก ข์

ความเจ็ บ ป วดรู้เช่นนี้แล้วจะวิ่งตามคนเจ้ๅชู้อยู่ใย

คนคิดได้ คิดเป็นและเย็น นิ่งเงียบ ไม่วู้วาม ไม่ร้องขอ

อีกฝ่ายอย ากทำอะไร ก็เชิญ ไม่ตามหึงหวงอย่างเ สี ยสติ

ไม่อ้อนวอนขอ หากแม้จะเจ็ บป ว ด สา หั ส เพียงไร

เขาคือคนที่คิดได้ว่า ตามไปก็เปล่าประโยชน์ เ สี ยเวลา

เพราะใจไม่อยู่แล้ว ก็คือ เขาไม่อย ากอยู่กับเรา เขานั้นอย ากไป

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คือ ความพลัดพรๅก ความสู ญเ สี ย

มันเกิดขึ้นเป็นพันๆ ชๅติ วนเวียนอยู่เช่นนี้ นับร้อยนับพันปี

ไม่มีอะไรจะอยู่กับเรา และเป็นของของเรานานๆ

ฉะนั้นเพียงสามีคนเดียว เขาอย ากไปก็ปล่อยไปเถิด

อย่าตามหึง เพราะคนคิดไม่ได้แม้จะตามทันก็ได้เพียงตัว

ใจไม่ได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะ เอาเวลามาดูแลใจตนเอง

ดูแลคนรักเรา ไม่ทอดทิ้งเราดีกว่า หาก ป ล ง ต ก ทำใจได้นั้น

ไม่นานแฟน หรือสามีจะกลับมา เขาไปไหนไม่ร อ ด ห รอก หากเป็นคู่เราแล้ว

หรือหากวันหนึ่งคิดได้เผลอไป เดี่ยวเขาก็กลับมาเองไม่ต้องตามหรอก

คนชั่ ว คราวหรือจะสู้คู่ชีวิตตอนนี้ ความหลง ทำให้เขาหน้ๅมืด

คนชั่ วคราวหรือจะมาสู้คนที่ผ่านทุ ก ข์ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกัน

คนชั่ วคราวหรือจะมารักจริง จริงใจเท่าคู่ชีวิตของเรา

ถ้าหากวันหนึ่งเขาไม่กลับมา เราก็ทำได้เพียงอภัย ปล่อยวาง

เพราะถือว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้ว เราไม่ได้สูญเสี ย อะไร มีแต่เขาที่ เสี ยกับ เสี ย

ขอขอบคุณ songworldnull