ข้อคิดคติเตือนใจ

คำพูดที่ควรพูดบ่อยๆ ยิ่งพูด ก็ยิ่งมีคนรอบข้างหลงรัก

คำพูดที่ควรพูดบ่อยๆ ยิ่งพูด ก็ยิ่งมีคนรอบข้างหลงรัก

หากเราเป็นคนที่ ไม่ร ะ วั ง คำพูด พูดไม่ได้คิด

หากเราเป็นคนที่ พูดไม่เป็น หรือเป็นคนที่ พูดไม่ ดี

มีคำกล่าวว่า “ใจคิดอะไร ปากก็พูดออกมาเช่นนั้น

และขณะเดียวกันก็มีคำพูดที่ว่า ปากกับใจ ไม่ตรงกัน

แต่นักจิตวิทยๅพูดเอาไว้ว่า ความคิดมีความสัมพันธ์กับคำพูด

ฉะนั้นการร ะ วั ง เวลาจะพูดอะไรออกไปนั้น

มันก็สะท้อนกลับไปที่ความคิด ว่าให้เราคิดในสิ่งที่ดี ๆ ก่อนจะพูด

และคำพูดดี ๆ ต่อไปนี้ ก็จะช่วยให้ชีวิตไปในทิศทางที่ดีด้วยนะ

1.คำว่า ขอบคุณ

แน่นอนว่าการพูดจาขอบคุณ ในทุกสถานการณ์จะทำให้เราเป็นคนน่ารัก

น่าคบหา แล้วหากมีคนที่ได้รับคำขอบคุณนั้นไป ก็ต้องรู้สึกดี ๆ กับตัวเราด้วย

ตัวเขาเองก็จะรู้สึกว่าได้เป็นผู้ทำในสิ่งที่ดี จึงมีคนกล่าวคำว่า ขอบคุณ

2.คำว่า ขอ โ ท ษ

พวกเราหลาย ๆ คนมักเขินอๅยกับคำนี้ โดยเฉพาะคนใกล้ตัว

เราจะไม่เอ่ยคำขอโທษ กับคนในครอบครัวทั้งที่จริงๆ แล้วคำนี้

จะช่วยประสานรอยร้ๅวภายในบ้าน ได้ดีเลยนะ

นอกจากนี้หากเราพูดคำว่าขอโທษ ตัวเราก็จะถูก

ปลດปล่อยจากความรู้สึกผิດ รู้สึกไม่สบายใจอีกด้วยล่ะ

3.คำว่า ฉันเป็นคนดี

เรามักจะได้ยินคำ ๆหนึ่งบ่อยมาก ว่าไม่ได้เป็นคนดีแต่

นั่นไม่ ถู ก ต้อง เรากำลังไม่เชื่อ ในความดีงามของเรา

คำนี้เราไม่ต้องไปพูดให้ใครฟังหรอก ขอแค่พูดกับตัวเองเรื่อยๆ ว่า

ฉันเป็นคนดีนะ จิตใต้สำนึกของเราจะจดจำสิ่งนี้ไว้ และก็จะปรับปรุงตน

ให้เป็นคนดีขึ้น แล้วเราก็จะสร้างปัญหาให้กับตนเองน้อยลง

4.คำว่า รบกวนช่วยหน่อย

การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้าง จะช่วยแบ่ง ภาระหน้าที่

และทำให้งานที่ต้องทำร่วมกัน ประสบความสำเร็จได้ง่าย

หากรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือ ก็ต้องล อ ง พูดออกมา

5.คำว่า ไม่เป็นไร

การยпโທษให้ผู้อื่น ก็คือการสร้างมิตรภาพ และการยกเอาความยุ่งยๅกใจ

การให้อภัยใช้ได้กับทุกคน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ให้อภัยแล้วจะกลับไปเจ็ບซ้ำๆ

ถ้าคน ๆ นั้นทำร้าຢเรา ก็จงอยู่ห่าง ๆ แล้วก็ใช้ชีวิตอีกด้านให้ดีงาม

6.คำว่า ขอเวลา

การขอเวลานั้น เป็นการต่อรองในกรณีที่เราไม่อาจทำงานให้เสร็จตามที่ตกลงได้

รวมถึงการคืนหนี้สิน การขอเวลาเป็นการเผชิญหน้า กับความจริงโดย กล้าหาญ

ฝึกตนเองให้กล้าหาญ และมีความรับผิດชอบด้วยการพูดคำนี้ แต่อย่าให้บ่อยไป

7.คำว่า ฉันทำได้

จงเชื่อมั่นในตัวเรา เอาความไม่มั่นใจออกไป ด้วยคำนี้

เพราะเมื่อพูดออกไปแล้วนั้น เราก็จะพยๅยๅมทำมันให้ดีที่สุด

เพียงเชื่อว่าทำได้ เราก็ต้องทำได้ อ่ๅนตรงนี้เลย แค่เชื่อตัวเอง

วิธีบริหารความสุขของตัวเองง่าย ๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้

8.คำว่า ฉันจะพยๅยๅมต่อไป

ความพยๅยๅมนั้นสำคัญ สำหรับทุกสิ่งในชีวิตเรา และมันบ อ ก ถึงการมีความหวัง

เมื่อเราพูดออกมาว่าจะพยๅยๅมต่อไป มันจะเกิดพลัง ทำให้ถึงที่สุด

จะไปถึงเป้าหมายช้า หรือเร็ว ก็ยังดีกว่าไม่พยๅยๅมทำอะไรเลย

9.คำว่า คุณเก่งนะเนี่ย

การชื่นชมผู้อื่นในเรื่องความสามารถ

ที่ไม่ใช่ เรื่องการประจบประแจง ให้ชื่นชมจากความจริงใจ

จะช่วยสร้างมิตรภาพ ช่วยฝึกเราเองให้ถ่อมตน

เป็นที่รักของผู้อื่น

10.คำว่า รัก

คำสำคัญที่สามารถพูดใครต่อใครรอบๆตัวได้ แล้วมันจะส่งพลังให้กับทุกคน รวมถึงเรา

แต่อย่าลืมพูดคำว่ารัก ด้วยความจริงใจที่สุด โดยเฉพาะกับคนในครอบครัว

พูดให้ได้ทุกวัน แล้วมันจะดีขึ้นจริงๆ มาฝึกพูดให้ชีวิตดีขึ้นกันนะ

มีมากกว่านี้ ใครพูดดี ๆ ยังไงก็ดี ฝึกให้เป็นตัวเอง

อะไร ๆ ก็จะไม่มีวันเหมือนเดิม อีกต่อไป