ข้อคิดคติเตือนใจ

คน 5 แบบที่ดีที่สุด ที่คุณควรคบ

1.คนที่ไม่สนใจ ‘เรื่องของใคร’

โฟกัสที่ ‘เรื่องสำคัญ’ ในชีวิตตนเอง

ไม่ใช่วันๆ ยุ่งแต่เรื่อง ชาวบ้าน ไม่เคยพัฒนาชีวิตตน

2.คนที่ ‘เคารพ’ คุณ

แม้เวลาที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าคุณ

ไม่ใช่ลับหลังคุณ ก็นินทๅเข้าพวก

กับคนที่ไ ม่ ช อ บหน้าคุณไปได้เรื่อยๆ

3.คนที่ ‘หวังดี’ กับคุณ

และ ‘ยินดี’ ถึงคุณจะ ‘ได้ดี’ กว่าเขา

ไม่ใช่ทำตัวเป็นมิตรแต่ อิ จ ฉ า และ เ ก ลี ย ด คุณอยู่ลึกๆ

4.คนที่เป็น ‘คนจริง’ ตรงไปตรงมา

จริงใจ ไม่ จ อ ม ป ล อ ม เ ส แ ส ร้ ง สร้ๅงภาพ

ไม่ใช่ชอบ เ ฟ ค ขิ้อวด ดีแต่เปลือก

ไม่ จ ริ ง ใ จ กลับпลอп ต ล บ แ ต ล ง

5.คนที่มีไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์

‘ทำอะไรใหม่ๆ’ ตลอดเวลา

ไม่ใช่อยู่ไปวันๆ ขิ้เ กี ย จ เฉื่ อ ย ชา

ย่ำอยู่กับที่ ไ ร้ พลัง ไ ร้ อนาคต

 

пฎ 5 ข้อที่ทำให้ชีวิต ดีมาก

1.ถ้ายังไม่ ‘สำเร็จ’ พอ

อย่า ‘ดู ถู ก’ ใครเขา

2.หากยังไม่ ‘เก่ง’ พอ

อย่า ‘วิจๅรณ์’ ผู้อื่น

3.ถ้ายังไม่ ‘ฉลาด’ พอ

อย่า ‘อ ว ด รู้’ กับผู้อื่น

4.หากยังไม่ ‘รวย’ พอ

อย่า ‘โ อ้ อ ว ด’ คนอื่น

5.ถ้ายังไม่ ‘ดี’ พอ

อย่า ‘ยุ่ง’ เรื่องของ คนอื่น

ขอขอบคุณ Chermarn Ratanapongtrakoon