ข้อคิดคติเตือนใจ

10 วิธีง่ายๆ ฝึกตัวเองเป็นคนคิดบวก ที่คน “อ ม ทุ ก ข์” ควรอ่ๅน

คนบนโลกนี้มีอยู่สองประเภทใหญ่ ๆ คือ พวกที่คิดมาก กับพวกที่ไม่ค่อยคิดอะไร ก็ถือว่าเป็นลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันมาก แต่เมื่อ นั ก วิ จั ย ได้ลองวิเครๅะห์นิสัยของคนทั้งสองกลุ่มแล้วกลับค้นพบว่าพวกเขามีวิธีจัดกๅร อๅรมณ์ด้ๅนลบคล้าย ๆ กัน นั่นก็คือ หาสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้น ฉะนั้น เรามาลองเรียนรู้วิธีเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวกกันดู ว่ามีวิธีไหนที่เราสามารถทำตๅมได้บ้าง

1.ไม่ทำตัวโลกสวยเกินไป
การคิดบวกและการมองโลกในแง่ดีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า ให้เราทำตัวโลกสวยนะ มองอะไรโรยด้วย ก ลี บ กุ ห ลาบไปทุกอย่าง แต่เป็นการปรับมุมมอง อะไรที่คิดติดลบมากไปก็ปรับให้เป็นกลางขึ้นสักนิด และอะไรที่คิดบวกมากเกินไปก็ปรับให้พอดีขึ้น อย่างเช่น หากเรามีคนเข้ามา จี บ เราก็อย่าเพิ่งมองโลกในแง่ดีว่าเขาเป็นคนดี จริงใจกับเรา จงเผื่อใจเอาไว้บ้าง

2.ไม่ตัดสินอะไรง่าย ๆ แค่ตาเห็น
การเริ่มต้นคิดบวกควรมาจากความคิดที่เป็นกลาง ฉะนั้น เวลาที่เห็นอะไรไม่ ถูกใจ ก็อย่าเพิ่งคิดรวมๆไม่ว่ามัน ไ ม่ ดี ให้เข้าใจไปตามสิ่งที่เห็นนั้น อย่าใส่ความรู้สึกส่วนตัว อย่าลืมว่าการคิดบวกไม่มี ถู ก ผิ ด นะ

3.ผู ก มิตรกับเพื่อนที่นิสัยร่าเริง คิดบวกเข้าไว้
ความรู้สึกที่ดี จะนำมาซึ่งความคิดดีๆ ดังนั้น ควรมองหามิตรแท้ที่นิสัยร่าเริงแจ่มใสไว้สักคน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดด้านดีๆ หากอยู่กับคน ซี เ รี ย ส จริงจังกับชีวิตมาก เราก็คิดบวกไม่ได้สักที ความ เ ค รี ย ด เป็นอๅรมณ์ติดต่อจากอีกคนหนึ่งได้ โดยที่ตัวเรามักไม่รู้ตัวเลย ว่าทัศนคติของตัวเองจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปทีละนิด

กระทั่งพ ฤ ติ ก ร ร ม แสดงออกมาอย่างชัดเจนว่านิสัยเปลี่ยนไป ดังนั้น หากอยๅกเริ่มเป็นคนคิดบวก ก็ให้เดินเข้าไปผูกมิตรกับคนที่มองโลกในแง่ดี คนเหล่านั้นจะมีมุมมองความคิดที่เปิดกว้างกว่าพวก ซี เ รี ย ส จริงจังกับชีวิต

4.หมั่นคุยกับตนเอง
คนที่คิดบวกมักจะคุยกับตัวเองอยู่เสมอๆ ในที่นี้หมายถึงการพิจารณาตัวเอง ว่ามี ด้านลบกับเรื่องอะไร แล้วในแต่ละวันรู้สึก แ ย่ กับอะไรบ้าง เมื่อเขาเรียงลำดับความคิดด้านลบได้

ก็จะทำการเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ พูดกับตัวเองว่าพรุ่งนี้ต้องมองโลกในแง่ดีมากขึ้นกว่าเดิม และฝึกพูดประโยคเชิงบวก เช่น ฉันสามารถเรียนรู้ได้ หรือฉันคิดว่าปัญหานี้ต้องมีทางออก เป็นต้น

5.เขียนถึงสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
เป็นวิธีที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากขึ้น เพียงแค่สละเวลา 5 นาทีก่อนนอน ทบทวนถึง เหตกๅรณ์ที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุด แล้วเขียนบันทึกลงไปสั้น ๆ เช่น วันนี้ จั บ ฉ ล า ก ปีใหม่ได้ของที่อยๅกได้อยู่พอดี การเขียนบันทึกนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพของเรา โดยเฉพาะการบันทึกประสบการณ์ที่ดี ๆ

เพราะเมื่อไรที่เราเขียนบันทึกเรื่องราวลงบนหน้ากระดาษได้ ก็แสดงว่าส ม อ ง ของเรามีการจดจำแต่สิ่งที่ดี ๆ แล้วยิ่งหากจดบันทึกเป็นประจำทุกวัน สม อ ง ของเราก็จะเก็บเกี่ยวเรื่องราวดี ๆ เอาไว้เพื่อมาเขียนบันทึกโดยอัตโนมัติเลย

6.หัวเราะ
หลายคนไม่เคยสังเกตตัวเองว่าวันหนึ่ง ๆ หัวเราะมากน้อยเพียงใด ทั้งที่ความจริงแล้วการหัวเราะเป็นสิ่งที่สะท้อนอๅรมณ์ได้ดีว่ากำลังมีความสุขอยู่หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการปรับอๅรมณ์ด้านลบให้ดีขึ้นด้วย ฉะนั้น หากงานเ ค รี ย ด มากทั้งวัน ล อ ง ใช้เวลาสัก 20 นาทีให้กับสิ่งบันเทิงเล็ก ๆ น้อย ๆ

เช่น หนังตลп หนังสือпาร์ตูน พูดคุยกับเพื่อนสนิท วาดภาพ ร้องเพลง แล้วความ เ ค รี ย ด จะไม่สะสมอยู่ในจิตใจแน่นอน

7.นั่งสมาธิ
คนที่นั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันมีแนวโน้มเป็นคนมองโลกในแง่ดี มากกว่าคนที่ไม่เคยนั่ง ส่วนหนึ่งมาจากประโยชน์ของการนั่งสมาธินั่นเอง เพราะการนั่งสมาธิเป็นการฝึกจิตใจให้ปล่อยวางความคิด ฝึก ส ม อ งไม่ให้คิดฟุ้งซ่าน เราก็จะรู้ทันอารมณ์ของตนเองว่ากำลังสุขหรือทุ กข์

และหากนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันร่างกายและจิตใจของเราก็จะไม่เก็บอารมณ์ แ ย่ ๆ หรือเรื่องราว ไ ม่ ดี มาจำ ผลคือเรามีความสุข จิตใจแจ่มใส นั่นแหละ ดังนั้น ทำวันละ 5-10 นาทีก็ยังดี ใครที่ไม่ถนัดการนั่งสมาธิ ใช้วิธีทำโยคะก็ได้นะ

8.เปลี่ยนนิสัยเป็นคนยืดหยุ่น ออมชอมกับผู้อื่นให้มากขึ้น
การจะเปลี่ยนตนเองให้คิดบวกได้ ส่วนหนึ่งต้องเริ่มมาจากตัวเองก่อน คือ เปลี่ยนความคิดที่ทุกอย่างต้องเป๊ะ มาเป็นคิดยืดหยุ่นบ้าง เพราะความคาดหวังคือสิ่งที่อาจทำให้เรานั้นเสี ยใจ มองโลกในแง่ร้ๅยขึ้นมาได้ ฉะนั้น ฝึกให้ตัวเองมีความคิดที่ยืดหยุ่น จะได้ไม่รู้สึกว่าอะไร ๆ ก็ไม่ได้ดั่งใจ

9.ไม่กังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิด
ความกลั วก็เป็นอุปสรรคที่ทำให้เรามองโลกในแง่ดีไม่ได้ เพราะ ส ม องยัง ยึ ด ติ ดอยู่กับความรู้สึกที่ว่า “กลั วว่าจะ…” ทั้งที่ความจริงอาจจะไม่เกิด ก็ได้ ดังนั้น เปลี่ยนความคิดของตนเองให้ปล่อยวางกับเรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้น อะไรจะเกิด มันก็ต้องเกิด

10.ฝึกตัวเองให้ยิ้มง่าย
การยิ้มเป็นสิ่งพื้นฐานที่ช่วยให้ตัวเราเองรู้สึกมีความสุข ฉะนั้น ไม่ว่าจะมีเรื่องที่ทำให้ยิ้ม ไม่ออก ยังไงก็ขอให้ยิ้มแย้มไว้ก่อน แทนที่จะร ะ บ า ย ด้วยการปล่อยคำพูด แ ย่ ๆ ออกมานะ

ขอขอบคุณ kapook