ข้อคิดคติเตือนใจ

หากมองโลกในแง่ดี ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป 7 วิธีคิดช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณ

การมองโลกในแง่ดีนั้น ไม่ได้หมายถึงการไม่ใส่ใจในความยๅกลำบากหรือความท้าทายของชีวิต

แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลง วิธีที่คุณเข้าถึงสิ่งต่างๆ ในชีวิตของคุณต่างหากล่ะ หากคุณมองโลกในแง่ ร้ า ยมาตลอด

มันคงยๅกที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองในชีวิต แต่มันก็เป็นไปได้ที่จะมุ่งเน้นไปที่ด้านบวกในชีวิต โดยอาศัยสติและความอดทน

นี่ ก็คือ 7 ประโยค ที่คุณควรนำมาใช้ เมื่อต้องเผชิญปัญหา อุปสรรคทางความคิดของตัวเอง

1. จงคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น

เวลาพบเจอ เหต ก า ร ณ์ ที่ไม่ค่ อ ย ดี เราก็มักคิดถึงเรื่องอัน เ ล ว ร้ า ย ที่สุดที่อาจเกิดขึ้น แต่การฝึกจิตใจ โดยโฟกัสที่ความคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนมุมมองต่อโลกได้นะ

2. ให้เชื่อว่าคุณยังมีโอกาสอยู่เสมอ

ความ เ ค รี ย ด และความกลั ว จะจำกั ด จินตนาการของเราไว้ อาจไม่เห็นภาพอนาคตที่สวยงาม และก้าวหน้ากว่าเดิม แต่หากเราเชื่อในการมองเห็นของตน ด ว ง ตาของเราจะเปิดกว้าง สู่วิธีแก้ปัญหาและความคิดใหม่ๆเสมอ

3. จงเชื่อว่าคุณมีความคิดสร้างสรรค์ เฉลียวฉลาด

ประโยคนี้จะช่วยให้คุณโฟกัสที่ความสามารถของตน จงระลึกเสมอว่าตนเองมีความสามารถ พรสวรรค์ สติปัญญา พูดให้กำลังใจตนเอง เช่น เราทำได้ หรือเราพัฒนาการมาไกลมากๆ แทนที่จะไปนึกถึงแต่ว่า เราอยู่ห่างจากเป้าหมายแค่ไหน

4. จงเชื่อว่าคุณนั้นมีคุณค่า

ทัศนคติและมุมมองของคุณ จะเปลี่ยนไปเมื่อคุณมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด คุณจะเลิกใส่ใจกับสิ่งที่ขๅดหาย แล้วตระหนักถึงสิ่งที่มีอยู่ได้

5. หากรู้สึกท้อแท้ พูดกับตัวเองไว้ว่า “มันไม่เป็นไร เริ่มใหม่สิ”

ความรู้สึกท้อแท้ สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้นะ ฉะนั้น เราควรยอมรับมัน แทนที่จะห ลี ก เ ลี่ ย ง หรือ โ ท ษ ตนเอง เปลี่ยนความผิ ดหวังและ เ ก รี้ ย ว โ ก ร ธให้กลายเป็นความรู้สึกที่ดี

6. จงเชื่อว่าคุณมีวิสัยทัศน์ อันกว้างไกล

การจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้น ต้องใช้เวลา ต้องผ่านสถานการณ์อันหนั ก ห น่ วง จนทัศนวิสัยของเราอาจจะ แ ค บ ลงก็ได้ ในช่วงเวลาเช่นนี้ สิ่งสำคัญคือการรักษาวิสัยทัศน์ของตนเองให้กว้างไกลเข้าไว้ และก็ต้องยอมรับในจุด ยื น ณ ปัจจุบัน

7. จงให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงาน

แน่นอนว่าคนที่โฟกัสแต่กับผลลัพธ์นั้น จะต้องอยู่กับความห วั่ น วิ ต ก ตราบใดที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ มาลองใช้ เ ค ล็ ด ลั บ จาก เจฟฟ์ เบโซส ประธานบริหารแห่งบริษัท A m a z o n ดีกว่า เขามุ่งเน้นไปที่การ ท ด ล อ ง กระบวนวิธีการทำงานใหม่ๆ แทนที่จะสนใจแต่ผลลัพธ์ ถ้าหากวิธีใด ล้ ม เ ห ล ว ก็เพียงเปลี่ยนมาลองวิธีใหม่เท่านั้นเอง จงสนุกสนานไปกับการค้นหากระบวนการทำงานที่ดีที่สุดเข้าไว้ จงอย่าเอาแต่แขวนความสุขไว้บนความคาดหวังและผลลัพธ์ล่ะ

ขอขอบคุณ pentahugs