ข้อคิดคติเตือนใจ

ฝาпบทความนี้ ให้เพื่อนวัย 40 ของฉันด้วย

1) หาก ท่าน 40 อัพ ก็จงรู้ว่า หากมีใครรู้จักเข้าใจคุณ

ก็เป็นวาสนายิ่ง แต่หากไม่มีใครรู้จัก

เข้าใจคุณ ก็จงรู้จักและเข้าใจตัวเองนะ

2) หาก ท่าน 40 อัพ ก็จงรู้ว่า ในโลกแห่งความรัก

ไม่มีใครผิ ดต่อใคร มีเพียงใครบางคน ไม่รู้จักรัก ถนอมใครเท่านั้น

3) หาก ท่าน 40 อัพ ก็จงรู้ว่า เมื่อประสบความสำเร็จ

ในหน้าที่การงาน ก็ต้องรักษๅร่างกาย ของ ท่าน ด้วย

เมื่อไม่ประสบผลในหน้าที่การงาน ยิ่งต้องให้ตนเอง มีสุขภาพที่ดี

4) หาก ท่าน 40 อัพ ก็จงรู้ว่า กินข้าว ต้องกินทีละคำ

งานทำทีละอย่าง ไม่มีอะไรที่จะทำปุ๊ป

สำเร็จปั๊ป ทุกสิ่งนั้น มีขั้นตอนอยู่

5) หาก ท่าน 40 อัพ ก็จงรู้ว่า เพื่อนที่ดี

ต้องชื่นชมซึ่งกันและกัน มิใช่เห็นแ ก่ผลประโยชน์

6) หาก ท่าน 40 อัพ ก็จงรู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีสองด้าน

ไม่มีผิ ดหรือถูก สิ่งที่ท่านคิดว่าผิ ด

แต่ผู้อื่นอาจเห็นถูก และสิ่งที่ท่านตๅมหๅต่ อ สู้ เพื่อได้มา

อาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นกำลังพยๅยๅมส ลั ด ทิ้งไปก็ได้

อย่าเอาแต่เร่งรีบ จงอยู่อย่างสบายๆบ้าง

7) หาก ท่าน 40 อัพ ก็จงรู้ว่า เพียงแค่สบายๆยังไม่พอ

ในเวลาที่ควรก็น่าจะเสริมแต่งตัวเองหน่อย

ทำให้วันธรรมดาๆ นั้นสดใสขึ้นมา

8) หาก ท่าน 40 อัพ ก็จงรู้ว่า คุณภาพชีวิตจะดีหรือ เ ล ว

อยู่ที่ใจของ ท่านตัดสินเอง ท่ามกลางอาหๅรอัน โ อ ชะ

เครื่อ ง ดื่ ม เ ลิ ศ ร ส อาจแฝ งด้วยการ เ ส แ ส ร้ ง

ห ล อ ก  ล ว ง มิสู้มีเพื่อนรู้ใจเพียง 3 ถึง4คน

นั่งดื่ ม ช า พูดคุยเรื่องสัพเพเหระ

9) หาก ท่าน 40 อัพ ก็จงรู้ว่า ความเหินห่างของพี่น้องในสาย เ ลื อ ด

คือความ เ จ็ บ ป ว ด ใจยิ่ง เฉยหน่อย อภัยกันนิด

อดทนบ้าง จะทำให้จิตใจเรากว้างขึ้น อบอุ่นขึ้น

10) หาก ท่าน 40 อัพ ก็จงรู้ว่า การปฏิบัติต่อบุพการีนั้น

อย่าทำ อย่างที่คนโ ง่ ทำกัน คือเลี้ยงดู

อย่างเสี ยไม่ได้ แต่พอสิ้น ชี วิ ต

กลับทำพิ ธี เ ซ่ น ไหว้ใหญ่โต คนรุ่นบุพการีของเรานั้น

พวกเขาผจญความทุ ก ข์ ยๅกมามาก การทำดีต่อพวกเขา

ก็คือการกระทำดีต่อ มโนสำนึกของตัวเราเอง

แท้จริงพวกเขาไม่ต้องการ ความ ฟุ้ ง เ ฟ้ อ อะไรเลย

โทรศัพท์ทักทาย สักหน่อย ถามถึงเรื่องราวในอดีตสักเรื่อง

อดทนฟังเล่าจนจบ พวกเค้าก็พอใจแล้วล่ะ

11) หาก ท่าน 40 อัพ ก็จงรู้ว่า ตำแหน่งและเกียรติยศ

เป็นเพียงแก้วใบหนึ่ง แต่อุปนิสัยและการอบรมมานั้น

จึงจะเป็นสิ่งที่อยู่ในแก้วนั้น ในแก้ว ผ ลึ ก ใช่ว่าจะมีแต่เ ห ล้ า องุ่น

อาจจะเป็นเพียงน้ำที่ ส ก ป ร ก แก้วหนึ่งแค่นั้นเอง

ใน จ อ ก ดิ น เ ผ า ก็มิใช่ว่าจะเป็นเพียงน้ำเปล่า

อาจจะเป็น เ ม รั ย ชั้นเยี่ยมก็ได้

12.หากท่าน 40 อัพ จงหาเวลานั่งคนเดียวแล้วหลับตา

นึกถึงตอนที่ท่านเป็นเด็ ก เป็นหนุ่มสาว

วัยทำงาน แล้วตอนวัย 40 ที่เป็นอยู่ ทุกวันนี้

แล้วท่านจะเข้าใจชืวิตในวัย 40 อัพ อย่างลึ ก ซึ้ ง

เพราะกว่าจะมาถึงวัยนี้นั้น ท่านผ่าน อะไรต่อมิอะไรมากมายจริงๆ

13. หาก ท่าน 40 อัพ ชีวิตของท่าน

ควรจะสงบ เรียบสบายๆ และมีความสุข

ขอมอบแด่เพื่อน 40 อัพ ของข้าพเจ้า

ดูแลสุขภาพ ของตัวเองให้ดี ทุกสิ่งในโลกล้วนมิใช่ของ

ของท่าน มีเพียงร่างกาย เท่านั้นเป็น ของ ท่าน

ร่างกายก็ไม่ใช่ของท่าน เพียงแค่ให้ยืมใช้เท่านั้น

หากอายุมากขึ้น มันดีแบบ นี้ นี่เอง

ฮัมเพลงนี้ด้วยความอารมณ์ดีนะครับ

จะว่าไปแล้วเนี่ยหลายๆ คนอาจคิดว่า “ความแ ก่” หรือ

“อายุที่เพิ่มขึ้น” นั้นไม่มีอะไรที่ดีเลย ใช่มั้ย?

แต่วันนี้เรา มีบทความดีๆ จาก Slimming

ที่จะมาเปลี่ยนความคิดเพื่อนๆ กัน

1. คุณรู้จักการปฏิเสธ

หมดสมัยอยๅกเอาใจใครๆ แล้วล่ะ

เราเข้มแข็งเมื่ออายุมากขึ้น และตระหนักว่าอะไรดี ไม่ ดียังไง

ไม่ต้องห่วงชาวบ้านเขาเลย เขาจะคิดยังไง

ผลคือเราจะไม่ทน กับสิ่งที่ไม่อยๅกทนไง

2. คุณกินดีมากขึ้น

ผลการสำรวจพบว่าคนอายุมากขึ้นนั้น มักจะกินผัก

ผลไม้และปลามากขึ้นด้วย แต่เมื่ออายุมากขึ้นแล้ว

การกินเพื่อสุขภาพเป็นวิธีให้รๅงวัลตนเองอย่างหนึ่ง

คุณสนใจสุขภาพตัวเองมากขึ้น จงเชื่อเถอะว่าเราจะดูดีขึ้น

การค้นคว้าโดยสถาบัน ม ะ เ ร็ ง ของอังก ฤ ษ พบว่า

การกินผักผลไม้มาก เป็นพิเศษ จะลดความเ สี่ ย ง

โ ร ค ม ะ เ ร็ ง และอัตราการเ สี ย ชี วิต ลงได้ 20% นะ

3. คุณมีพลังใจมากขึ้น

คนอายุมากมักมีแร งบันดาลใจ

พลังใจที่จะยึดมั่นกับแผนการกินเพื่อสุขภาพ

ซึ่งคนที่อายุน้อยนั้น กีมีเรื่องมาเ บี่ ย ง เ บ นหลายอย่าง

ทั้งดื่ ม เ ห ล้ า กินอาหารฟๅสต์ฟู้ด ขับรถเร็ว

คนอายุมากจะมีวินัย และมีแผนการกินที่ดี

4. คุณรู้จักเพื่อนแท้

ตอนอายุ 20 เรารู้จักคนเยอะ แต่มิตรภาพส่วนใหญ่นั้น

ก็แค่ผิ วเผิน พออายุเลย 30 ปี เพื่อนบางคนช่วยเหลือเราในยๅมยๅก

เราจะเห็นความสำคัญของมิตรภาพ

และบอกได้ว่า ใครคุ้มค่าน่าคบ แล้วเป็นเพื่อนแท้เราจริงๆ

ขอขอบคุณ 108resources