ข้อคิดคติเตือนใจ

หากมี 3 สิ่ง เขานี่แหละ เป็นคนที่ใช่

เพื่อนๆหลายคน ได้ถามเข้ามากันว่า จะดูคู่แท้อย่างไร

คำตอบนั้นไม่มีคำตอบที่ ต า ย ตัวอย่างแน่นอน

แต่จะ แ น ะ นำได้ว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณหรือเปล่า ไปทำความเข้าใจกันดูนะ

“เวลา” อาจคือตัวпระตุ้นให้เราเห็นคนๆ หนึ่งชัดเจนมากขึ้น

แต่ “ใจเรา” คือผู้จะตัดสินว่า ใครใช่ ใครไม่ใช่

“สติ” เราจะบอกเองว่าจะอยู่ต่อหรือเราจะไป

เวลา จังหวะ โอกาสที่เหมาะสม หาก 3 สิ่ง เวียนมาบรรจบกัน เราจะเจอคนที่ “ใช่” ไปสู่การคบหา

ช่วงเวลานี้ ก็คือการพิสูจน์ เ นื้ อ แท้ สันดๅน ตัวตนของแต่ละฝ่ายให้อีกฝ่ายได้รู้

ยอมรับได้ก็อยู่ต่อ รับไม่ได้ เมื่อมีโอกาสใหม่ๆ ก็จากไป คือสัจธรรม ระหว่างคบหาดูใจกัน

แต่หากรักใดที่เกิดขึ้น ไม่ได้อยู่ใน 3 ข้อ ความผิ ดเกิดขึ้นแล้ว คบยังไง รักกันแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องเลิก เพราะเริ่มต้นผิ ด

หาก ท ะ เ ล า ะ ไม่เข้าใจกัน ผิ ดใจกัน ลองนิ่งเงียบ ทบทวนดู หากใช่คู่เรา รักเราจริง เขาจะไม่จากไป

ยิ่งเราปล่อยวางได้มากเพียงใด คนที่เขาเป็นคู่เราจริงๆ เขาจะกลับมาเอง ไม่ต้องวิ่งตามเลย

หากยอมนิ่งเงียบเพราะเหนื่อยในการวิ่งตาม เหนื่อย ท ะ เ ล า ะ จงหยุดอย่าใช้ใจดู แต่ให้ใช้ตากับ ส ม องดู

หากเขาใช่คู่เราจริงเลิกลาไปหลายเดือน หลายปีเขาจะกลับมาเอง ไม่ต้องตามให้เหนื่อย

หากเขาไม่ใช่ เ ว ร ก ร ร มจะพลัпเขาออกจากชีวิตเราเอง ยื้อยังไงก็ไป ต ๅ ย ลงตรงหน้าเขาก็ไป

ใจคนยๅกแท้หยั่งถึง ยๅมนี้รักก็จงรักให้สุด

เลิกรักไม่ได้ ก็ให้รู้ว่ารักเป็นเช่นนี้ เจ็ บ อย่างนี้

หากวันหนึ่งที่ความเคยชิน ความรักตัวเองกลับมา

อาจไม่เหลือที่ว่างให้คิดอยๅกกลับไปอีกแล้วก็เป็นได้

ถึงอีกฝ่ายจะมานอน ต า ย ตรงหน้า อ้อนวอนให้กลับมา

เราอาจมองมันเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดั บ ไป

ขอขอบคุณ เห็นทุпข์เห็นธรรม,นามบุญ