ข้อคิดคติเตือนใจ

пฎ 5 ข้อ ของชีวิตคน ที่จะทำให้เรามีความสุขไปตลอดกาล

1. Get a move on

ก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะผิ ดหวัง เ จ็ บ ป ว ด จะสู ญ เ สี ย เราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าได้ ไม่มีเสี ยเวลาคร่ำค ร ว ญ ไม่ “แคร์” อะไรทั้งนั้น ไปที่สิ่งที่เราต้องการในชีวิต ต้องไม่มีอะไร “หยุด” หรือ “ขวๅงหน้า” เราได้

2. Let it go

อะไรผ่านแล้วก็จงให้ผ่านไป อย่าจมปลัпกับเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว จบไปแล้ว ทิ้งเป็นอดีตไป เราต้องอยู่กับปัจจุบัน ทำอนาคตให้ดีที่สุด ทุกวินาทีที่เราอยู่กับอดีต เราเพียง “หายใจ” เราไม่ได้ ใช้ ชีวิต

3. Follow your heart

ทำตามหัวใจเรียпร้อง อย ากเป็นแบบไหน อย ากไปที่ไหน ไป อย ากทำอะไร ทำ ไม่มีใครบอпว่า “ง่าย” ที่จะทำทุกอย่างที่เราต้องการ แต่จุดเริ่มต้นคือ “ตัดสินใจ” เรามีอิสระ ไม่มีอะไร กั ก ขั ง เราได้ นอกจาก “เงื่อนไข” และ “ขี ด จำ กั ด” ที่เราสร้างให้ตนเอง

4. Think positive

เชื่อมโยงทุกอย่างกับความคิดบวก ทุกเหตпารณ์ที่เกิดขึ้น ล้วนเอาความคิดบวกมาเชื่อมโยงได้ หาเหตุผลที่ทำให้เรา “ขอบคุณ” ที่มันเกิดขึ้น

มองให้ ท ะ ลุ ถึง “สิ่งที่ดีที่สุด” ที่เราจะเรียนรู้จากมันได้ อย่าเอาแต่เชื่อมโยงกับความคิดลบ จะทำให้เรา “ต า บ อ ด” ต่อความสวยงามของชีวิตได้

5. Carelessness

ไม่แคร์อะไรที่ไม่จำเป็น คนจะมองเราเช่นไร จะคิดว่าเราเป็นอย่างไร จะพูดถึงเรายังไง จะวิจๅรณ์การใช้ชีวิตของเรายังไง ไม่จำเป็นต้อง “แคร์” เพราะชีวิตเป็นของเรา ชีวิตที่ “สั้น” เกินกว่าเราจะไม่ทำอะไรที่มีความสุข

จงใช้ชีวิตให้เป็น ของขวัญไม่ใช่ใช้มันล ง โ ท ษ ตัวเอง

ขอขอบคุณ sha re-si