ข้อคิดคติเตือนใจ

หากทำดีกับใครแล้วเหนื่อยใจ จงถอยออกมาเถิด

หากทำดีกับใครแล้วเหนื่อยใจ จงถอยออกมาเถิด

อย่าพย าย ามทำดีกับคนที่ไม่เคยเห็นค่า ต่อให้คุณทำดีแค่ไหน เขาก็ไม่สนใจหรอก การทำความดีเป็นสิ่งที่ดี แต่ ทำผิ ดที่ ผิ ดเวลา และ ผิ ดคน นอกจากเขาจะไม่เห็นค่า ยังเสี ยเวลาเราด้วย

คนที่รักเราจริง ๆ ก็มี เราควรเอาเวลาตรงนี้ไปใส่ใจเขาดีกว่า มันมีจริงๆ นะ คนที่รักบางคนเพียงแค่เห็นหน้า คนที่ เ ก ลี ย ด บางคนเพียงแค่ฟังใครเล่ามา ไม่ว่าเราทำดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่า

เพราะสำหรับคนบางคน ความดีซื้อใจเขาไม่ได้ ใส่ใจมากไปเราจึง ทุ ก ข์ เพราะ สงสัยมากไปจึง ท ร ม า น

ถ้าเข้าใจจึงเป็นสุข ปล่อยวางได้จึงเป็นอิสระ ปล่อยไปบ้างช่างมัน เรามาสู่โลกนี้เสมือนนักเดินทาง

เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ พอถึงวันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นเรื่องเล็ก

เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้ พอเดือนหน้านั้นกลายเป็นเรื่องเล่า

เรื่องเล่าปๅกต่อปๅกกันไปนานๆ สุดท้ายก็เป็นแค่เพียง นิ น ท า

เราทุกคนเป็นได้ก็แค่คนในคำ นิ น ท า เป็นแค่คนในลมปากใครๆ ไม่ต้องพย าย ามทำตัวให้เป็นที่รัก ของทุกคนเลย  มันเป็นไปไม่ได้เลย

บางครั้งก็ย ากที่จะเปลี่ยนคนที่ เ ก ลี ย ด เราให้หันมาชอบ เปลี่ยนเป็น เปลี่ยนเวลาไปใช้กับคนที่รักเรา ทำให้เขามีความสุขจะดีกว่า อย่าเสี ยเวลาปั้นหน้าอยู่กับคนที่ไม่คิดจะยอมรับเรา

บางครั้งการทำความดีของเรา ก็ไม่สามารถซื้อใจใครได้ การทำดี บางครั้งก็หมายถึงการทำดีให้ ถูกที่ ถูกเวลา และ ถูกคน อย่าทุ กข์ใจไป ถ้าเขามองไม่เห็นในสิ่งที่เราตั้งใจ แต่จงดีใจและภูมิใจเถอะว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วนะ

บางครั้งคนเราก็ชอบคิดว่าการทำดีกับใคร ก็ให้คนๆ นั้นตัดสิน ว่าเราดีหรือไม่ แต่ที่จริงแล้วที่สุดของความดี ของคนเรานั้นมันไม่ได้เท่ากันหรอก

ฉะนั้น เราจึงคาดหวังไม่ได้ ว่า เราหรือเขา ใครกันที่ดีกว่ากัน แต่ให้เราคิดแค่ว่า เราทำดีให้ถึงที่สุดของเราก็พอ การจากกันด้วยความดี สักวันคงจะรู้ผลแห่งความดีนั้นๆ

แต่ การจากกันด้วยความ เ ล ว ต่อให้นานเพียงไหนความ เ ล ว ก็ไม่อาจเปลี่ยนเป็นความดีไปได้นะ เลือกใช้เวลาที่มีต่อกันให้ดีที่สุด ส่วนผลนั้นปล่อยให้เวลาเป็นตัวบ่ง บ อ ก

ชีวิตเหมือนรสชๅติของกาแฟ มากก็ดี น้อยก็ดี ต่างมีรสขม เข้มก็ดี จืดก็ดี ต่างมีรสชๅติ ร้อนก็ดี เย็นก็ดี ต่างคนต่างชอบ จะชงกาแฟให้ถูกปากทุกคนบนโลกได้อย่างไรล่ะ

ทำอย่างไรเขาก็ไม่ชอบ เราก็ถอยออกมา ปรับอย่างไรก็ไม่ได้ผล ก็กลับมาเป็นตัวเองเถิด อย่าคาดหวังในการทำความดี เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้อง ผิ ด ห วั ง

มีหลายคนที่พย าย ามทำดีกับบางคนอย่างดีมาก โดยที่เขาไม่เคยเห็นค่าแถมบางคนถึงขั้นยอมให้เอาเปรียบ เพียงเพราะเราเองไม่อย ากจะ เ สี ย เขาไป

บางทีมันก็ไม่ได้เป็นความผิ ดของเขาที่เป็นแบบนั้น แต่มันอาจจะผิ ดที่เราเองที่ยอมทำดีกับเขา แม้จะรู้ว่าไม่ได้ประโยชน์อะไร

กลั วความ สู ญ เ สี ย บ้าง กลั วความ เ จ็ บ ป ว ด กลั วการอยู่คนเดียว และอย่างอื่นต่าง ๆ นานาแห่งความก ลั ว

จึงปลอบใจตนเองว่าอย่างน้อยทำดี ต่ อไปสักวัน เขาอาจจะเห็นค่ามันขึ้นมาสักวันนึงก็ได้ แต่ลืมนึกไปว่าถ้าเขาจะเห็นค่าเขาคงเห็นไปนานแล้ว

ขอขอบคุณ สาธรโพส