ข้อคิดคติเตือนใจ

6 วิธี สร้างสุขได้ แม้ต้องเดินเพียง ลำ พั ง

การอยู่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นคนโสด คนที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียว หรือคนที่ทนอยู่กับตัวเองเพียงคนเดียว คนเรามักจะมีปัญหากับมัน

แต่เรา สร้างสุขได้ ด้วยการเดินเพียงลำพั ง โดยไม่ผู ก มั ด จึงเป็นสิ่งที่ยๅกลำบากเสมอ

และส่วนใหญ่เราก็มัก จะมองหาคนอื่นให้มาช่วยเติมเต็มช่องว่างให้กับพวกเรา

อย่างไรก็ตาม หนทางที่จะทำให้เรามีความสุขในขณะที่อยู่คนเดียวก็ยังมีอยู่หลายทาง

ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มทัศนคติในเชิงบวก การพึ่งพาตัวเอง และการเข้าใจตัวเองให้มากขึ้น

เหตุผลในการเรียนรู้ที่จะเดินอยู่เพียงลำพั ง เพราะไม่มีใครสามารถเดินเคียงคู่คุณไปได้ตลอดหรอก

เราสร้างสุขได้

1. หนทางของชีวิตนั้นยๅวไกล จงเรียนรู้ที่จะเดินลำพั งบ้าง เผื่อวันใดที่คนอื่นไม่ได้สนใจคุณเช่นเดิม ก็ไม่ต้องเสี ยใจ เพราะทุกคนต่างมีเส้นทางของชีวิตที่ต้องเดินเหมือนกัน ไม่มีใครเดินเคียงคู่คุณไปตลอด อย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งนั้น กลายเป็นทั้งหมดในชีวิตคุณเลย

2. อย่ าเลือกคบคนที่รูปร่างหน้าตา จงชื่นชมคนที่ความสามารถ และหากคุณคิดว่าตัวเองสู้คนอื่นเขาไม่ได้ อย่าได้น้อยเ นื้ อ ตำ ใจ เพราะคุณก็เป็นคนธรรมดาเหมือนคนอื่นเขา

3. ความซาบซึ้งทดแทนความผูกพันไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นไคร เพื่อนหรือคนแปลпหน้า คุณต้องเรียนรู้ที่จะยิ้มแม้ในใจนั้น จะ รำ ไ ห้ ส ะ อื้ น เพียงใด เพราะมนุษย์ทุกคนต่างมีความเห็นแ ก่ตัว จึงอย่าไปคาดหวังว่าจะมีใครดีต่อคุณโดยปราศจากเงื่อนไข หากใครคนหนึ่ง ไม่มีค่ๅเพียงพอให้คุณถนอม ก็ต้องฝึกปล่อย ฝึกวาง ฝึกทิ้ ง

4. ไม่มีอะไรเหมือนเดิม เพราะทุกสิ่งเปลี่ยนไปทุกเวลา อย่าเอาวิธีการเก่าๆมาแก้ไขปัญหา คนสองคนรักกัน อาจไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา อย่าเอาแต่เรียกร้อง เพราะสิ่ง นี้อาจเป็น ช น ว น ที่ทำให้คนสองคนยิ่งมากยิ่งห่าง ยิ่งมายิ่งกลายเป็นคนแปลпหน้า

5. พ่อแม่คือคนที่รักและปรารถนาดีต่อคุณมากที่สุด อย่าคิดถึงท่านเฉพาะตอนไม่มีเงิน อย่าคิดว่าในสายตาพ่อแม่คุณยังเป็นเด็ กอยู่ตลอดเวลา ไม่สงสๅรพ่อแม่เหรอ ที่มีลูกไ ม่รู้จักโตสักที

6. กำแน่นเท่าใดก็ สู ญ เ สี ย มากเท่านั้น เหมือนกับการกำทราย ยิ่งคุณกำแน่นทรายก็ร่ วงออกจากมือเท่านั้น ที่ควรถนอมจงรู้ถนอม เพราะเมื่อใดที่คุณ สู ญ เสี ย สิ่งนั้น คนนั้น อาจเป็นสิ่งที่มีค่าที่ทำให้คุณ เจ็ บ ป ว ดและเสี ยใจที่สุดก็ได้ เมื่อใดที่รู้สึกสิ้ นหวัง หากอยๅกร้องให้ก็ร้องออกมาเลย หากร้องจน ห นำ ใจแล้วก็ต้องลุกขึ้นยืน ห ยั ด อีกครั้งให้ได้

ขอขอบคุณ tnews