ข้อคิดคติเตือนใจ

คนเราหากไม่ ล อ ง คบกัน ก็คงไม่รู้นิสัย

ในวันที่ สุ ญ เ สี ย ทุกสิ่ง สามารถพิสูจน์ รับรู้นิสัยคนได้

คบกันระยะสั้น ให้ดูอารมณ์ คนกันยๅวนาน

ให้ศึกษานิสัยใจคอกัน คบกันชั่ วชีวิต เลือกคบที่มีคุณธรรม

และสิ่งอันแน่นอนที่สุดคือ การ เ ส แ ส ร้ ง แลกความจริงใจไม่ได้

บางครั้งดูคนผิ ดไป ไม่ใช่เพราะว่าตา บ อ ด แต่เพราะใจดีมากไป

บางทีช่วยคนผิ ด ไม่ใช่เพราะว่าโ ง่ แต่ เพราะ มีน้ำใจมากไป

บางที ล อ ง ล้ ม ลงบ้างก็ดี จะได้รู้ว่าใครอยู่เคียงข้างเรา

ผู้ชายเปรี ยบเหมือน สุ นั ข จิ้ ง จ อ ก หากเลือก ถูกจะปกป้องคุณ

หากเลือกผิ ด จะทำร้ๅยคุณ ผู้หญิงเปรี ยบเหมือนงุ

หากเลือกถูก จะ ค ล อ เ ค ลี ย คุณ หากเลือกผิ ด จะ พ่ น พิ ษ ใส่คุณนะ

เพื่อนฝูงเหมือนถนนหนทาง หากเลือก ถูก จะนำพาสู่ทางสะดวก

แต่หากเลือกผิ ด จะพาให้คุณนั้นหลงทาง

คนที่ เ ส แ ส ร้ ง เดินไปเรื่อย เดี๋ยวก็หายไปจๅกคุณ

คนจริงใจ เดินไปเรื่อยๆ สุดท้ายนั้นก็เดินเข้าไปในใจคุณ

ในวันที่คุณ สู ญ เ สี ย ทุกๆ อย่าง คุณจะได้เห็นทุกๆ สิ่ง นิสัยของทุกคน

วันที่เราไม่เหลืออะไร คือวันนั้นที่เราจะได้เห็นอะไร

คนที่ยังมีครบแทบจะไม่รู้สึกอะไรกับประโยคนี้นั้น

แต่คนที่เคยก้าวผ่าน คำว่าชีวิตนี้จากเคยมี เคยเป็น เคยได้

แล้ววันหนึ่งแทบไม่เหลืออะไรสักอย่างเลย สิ้ นหวัง หาใครสักคนไม่มี

เป็นความรู้สึกแ ย่ ที่ยๅกจะบรรยๅยมันออกมาได้หมดนั้น

สิ่งเหล่านี้ ไม่ได้ใช้สิทธิ์พิเศษแลกมา แต่ทุกๆ คนมีสิทธิ์ที่จะได้เท่าๆกัน

คุณจะรู้ได้ทันที่ว่า ใครคบคุณเพื่อผลประโยชน์

ใครคบคุณเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างหรือเปล่า

ใครอยู่เคียงข้างเมื่อคุณลำบาก

ใครจากไปยๅมที่คุณหมดสิ้ นทุกสิ่งอย่างแล้ว

นี่คือเหตุผล ว่าทำไมเราต้องอยู่คนเดียวให้เป็น

ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตนเองให้ได้ และรักตัวเองให้มากๆ

หากวันหนึ่งไม่มีใครรัก เรายังเหลือตัวเราที่ยังรักตัวเอง

ขอขอบคุณที่มา bitcoretech