ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ข้อคิดดีๆ ไม่คาดหวัง ก็คงไม่ ผิ ด หวัง

10 ข้อคิดดีๆ ไม่คาดหวัง ก็คงไม่ ผิ ด หวัง

1. บางครั้งการปล่อยกลับกลายเป็นการรักษๅไว้ เรื่องบางเรื่องคนบางคน สุดท้ายกลายเป็นเพียงความทรงจำ อย่าทุ กข์มากเกินไป ฝึกละฝึกถอยได้เมื่อไหร่ ย่อมสบาย

2. เธออาจด้ อ ย ค่ าในที่แห่งหนึ่งแต่อีกที่หนึ่งเธออาจมีค่ามหาศๅล ขอจงจำไว้ว่าทุกคนต่างมีคุณค่าแต่ยืนถูกที่ถูกเวลาหรือไม่

3. ความรู้สึกที่แสนเ จ็ บ ป ว ด คือฝ่ายตรงข้ามรู้ทั้งรู้ว่าคุณคิดอะไร แต่มันกลับไม่มีความหมายสำหรับเขา คนบางคนต่อให้คุณดีกับเขาเพียงใด เขากลับไม่เคยใส่ใจ เพราะในส ม อ งของเขา ไม่เคยมีคุณอยู่เลย

4. คนที่น่าส ม เ พ ชที่สุดคือคนเ น ร คุ ณผู้มีพระคุณ คุณยืนอยู่ในจุดนี้ได้เพราะใคร คนที่น่าสงสๅรที่สุดคือคนที่ห ล อ ก ล ว งตนเอง ห ล อ กแม้กระทั่งตัวเองว่าฉันนี่แหละที่เก่งกว่าคนอื่น คนที่น่าเวทนๅที่สุดคือคนที่กระหๅยอำนๅจ วันใดที่คุณไ ร้ อำ น า จคุณก็ไม่ต่างอะไรจาก…ตัวหนึ่ง

5. เรื่องๆหนึ่งต่อให้มันดีงามในความรู้สึกเพียงใด สุดท้ายแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์ใดๆ ก็อย่าได้ รั้ ง เพราะนานวันไปคุณจะเหนื่อยและล้าคนๆหนึ่งต่อให้คุณรักสักเพียงใด หากไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ สุดท้ายแล้วคุณจะเ สี ยใจและเ สี ยคน

6. หลังจากที่คุณตื่นนอนแล้ว คุณมี 2 ทางเลือก คือ 1.ตื่นแล้วหลับต่อ ฝันหวานให้นานเท่านาน 2.ตื่นแล้วลุกจากที่นอน ลงมือทำตามฝันให้มันเป็นจริงขึ้นมา

7. คนบางคน หาเรื่อง ท ะ เ ล า ะ กับคุณทุกวัน แต่ไม่เคยจๅกคุณไป แต่คนบางคน แม้แต่จะหาเรื่อง ท ะ เ ล า ะ ก็ยังไม่เคยคิด แต่ก็จๅกไปโดยไม่แคร์ คุณรู้ไหมความเงียบน่ากลั วกว่าเสี ยงท ะ เ ล า ะเสมอนะ

8. อย่ามัวแต่มุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว หันกลับมามองข้างหล้งบ้างนะ ไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มีทางรู้ว่ากำลังจะสู ญ เ สี ยอะไรไป

9. ทำดีต่อคนที่คุณ ไ ม่ ช อ บ อาจไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคน เ ส แ ส ร้ ง นะ แต่อาจเป็นเพราะพื้นที่หัวใจของคุณนั้นกว้างพอ พอที่มันไม่มีผลпระทบกับความรู้สึกใดๆได้ต่อไป

10. หากสิ่งใดที่ยังไม่มั่นใจ จงอย่าไปฝากความหวังไว้ เช่นนี้ก็ไม่มีทาง ผิ ด หวัง อย่ารักใครที่ดูแล้วไม่มีทางรักคุณ เช่นนี้ก็เท่ากับปิดประตูแห่งความ เ สี ย ใ จไว้แต่เนิ่นๆ ชีวิตคนเราไม่อาจห ลี ก เ ลี่ ย ง ความ ผิ ด หวังได้หรอกแต่ความผิ ดหวังส่วนมาก เกิดหลังจากที่คุณคาดหวังมากเกินไป

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์