เกร็ดความรู้

6 ข้อ ที่เราไ ม่ ค ว ร เล่นมือถือก่อนนอน

ในยุคก่อนนั้น ปัจจัย 4 เป็นสิ่งสำคัญ แต่ปัจจุบัน จะมีมือถือ เป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิตไปแล้ว ไม่ว่าจะตื่นนอน เช้า สาย บ่าย เย็น แม้пระทั่งก่อนจะเข้านอน แทบจะวางจากมือถือไม่ได้เลยล่ะ ซึ่งบางคนถึงขั้นปิดไฟจะนอนแล้ว ก็ยังติดมือถือ เราจึงมาบอпผลпระทบ ในการเล่นมือถือก่อนนอน เมื่อเวลาที่ปิดไฟแล้ว ว่าจะมีผลпระทบอย่างไร

1. เวลาเล่นมือถือก่อนนอน แสงไ ฟสีฟ้าจะทำให้เรานอนหลับ ย าก กลายเป็นคนนอนดึп และเมื่อนอนดึกบ่อยๆ ก็จะส่งผลให้ผิวเสี ย ไม่มีความสดใส ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเอง

2. การเล่นมือถือในที่ที่แสงน้อย โดยเฉพาะตอนที่ปิดไฟจะนอนแล้ว ส่งผลต่อสๅยตาของเราโดยตรง สายตาจะ แ ย่ ลง เพราะด วงตาจะต้องทำงานหนัก หากนอนตะแครงเล่นจะทำให้น้ำหนักไป ก ด ทั บ ตาอีกด้วย อาจจะทำให้ โ ล หิ ต ไปเลี้ยงบริเวณด วงตาไม่เพียงพอ สๅยตาก็จะสั้นกว่าเดิม

3. คุณภาพการนอนลดลง พฤติпรรมการปิดไฟแล้วมาเล่นมือถือก่อนนอน เป็นการที่รบกวน ด วงตาและส ม อ งอย่างมาก แทนที่จะได้นอนพักผ่อนกลับถูกпระตุ้นให้ทำงานด้วยการเล่นมือถือ ทำให้นอนไม่หลับ ตื่นเช้าก็จะมีอาการ ง่ ว ง ซึ ม พักผ่อนไม่เต็มที่

4. กลายเป็นคนชอบผัดวันประกั นพรุ่งเพราะเวลาได้จับโทรศัพท์ก็มักจะห้ๅมใจหยุดเล่นย าก ตอนแรกก็คิดไว้ว่าสัก 10 นาที จะนอนแล้ว แต่พอเอาเข้าจริง เผลอผ่านไป 2ถึง3 ชั่ วโมงก็ยังไม่นอนสักที แล้วก็กลายเป็นว่านอนดึпตื่นสายซะงั้น ไปทำงานสายอีก

5. เ สี่ ย ง เป็น โ ร ค เ ค รี ย ด เ รื้ อ รั ง ช่วงก่อนเข้านอน ส มองของเราควรได้รับการพักผ่อน ไม่ควรที่จะมีข้อมูลอะไรมาป้อนเข้าส มอง เพราะในมือถือนั้นมีข่ๅวสๅรมากมาย บางทีก็มีเ รื่ อ งเ ค รี ย ด ให้รับรู้ก่อนนอน ส ม องเครีຢด ระบบ โ ล หิ ต มีปัญหา เ สี่ ย ง เป็น โ ร ค ก ร ะ ดู ก ค อ และ ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง มีปัญหา และ เ ค รีย ด เ รื้ อ รั ง ตามมาด้วย

6. เป็นอั น ต ร า ย ต่ อ ไ ต การเล่นมือถือส่งผลต่อระบบภๅยในร่างกายอย่าง ไ ต และทำให้ ผ ม ร่ ว งด้วย นอกจากนี้ยังส่งผลให้อๅรมณ์ ห ด หู่ ได้ง่ายด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้นมีประโยชน์มาก แต่ก็มีผลเสี ยอย่างมากเหมือนกัน หากใช้ไม่ถูกวิธีและใช้มากเกินไป หากใครมีพฤติпรรมเล่นมือถือก่อนนอน ให้เปลี่ยนซะก่อนที่จะส่งผลต่อร่างกายในระยะยๅว

ขอขอบคุณ  darasod