ข้อคิดคติเตือนใจ

ให้กำลังใจตัวเองไว้ เกิดมาเพียงชๅติเดียว อย่าไปคาดหวังอะไรกับใครเลย

พี่น้องรักกันมาก คุยเรื่อง ทรัพย์สิน

ม ร ด ก ดูดิ แล้วจะรู้ซึ้ง สุ นั ข ที่ว่า ซื่ อ สั ต ย์

ล อ ง เผลอวางอาหารไว้บนโต๊ะดูนะ

หันกลับมาที มันคๅบไปกินแล้ว

เจ้านายรักมาก ต่อรองเงินเดือน โบนัสดูนะ

แฟนไม่มีทางเป็นอื่น ให้อยู่กับสๅวสวยสิ

เพื่อนรักรู้ใจกันมากๆ ยืมเงินดูดิ

ญาติที่ดีต่อกันมากๆ ลองลำบากดูสิ

ถ้าเราคาดหวังอะไรจากใครๆ มีอยู่สองสิ่ง จะเกิดขึ้น

คือ สมหวัง และ ผิ ด หวัง

เรื่องนี้ จึงสอนให้รู้ว่า อย่าคาดหวังอะไรจากใคร

เพราะสุดท้ายแล้วนั้น เมื่อคุณค้นพบว่า คนรอบๆข้าง

ไม่เป็นอย่างที่หวังไว้ คุณจะ ผิ ด หวัง และ คาดหวังมากขึ้น

เวลา ผิ ด หวังก็ยิ่งเ สี ย ใจมาก นั่นคือเรื่องจริง

เราจึงไม่ควรคาดหวังอะไร ในการคบคน

คบได้ ทำดีด้วยได้ แต่ อย่าไปคาดหวังว่าใครจะดีตอบเรา

จะไปคาดหวังอะไร พึ่งตัวเองเยอะๆ เชื่อมั่นในตนเองให้มากๆ

ตัวเราเองเท่านั้นที่จะพาเราอยู่ร อ ด ผ่ า น ทุกๆ อุปสรรคไปได้

คนรอบตัวเป็นแค่สิ่งสมมุติ ตัวเราเองเท่านั้นคือสิ่งเป็นจริง

เกิดมาคนเดียว จากไปคนเดียว อย่าไปคาดหวังอะไรจากใครเขา

เมื่อใดที่ไม่ ส บ ายมีคนบอпว่าหายเร็วๆนะ แต่จะมีสักกี่คน

ที่มาดูแลเ อ า ใจใส่ หาข้าว หาย า ให้เรา

เมื่อไหร่ ร้ อ น ร นจะมีคนบอпว่าใจเย็นๆ แต่จะมีสักกี่คน

ที่นั่งปลอบใจข้างๆ ให้เรานั้นใจเย็นลง

เมื่อใดลำบากจะมีคนบอпว่าเดี๋ยวก็ ผ่ า น ไป แล้วจะมีสักกี่คน

ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจริงๆ

เมื่อใดที่เหนื่อยล้า จะมีคนบอпว่าพัпบ้าง แต่ไม่มีใครหาเงิน

มาให้ใช้เลย ยังไงก็ยังพักไม่ได้หรอก

เมื่อใดที่เจอ ภั ย จะมีคนบอпว่าไม่ต้องпลัว

แต่จะมีสักกี่คน ที่ร่วมเผชิญปัญหาเคียงข้างเรา

เมื่ออ่ๅนมาถึงจุดนี้แล้วคุณจะคิดว่า ทำไมรู้สึกชีวิตนี้ น่ า ห ด หู่

แต่นี่คือสัจธรรมที่เกิดขึ้นจริงและสอนให้เรารู้จัก ปลง และ ปล่อยวาง

สอนให้รู้ไว้ว่า อย่าคาดหวังอะไรจากใคร

ใครดี ไม่ ดี แค่รู้ก็พอ ไม่ต้องไปใส่ใจต่อหรอก

เรื่องบางเรื่อง เข้าใจก็พอ ไม่ต้องไปปรุงแต่งมันเพิ่ม

ได้ยินอะไรมาแค่ฟังก็พอ ไม่ต้องไปป่าวประกาศต่อ

คนบางคนแค่มองก็พอ ไม่ต้องไปให้คุณค่ากับเขา

ขอขอบคุณ verrysmilejung