ข้อคิดคติเตือนใจ

10 อย่าง ควร โ ย น ทิ้ ง แล้วชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นเยอะ

1. ทิ้ง ความคิดที่ว่าจะต้องถูกเสมอไป

ไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่อง การที่ต้องมานั่ง เ ค รี ย ด

กลั วว่าเราจะไม่ สมบูรณ์แบบ มันทำให้คุณไม่มีทางมีความสุขได้

ปล่อยวาง และยอมรับในธรรมชๅติของมนุษย์เสี ยเถิด

2. ทิ้ง ความคิดที่ว่า ทุกอย่างต้องอยู่ในความ ค ว บ คุ ม

คนจำนวนไม่น้อยเลย ชอบความเป๊ะ ชอบให้ทุกอย่างอยู่ในการ ค ว บ คุ ม

แต่พอมันไม่เป็นไปตามนั้น ก็จะทุ กข์ ฉะนั้น ปล่อยวาง ทำให้เต็มที่

ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็รับมัน ไม่มีอะไรที่เรา ค ว บ คุ ม ได้หมด

3. ทิ้ง ความ อิ จ ฉ า

เมื่อคุณเปรีຢบเทีຢบตนเองกับคนอื่นๆ มันจะดีก็ต่อเมื่อ มันเป็นแร งบันดาลใจให้คุณพัฒนาตัวเอง

แต่มันจะเริ่มไม่ ดี ถ้าความสำเร็จของคนอื่นทำให้คุณรู้สึก ริ ษ ย า และไม่สามารถยินดีกับคนนั้นได้ คุณนั้นทุ กข์เอง

4. ทิ้ง ความกลั วที่จะเปลี่ยน

หลายๆ ครั้ง สถานการณ์ปัจจุบันมันจะ แ ย่ แค่ไหน คนเราก็ไม่อ ย า กที่จะเปลี่ยน กลั วที่จะเปลี่ยน เพราะกลั วสิ่งใหม่

แต่คุณหารู้ไม่ว่า บางที่สิ่งใหม่นั้น มันอาจจะดีกว่าสิ่งที่คุณเจออยู่มากมายก็ได้ ฉะนั้น กล้าที่จะเปลี่ยนเถิด

5. ทิ้ง การทำงานที่มากเกินไป

โดยเฉพาะ OT เพื่อความสำเร็จ เพื่อหน้าที่การงาน หรือเพื่อเงิน ทำให้ คนทำงานหนัก

หนักเกินกว่าที่ควรจะเป็น มองข้ๅมความสำคัญของสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิต

เช่นนี้ไม่ควรเลย เพราะสุดท้าย เมื่อคุณสำเร็จจริงๆ คุณจะเสี ยดายในหลายๆ อย่างที่คุณเสี ยไป

และเอากลับคืนมาไม่ได้ เช่น เวลา หรือครอบครัว

6. ทิ้ง การ โ ท ษ ผู้อื่น

หรือสิ่งอื่น หลายๆ คน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะต้องหาสิ่งของ หรือ คนมารับผิ ดชอบ

ต้อง โ ท ษ นั่น นี่ ตลอดเวลา เปลี่ยนจากแบบนั้น มาเป็นการมองที่ปัญหา และช่วยกันแก้ไขเถอะ

7. ทิ้ง การบ่น หรือ ตำ ห นิ ตลอดเวลา

แทนที่จะบ่น ตำ ห นิ เรื่องไม่ ดี ที่ไม่ได้ดั่งใจเราตลอดเวลา เปลี่ยนมุมมองใหม่ เป็นการตั้งสติ

มองว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไร และแก้ไขอย่างไร เช่นนี้คุณจะมีความสุขขึ้นเยอะ

8. ทิ้ง ความเชื่อที่ จำกั ด ความสามารถคุณ

บางคนมักมีความเชื่อที่ว่า เราทำ นู่น นี่ ไม่ได้ เราทำได้แค่นี้ พอแล้ว

ความคิดเช่นนี้ เป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในชีวิต ที่จะทำให้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารัก

9. ทิ้ง เพื่อน แ ย่ ๆ

มนุษย์เป็น สั ต ว์ สั ง ค ม และได้รับ อิ ท ธิ พ ล จากคนรอบข้าง

ฉะนั้น อ ย า กเป็นคนแบบไหน การคบเพื่อนคือเรื่องสำคัญมาก

ถ้าเพื่อนดี คุณก็ดีไปด้วย หากเพื่อนไม่ ดี คุณก็พลอยแ ย่ไปด้วยนั่นเอง

10. ทิ้ง อดีต

อดีต คือประสบการณ์ที่มีทั้งดี และไม่ ดี มันคือสิ่งที่สร้างตัวตนของเราขึ้นมา

แต่มันไม่ควรเป็นสิ่งที่รวบรวมความเสี ยใจในอดีต และทำให้คุณก้าวไปไหนไม่ได้

ฉะนั้น ถ้ามันเป็นแบบนั้น ปล่อยวาง และทิ้งมันไปบ้างก็ได้นะ

ขอขอบคุณ Fc นิรุตติ์ ศิริจรร ย า