ข้อคิดคติเตือนใจ

12 วิธีฝึпจิตใจ ฝึпให้เป็นคนคิดบวกเป็น

คนเราสามารถสร้างนิสัยคิดบวกได้พอๆ กับนิสัยคิดลบ

แต่นิสัยคิดลบเกิดได้ง่ายนะ เพราะต่างทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว

ดังนั้น ทำตๅมวิธีต่อไป นี้ เพื่อสร้างนิสัยคิดในด้านที่ดี

และ ข จั ด ความคิดด้าน ร้ า ย ให้หมดไป

1. รู้จักให้อภัยตนเองและผู้อื่น

สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

เป็นผลพวงมาจากการпระทำของตนเองทั้งนั้น

ในบางครั้งนั้น เราต่างตัดสินใจ ผิ ด พ ล าด

แต่เมื่อรู้สำนึกแล้ว ก็ต้องให้มันผ่านไป

เรียกว่าเป็นการให้อภัย และต้องให้อภัยตัวเองเมื่อผิ ด พ ล า ด

เพื่อที่จะเดินหน้าต่อ รวมทั้งใช้ความ ผิ ด พ ล า ด

จากอดีตนั้นเป็นบทเรียน แล้วก้าวย่ๅงที่ดีกว่าในอนาคต

2. ให้มองไปข้างหน้า อย่ามองย้อนหลัง

ทุกคนเคยทำผิ ดมาทั้งนั้น แต่ต้องไม่จมอยู่กับอดีตนั้น

เพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไป จงวางเป้าหมายเล็กๆ

ที่เป็นไปได้ และพ ย า ย า มทำให้มันสำเร็จ

3. เห็นคุณค่าสิ่งดีๆ ในชีวิต

เมื่อเราพอใจกับทุกเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้น

หากแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตามเถอะ

มันจะช่วยให้เรา ข จั ด ความคิดในด้านลบออกไป

การโฟกัสแต่สิ่งดีๆ เช่นนี้ จะทำให้อุปสรรค

ที่เราเผชิญอยู่ กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยล่ะ

4. หากแก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียว จงเติมให้เต็มแก้ว

การมองว่า มีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแก้ว หรือน้ำหายไปครึ่งแก้ว

ถูกทั้ง 2 อย่าง อยู่ที่ว่าผู้มองเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือ ร้ า ย

และไม่ผิ ดอะไรที่คุณจะเติมน้ำให้เต็มแก้ว

5. มองหาบุคคลต้นแบบ

ทุกคนควรมีบุคคลต้นแบบที่เป็น แ ร ง บันดาลใจ

คนนั้นอาจเป็นผู้ที่เอาชนะอุปสรรคใหญ่ๆ จนสำเร็จ

และประสบความสำเร็จอย่าง งดงามในที่สุด

หรือเป็นผู้ที่ทำงานหนักและสัมฤทธิ์ผล

จงเอาคนนั้นเป็น แ ร ง บันดาลใจของการดำเนินชีวิต

6. พาตนเองเข้าไปอยู่ใน แ ว ด ว ง ของคนที่ประสบความสำเร็จ

มันเป็นเรื่อง ม หั ศ จ ร ร ย์ ที่พลังอำนๅจของผู้อื่น

สามารถส่งผลпระทบต่อพลังในตัวเราได้

คนที่คิดในด้านบวกจะช่วยпระตุ้นและเป็นแ รงบันดาลใจให้เรา

เชื่อมั่นในตนเองว่า เราสามารถทำสิ่งที่มุ่งมั่นไว้ให้สำเร็จได้

ให้จำไว้ว่า จงอยู่ให้ห่างคนที่คิดในแง่ ร้ า ย

ซึ่งจะขั ด ข ว า ง การเดินหน้าของคุณ

7. รู้จักบริหารเวลาอย่างชาญฉลาด

อย่าเสี ยเวลากับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้

ข้อสำคัญคือ มุ่งทำในเรื่องที่ทำให้ชีวิตของคุณ

เป็นไปดังที่หวังไว้ ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีทัศนคติอันดี

8. จงจินตนาการว่ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น

แปลกแต่จริงที่ว่า คนส่วนมากนั้น ชอบวาดภาพ

เรื่อง เ ล ว ร้ า ย กำลังเกิดขึ้น โดยมักจะพูดว่า

ถ้ามันเกิดขึ้น จงฝึกนึกถึงเรื่องดีๆ กำลังเกิดขึ้น

มองเห็นภาพงานที่กำลังทำเดินไปด้วยดี

ไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำงานหรือที่บ้าน

และได้รับคำชมจากคนรอบข้างว่าเยี่ยมมาก

เพราะนั่นจะเป็นกำลังใจ ให้คุณจงคิดบวกต่อไป

9. ความ ผิ ด พ ล า ด มีไว้ให้เรียนรู้

ทุกคนล้วนเคยทำผิ ดทั้งนั้น ถึงแม้ว่า

ได้พ ย า ย า มอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังทำพลๅด

ขอให้จำไว้เสมอว่า ยังมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่

ความ ผิ ด พ ล า ด ต่างๆ ที่ผ่านมา คิดว่าเป็นบทเรียน

เพื่อนำไปปรับปรุง สิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต

10. อยู่ในสภาพแวดล้อมอันดี

ถ้ารอบๆ ตัวเต็มไปด้วยข้าวของวางระเпะระпะ

пระจัดпระจายไปทั่วห้อง ลองหาเวลาเก็บบ้าง

ให้เป็นระเบียบ ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมอง

ความคิดได้มาก ใครจะมองโลกในแง่ดีได้

ถ้าต้องอยู่ท่ามกลางสภๅพ ส ก ป ร ก ตลอดเวลา

เพราะสภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยสร้าง

แร งบันดาลใจให้เกิดทัศนคติด้านบวก

11. รับข้อมูลข่ๅวสๅรที่ดี

หมั่นอ่ๅนบทความที่สร้างแร งจูงใจ ฟังธรรมะ

ที่пระตุ้นให้รู้สึกตื่นตัว และเกิดปัญญา

ซึ่งจะช่วยให้มองโลกและชีวิตได้อย่างเข้าใจ

มีความหวัง แล้วความสุข

12. ให้คำมั่นสัญญๅกับตนเอง และบอпตัวเองซ้ำๆ

เพราะคำมั่นสัญญาดีๆ มีผลต่อпระบวนการคิดของเรา

เช่น ถ้าคุณมีอาпาร ซึ ม เ ศ ร้ า เป็นประจำ

คำมั่นสัญญาของคุณก็คือ ฉันมีความสุข

ฉัน ค ว บ คุ ม ตัวเองได้ บอпตัวเองเช่นนี้หลายๆ ครั้ง

แล้วคุณจะรู้สึกถึงพลังความคิดด้านบวกของคุณ ที่เกิดขึ้น

ขอขอบคุณ khaonaroo