เกร็ดความรู้

ชอบพูดคนเดียว มักเป็นคนฉลาด

ผลลัพธ์ที่ออกมานั้น แสดงให้เห็นว่าการสื่อสๅรกับตนเองจะทำให้พวกเขามีสมาธิขึ้น และหาสิ่งของต่างๆ ได้ไวขึ้นประมาณ 50ถึง100 มิลลิวินาทีเมื่อเทีຍบกับผู้ที่ไม่ได้พูดคุยกับตนเอง
คนชอบพูดคนเดียว ส่ อ แ ว ว เป็นคนฉลาด

1. พูดคนเดียวทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี เมื่อเวลาที่เราเจอเรื่องเศร้ๅๆ ในชีวิต การพูดคนเดียวจะช่วยให้คุณรู้สึกดี และมีกำลังใจในชีวิตขึ้น

2. การพูดคนเดียวทำให้ความจำดี เพราะทำให้เรามีสมาธิอยู่กับเสี ยงที่ตัวเองพูด ทำให้ความทรงจำดีขึ้น

3. การพูดคนเดียวทำให้ตัดสินใจฉับไว คนที่ชอบพูดคนเดียวจะไม่ใช่คนลังเลอะไร เพราะการพูดคนเดียวนั้นจะช่วยให้ตัดสินใจและได้ข้อสรุปไวกว่าคนที่ไม่พูด

4. การพูดคนเดียวทำให้มีสติอยู่กับตัวเสมอ เพราะการพูด หรือพึมพำกับตนเองออกมา จะทำให้เกิดการรับรู้ว่าตัวเองทำลังคิด กำลังทำอะไรอยู่

5. การพูดคนเดียวทำให้มั่นใจในตนเอง การพูดคนเดียวเป็น แ ร ง ผ ลั ก ดั นให้ตัวเองทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้คุณมั่นใจกับทุกสิ่งที่ทำ

ถ้ารู้เช่นนี้แล้ว จงพูดกับตัวเองต่อไป เพราะมันไม่ใช่คน โ ร ค จิ ต แต่คือคนฉลาดต่างหากล่ะ

ขอขอบคุณ ohojingdi