ข้อคิดคติเตือนใจ

อ ย่ า เอาแต่ทำงานหนัпจนลืมครอบครัว ลืมสุขภาพ เพียง เ พ ร า ะ เ งิ น

ไม่ใช่ว่าคุณจะมัวแต่ทำงานหนักหรือ

ทำให้มีฐานะร่ำรวย แต่คุณกำลังลืมไป

ว่าแท้จริงแล้วยังมีครอบครัว พ่อแม่ และสำคัญคือ

สุขภาพและความสำเร็จด้านอื่นๆมากมาย

คนที่ทำแต่งานเพื่อหวังสำเร้จแต่ด้านงานนั้น

แล้วไม่สนใจอะไรเลย มองแต่ด้านการทำงาน

แล้วไม่สนอะไร  ถ้าหากวันนึงพอคุณ ป่ ว ย ขึ้นมา

ถึงขั้นไม่มีเวลาไปหาหมอ แล้วยังทนทำงานหนักต่อ

เพราะมองว่าไม่มีเวลา ท้ายสุดคนเหล่านี้นั้น

จะมีเพียงแค่เวลาแท้จริงใน ห้องผู้ ป่ ว ย แค่นั้น

และ อ ย า ก ยกตัวอย่าง คนสมัยก่อนทำงานหา เ งิ น

เก็บไว้ใช้เมื่อ แ ก่ เ ฒ่ า แต่คนในปัจจุบันนี้

ทำมาหากินเพื่อสะสมทรัพย์สินแข่งกัน

บางคนก็มีมากจนเกินพอใช้แล้ว แต่ก็ยังไม่หยุดนะ

สุดท้ายก็ต้อง เ อ า เ งิ น เก็บที่หามาได้มากมาย

มาไว้เพื่อใช้รักษ าตัวเอง ฉะนั้น ถ้าเรา อ ย า กจะใช้ชีวิต

อย่างมีความสุขต้อง ร ะ วั ง ไม่ทำงานจนลืม

การดูแลร่างกายทรัพย์สิน ที่มีค่ามากที่สุดนั้นคือ

“ตัวคุณเอง ร่างกายของคุณ สุขภาพของคุณเอง “

เมื่อในวัยทำงานคุณเคยใช้ “สุขภาพของคุณ”

แบบ เ ป ลื อ ง มากๆ “เพื่อให้ได้ เ งิ น มา”

พอมาถึงตอนปลายของชีวิต คุณจะพบว่า

ต่อให้มี เ งิ น ร้อยล้านหรือพันล้าน

ไม่ช่วยให้หายจาก โ ร ค เ บ า ห ว า น

ที่สะสมมาเป็น10ปีหายไปหรอก ต่อให้มีบ้านหลังใหญ่

ไม่ช่วยให้ความ ท ร ม า น จาก โ ร ค เ ข่ า เ สื่ อ ม หมดไป

ต่อให้มีรถหรูราคๅแพงไม่ช่วยให้ โ ร ค ม ะ เ ร็ ง รักษ าได้

ลำดับแบบง่ายๆ ลงมาจะพบว่า “ เ งิ น เวลา สุขภาพ”

แบบนี้เรียกว่าเข้าใจ ผิ ดกัน ยังใช้ชีวิตแบบ ป ร ะ ม า ท อยู่

ระดับความสำคัญที่ถูกต้อง มันจะต้องเป็น

“สุขภาพ เวลา แล้วเป็น เ งิ น ”

มันไม่แปลกที่วันนี้ คุณจะโหมทำงานอย่างหนัп

แต่ก็มีขอบเขตที่จะหยุด เพื่อให้สมดุลกันบ้าง

สิ่งที่แปลกคือ คนส่วนใหญ่ยังโหมทำงานอย่างหนัก

และไม่สนอะไร นอกจาก “ เ งิ น” ทั้งๆที่รู้ว่า

ตอนจบคุณก็รู้ว่าอย่างไร รวยหรือไม่รวย ยังไม่รู้ไม่แน่นอน

แต่ ความ แ ก่ ความ ต า ย และ สุขภาพ ที่ถดถอยลงทุกวัน มาแน่

คนที่ประสบความสำเร็จแท้จริงแล้ว ไม่ใช่คนที่มี เ งิ น เยอะ

แต่เป็นคนที่ใช้ ” สุขภาพ เวลา ไปแลก เ งิ น ” ได้คุ้มค่าที่สุด

มีเวลา และ สุขภาพ เหลือมากพอเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารัก

ในแบบที่มี เ งิ น และคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันได้

ขอขอบคุณ bitcoretech