ข้อคิดคติเตือนใจธรรมะ

ทำ ไ ม คนที่ไม่มีลูก จึงถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก

เชื่อว่าหลายคนคิดที่อยๅกจะมีลูก แต่ถ้าหากคุณได้ อ่ า น เรื่อง ต่ อ ไ ป นี้ นั้น คุณอาจจะเปลี่ยนความคิดใหม่ไปในทันที

ถาม : คือตัวดิฉันเองไม่มีลูกเป็นของตนเอง ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะดิฉันไม่มีบุญใช่ไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์ : มีซิโยม คนที่ไม่มีลูกจะเป็นคนที่ไม่มีบุญได้อย่างไรล่ะ อาตมาบอ กไว้ตรงนี้เลยนะว่า คนที่มีลูกนะเป็นคนที่มี ก ร ร ม ถามเขาดูสิ

ถาม : ทำไมคนที่มีลูก ถึงมี ก ร ร ม ล่ะคะ

พระอาจารย์ : ก็เพราะว่าเลี้ยงลูกมันเป็น ทุ ก ข์ ไงล่ะ เดี๋ยวลูกก็ไม่เชื่อฟัง ทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจลูกจะไปทำอะไรให้เกิดความ เ สี ย หายขึ้นมา แล้วพ่อแม่ก็จะกลายเป็นทุ ก ข์ พ่อแม่ก็ต้องมาคอยรับ ผิ ด ชอบ คอยรับ ก ร ร ม ที่ลูกได้ทำ ไม่ใช่เรื่องสนุпเลย

หาเงินหาทองมาให้มีใช้อยู่ตลอด ลูกนี่ไม่ต้องหาเลยใช่ไหมนะ อยๅกจะได้เงินอะไรก็แบมือ ขออย่างเดียว พ่อแม่ก็กว่าจะหาเงินมาได้ ต้อง เห นื่ อ ย ย า ก ถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้องมาหาเงินมาเลี้ยงลูกให้ เห นื่ อ ย ย า กเลย นี่แหละเขาถึงเรียกว่าเป็นทุ ก ข์ คนที่ไม่มีลูกเขาจะเรียกว่าเป็นคนมีบุญ เราอย่าไปมีเลยดีกว่านะ

ลูกล่ะเข้าใจไหม เราเป็นลูกก็ได้แต่ อย่าไปมีลูกก็แล้วกันนะ โตไปก็บวช บวชแล้วสบายไม่ต้องมาเลี้ยงลูกให้ ทุ ก ข์ หากมีคนสองคน คนหนึ่งมีลูกแล้วอีกคนนึงไม่มีลูก คนที่มีลูกเขาก็เลี้ยงลูกไปด้วยความ ทุ ก ข์ แล้วก็แก่ไปทั้งคู่ ตอน บั้ น ป ล ายชีวิตคนที่มีลูกเขาได้ลูกดีก็จะดูแลพ่อแม่เมื่อ เ จ็ บ ไ ข้ ไ ด้ ป่ ว ย แต่คนที่ไม่มีลูกก็ไม่มีคนดูแล แล้วใครจะมี ก ร ร ม มากกว่ากันล่ะคะ

พระอาจารย์ : คนที่ไม่มีลูกจะสบาย เพราะจะได้พึ่งตัวเองได้ จะรู้จักพึ่งตนเอง ถ้าพึ่งไม่ได้ก็จากไป ก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องไปอยู่ดี แล้วก็โอกาสที่จะได้ลูกดีนั้นมันก็มีน้อยมากนะ โอกาสได้ลูกไ ม่ ดี มันจะมีมากกว่า แล้วจะมา เ สี ย อ ก เ สี ย ใ จ มากกว่าคนที่ไม่มีลูก คนที่ไม่มีลูกเขาก็ต้องเตรียมตัวพึ่งพาตัวเขาเอง เมื่อเขาไม่มีใครมาพึ่งแล้วเขาอยู่กันเองได้ เขาก็พร้อมที่จะไปอยู่แล้ว

อย่างเป็นพระก็ไม่มีลูกใช่ไหมล่ะ ก็เตรียมตัวจากไปอยู่เรื่อยๆ ถึงเวลาไปก็ต้องไป ลูกศิษย์มันจะดูแลหรือไม่ดูแลก็ช่วยไม่ได้หรอก มันก็ บั ง คั บ ให้เราต้องพึ่งตนเอง

ต้นไม้ถ้าลูกมันรส ไ ม่ ดี ก็มีแต่คนจะ โ ค่ น ต้นทิ้ง

ไม่มีใครคิดจะรักษ าไว้หรอก ตรงข้ามถ้าลูกมันรสดีทั้งหวาน มัน

เจ้าของก็อยๅกใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดิน ทะนุถนอมให้คงต้นอยู่นานๆ

ต้นไม้จะอายุยืนได้รับการบำรุงดีเพียงไหน ก็ขึ้นอยู่กับลูกของมัน

คนเราก็เหมือนกัน ถ้าลูกทำดี คนทั้งหลายก็ชมถึงพ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกดี

ความสุขกายสบายใจก็ตามมาเพราะลูกๆ

บุญกุศลความดีก็ ไ ห ล มาเพราะลูก แต่หากลูกทำ ชั่ ว

คนทั้งหลายก็ แ ช่ ง ด่ า มาถึงพ่อแม่ด้วยเช่นกัน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ว่า สิริมงคลของคนที่เป็นพ่อแม่นั้นอยู่ที่ลูก

ในทางตรงข้าม ถ้าไม่ป้องกัน แก้ไขให้ดีแล้ว

อั ป ม ง คลก็จะมาจากลูกได้เช่นกัน

บุตรแบ่งโดยความดีในตัวได้เป็น 3 ชั้น

อภิชาตบุตร คือบุตรที่ดีและมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามๅรดา

เป็นบุตรชั้นสูง สร้างความเจริญให้กับวงศ์ตระกูล

อนุชาตบุตร คือบุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดามๅรดา

เป็นบุตรชั้น กลาง ไม่พอที่จะ รักษาวงค์ตะกูลไว้ได้

อวชาตบุตร คือบุตรที่ เ ล ว มีคุณธรรม น้อยกว่าพ่อแม่

เป็นบุตร ชั้ น ต่ำ นำความเ สื่ อ ม เ สี ย มาสู่วงศ์ตระกูลตนเอง

ขอขอบคุณ 108resources